Amit Isten elvár tőlem

Szeresd az Urat teljes szívedbõl, teljes lelkedbõl és teljes erõdbõl.

Úgy szeress másokat, mint magadat.

Úgy szeress másokat, ahogy Jézus szeret téged.

A Tízparancsolat

2Mózes 20:7-17

Forrás: 5Mózes 6,5; 3Mózes 19,18; János 13,34; 2Mózes 20,7-17.
URL: ChristianAnswers.Net/hungarian/q-eden/commandments.html