Als we zeggen, dat de Bijbel het Woord van God is, houdt dat dan in dat zij van a tot z accuraat is, of bevat zij onbeduidende onnauwkeurigheden in kleine geschiedkundige en wetenschappelijke details?

Bekijk deze bladzijde in het: Engels (english)

Sommige theologen leren dat de Bijbel geïnspireerd werd en gezaghebbend is en dat zij een accurate openbaring is van wat God wil dat we weten over redding - maar zij laten ruimte voor foutjes in niet-cruciale gedeeltes. Een speciale theoloog zei bijvoorbeeld, dat het werk van de Heilige Geest met betrekking tot de inspiratie van de Bijbel slechts garandeert 'selectie van gebeurtenissen, nauwkeurige verslaggeving en uitleg, voldoende om Gods doel te kunnen bereiken voor de rest van 's mensen bestaan op aarde." (Dewey Beegle, Inspiration of Scripture, p. 190)

Maar het aloude Christendom is gefundeerd op de zekerheid dat de Bijbel volledig betrouwbaar is. Zij kan uitspraken bevatten die (1) beeldspraken zijn, (2) niet-technische beschrijvingen zijn, of (3) moeilijk te begrijpen. Maar echte fouten zouden in een andere categorie moeten vallen. Als er ook maar enkele fouten zouden staan in de Schrift, hoe klein ook, dan zou het boek niet langer onze standaard voor de waarheid zijn. aangezien ik dan uit moet maken welke Bijbelpassages juist en welke fout zijn. En als ik God niet meer kan vertrouwen wat betreft data en maten (waar ik Hem na kan rekenen), hoe zou ik hem dan kunnen vertrouwen als het gaat over zonde en redding (waar ik Hem niet kan narekenen)?

De Bijbel gebruikt het woord 'onfeilbaar' niet, maar de gedachte erachter is overduidelijk.

  • Psalm 19:7-9 - "De wet des Heren is volmaakt … De getuigenis des Heren is betrouwbaar … De bevelen des Heren zijn waarachtig … Het gebod des Heren is louter."

  • Psalm 119:43 - “het woord der waarheid.”

  • Psalm 119:142 - “Uw wet is waarheid.”

  • Psalm 119:160 -"Heel uw woord is de waarheid."

  • Joh. 17:17 - “Uw woord is de waarheid.”

Een inaccurate Bijbel in in tegenspraak met Gods karakter: Hij is absoluut betrouwbaar.

  • Titus 1:2 - "God, die niet liegt."

  • Hebr. 6:18 - "waarbij het onmogelijk is, dat God liegen zou."

Sommigen beschouwen dit als een onderwerp van weinig belang, maar het idee dat de Bijbel fouten bevat opent de deur naar serieus geestelijk gevaar. Als mensen vinden, dat zij de authoriteit hebben om uit te maken welk vers wel of niet verkeerd is, zullen ze daarin steeds verder gaan. Dan komen er meer dingen in de categorie 'fout' te staan. Dit heb ik in de loop der jaren zelf kunnen constateren. Elke volgende generatie zal weer meer uit de Schrift verwerpen, zodra er maar iets is dat niet met hun opvattingen strookt.

En wat te zeggen over die zaken die elkaar tegenspreken in de Bijbel waar ik wel eens over heb gehoord? Ga

[ Indien deze informatie U geholpen heeft, overweeg, in gebed, een gift om te helpen in de onkosten om deze geloofsopbouwende dienst beschikbaar te maken voor U en uw familie! Giften zijn aftrekbaar van de belastingen. ]

Vertaling door: Josine

Auteur: Dr. John Bechtle

Copyright © 1995, Films for Christ, All Rights Reserved - behalve zoals genoteerd in de aangehechte “Usage and Copyright” pagina dat ChristianAnswers.Net groothartig toelaat om hiervan gebruik te maken opdat deze pagina mag werken in uw huizen, persoonlijke getuigenis, kerken en scholen.

Films for Christ

ChristianAnswers.Net/dutch
Christian Answers Network
PO Box 577
Frankfort KY 40602        

Go to index page ChristianAnswers.Net
CAN Home
Shortcuts
Christian Answers Network HOMEPAGE and Domein Gids