Kaкво Господ очаква от мен

Да обичам Господ с всичкото ми сърце, душа, сила и ум.

Да обичам другите като мен.

Да обичам другите както Исус ме обича.

Десетте Божии Заповеди
  • Не лъжи.
  • Недей кради.
  • Не извършвай разврат.
  • Не искай това което другите имат.
  • Почитай майка си и баща си.
  • Не използвай името на Господ безсмислено.
  • Обожавай само Господ, никой друг.
  • Помни Саботния ден като го държиш свят и почиваш.
  • Не прави нищо на идол.
  • Не убивай.

от: Deuteronomy 6:5; Leviticus 19:18; John 13:34; and Exodus 20:6-17. / Вижте тази страница на: англичаните (English), немски, Китайски Улеснен, Китайски Традиционен, Холандски, Унгарски, Корейски, Испански / Превод от: Vlad Velinov / Филми за Христос, ChristianAnswers.Net/bulgarian/q-eden/commandments-bul.html