(Animáció) Újdonságok

Amikor azt mondjuk, hogy a Biblia Isten beszéde, ez azt jelenti, hogy teljes mértékben hiteles, vagy van benne néhány történelmi és tudományos pontatlanság?

Lásd ezt az oldalt: angol (English)

Néhány teológus szerint a Biblia ugyan ihletett és hiteles mû, megbízható információkat ad Isten Megváltással kapcsolatos tervérõl, de megengedhetõnek tartják, hogy a kevésbé lényeges területeken kisebb hibákat tartalmazzon. Egy teológus például azt állítja, hogy a Szentlélek a Biblia ihletése során "csak olyan mértékben játszott szerepet a fontos események kiválasztásában, alapos értelmezésükben és leírásukban, amennyire az Isten céljának eléréséhez éppen elegendõ az emberiség hátralévõ életében". (Dewey Beegle, Inspiration of Scripture, p. 190)

A kereszténység azonban azon a bizonyosságon alapul, hogy a Biblia teljes mértékben hiteles. Tartalmaz olyan kijelentéseket, amelyek (1) metafórák, (2) nehezen érthetõk vagy (3) egy adott szakterületrõl laikus módon szólnak, de hibák nem találhatók benne. Ha bármiféle hiba lenne a Szentírásban, akármilyen apró, többé nem lehetne az igazság mércéje. Ha én határozom meg, hogy a Biblia melyik kijelentése igaz, és melyik nem, én válok az igazság alapjává. Ha viszont meg tudok bízni Istenben atekintetben, hogy az olyan tények, mint a dátumok és mértékegységek egyértelmûek (amelyek hitelességét ellenõrizni tudom), miért ne várhatnám el Tõle, hogy még hitelesebb legyen olyan területeken, mint a bûn és a megváltás (amelyek hitelességét nem tudom ellenõrizni)?

A Biblia nem használja a “tévedhetetlen” szót, de a feltevés egyértelmû.

  • Zsolt. 19, 7-9 - "Az Úrnak törvénye tökéletes… Az Úrnak bizonyságtétele biztos… Az Úrnak rendelései helyesek… Az Úrnak parancsolata világos."

  • Zsolt. 119, 43 - “Az igazságnak beszéde.”

  • Zsolt. 119, 142 - “A Te törvényed igaz.”

  • Zsolt. 119, 160 -"A te igazságod ítélete mind örökkévaló."

  • János 17, 17 - “A te igéd igazság.”

Egy pontatlan Biblia ellentmond Isten azon tulajdonságának, hogy teljes mértékben megbízható.

Néhányan nem tulajdonítanak nagy jelentõséget ennek a kérdésnek, de az a feltevés, hogy a Biblia hibákat tartalmaz, szellemi veszélyeknek nyit ajtót. Amikor ugyanis úgy döntünk, hogy egy igevers hibás, hamarosan találunk másikat is, amelyet a “hibás” kategóriába sorolunk. Sok ilyen esettel találkoztam már. Az egymás után következõ generációk egyre több és több Igét utasítanak el, mert egyre kevésbé egyezik a saját véleményükkel.

[Ha ezt a cikket hasznosnak találta, kérjük, fontolja meg, hogy adakozzon. Ezzel segít nekünk abban, hogy ezt a hit-építõ szolgáltatást a jövõben is biztosítani tudjuk Önnek és családjának! Az adomány összege az adóból levonható.]

Szerzõ: Dr. John Bechtle
Fordította: Mészáros Gyula

Copyright © 1995, Films for Christ, Minden jog fenntartva - kivéve, ahogy a csatolt "Használat és szerzõi jog" oldalon található, amely bõséges jogokat tartalmaz a ChristianAnswers.Net használóinak, hogy felhasználják ezeket az oldalakat otthonaikban, személyes bizonyságtevésükben, felekezetükben vagy iskoláikban.

Go to Films for Christ

ChristianAnswers.Net/hungarian
Christian Answers Network
PO Box 577
Frankfort KY 40602 U.S.A.        

Go to index page ChristianAnswers.Net
CAN Home
Shortcuts
Christian Answers Network HONLAP és TARTALOMJEGYZÉK