What God expects of me

Szeresd az Urat teljes szívedbõl, teljes lelkedbõl és teljes erõdbõl.

Úgy szeress másokat, mint magadat.

Úgy szeress másokat, ahogy Jézus szeret téged.

A Tízparancsolat (2Mózes 20:7-17)
  • Ne hazudj!
  • Ne lopj!
  • Ne paráználkodj!
  • Ne kívánd más tulajdonát!
  • Tiszteld apádat és anyádat!
  • Ne mondd ki hiába Istenednek, az Úrnak nevét!
  • Ne legyen más istened rajtam kívül!
  • Szenteld meg a nyugalom napját!
  • Ne csinálj magadnak bálványt!
  • Ne ölj!

Forrás: 5Mózes 6,5; 3Mózes 19,18; János 13,34; 2Mózes 20,7-17. / Translations available: angol (english), bolgár, Kínai (egyszerűsített), Kínai (tradicionális), holland, német, koreai, spanyol / Films for Christ, URL: ChristianAnswers.Net/hungarian/q-eden/commandments.html