What’s New?

Igaz, hogy Jézus gyerekkorában Indiában járt, és hindu guruktól tanult?

See this page in: English

Guru. Photo copyrighted.
Mai hindu guru.

A New Age mozgalom követői közül sokan azt állítják, hogy Jézus gyerekkorában Indiában járt és hindu guruktól tanult. Állítólag csak később ment Izraelbe, ahol a guruktól tanult csodákat hajtotta végre, a tanításait pedig a guruktól tanultakra alapozta.

Ez egy képtelen ötlet.

  • Először is, Jézus nem volt panteista (“minden Isten”), mint az indiai guruk, hanem egyetlen Istenről tanított.

  • Jézus soha sem idézett a hindu védikus írásokból, hanem kizárólag a héber Ótestamentumból, ami a judaizmus egy Istenéről beszél (lásd Márk 12,29).

  • Lényegében NINCS bizonyíték arra, hogy Jézus Indiában tanult.

  • Habár az evangéliumok közvetlenül nem szólnak Jézus gyerekkoráról, több megbízható, közvetett bizonyíték alapján mégis azt mondhatjuk, hogy gyerekkorát Palesztínában töltötte. A Lukács 2,52 például így foglalja össze Jézus életét 12 éves kora után: „Jézus pedig gyarapodott bölcsességben, testben, Isten és emberek előtt való kedvességben."

    Természetesen Jézus egyszerre volt Isten és ember. Istenként mindentudó volt, ebből a szemszögből tehát nincs értelme kijelenteni olyasmit, hogy „gyarapodott bölcsességben". Emberként azonban valószínűleg ő is okosodott az Ószövetségi Írások tanulmányozása (Zsoltárok 1,2) és a vének tanításai révén, ugyanúgy, mint a többi zsidó fiú.

  • Jézust a környezete úgy ismerte, mint ácsot (Márk 6,3), mint egy ácsnak a fiát (Máté 13,55). A zsidók között az volt a szokás, hogy a fiúkat az apjuk tanította meg egy szakmára. Jézus apjától, Józseftől, az ácsmesterséget tanulta meg Palesztínában töltött gyermekkora alatt. Nyilvánvaló, hogy Jézus értett az ácsmesterséghez, mert néhány tanítása és példázata épp ezzel a szakmával kapcsolatos. Az egyik példázatában például a sziklára épített házat a homokra építet házhoz hasonlította. (Máté 7,24-27).

  • Jézus indiai útját legjobban azonban a Lukács 4,16 cáfolja meg. Három éves szolgálata kezdetén Jézus „Názáretbe ment, ahol felnevelkedett, szokása szerint bement szombat napján a zsinagógába, és felállt felolvasni." Jézus tehát Názáretben nőtt fel, nem pedig Indiában. A szokása pedig az volt, hogy a zsinagógába járt, nem pedig hindu templomokba.

  • Amikor Jézus befejezte az olvasást, „mindnyájan egyetértettek vele, majd elcsodálkoztak azon, hogy a kegyelem igéit hirdeti, és azt kérdezgették: »Nemde a József fia ez?«” (Lukács 4,22). A zsinagógában ülők tehát helyi lakosként ismerték Jézust.

Shiva.
  • Azt sem árt megfigyelni, mit is olvasott fel Jézus az Ótestamentumból. Az Ótestamentum, ami felé Jézus tisztelettel fordult (lásd Máté 5,18), óv attól, hogy hamis istenekhez vagy vallásokhoz csatlakozzunk (2 Mózes 20,2-3; 34,14; 5 Mózes 6,14; 13,10; 2 Királyok 17,35) - ebbe beletartozik a hinduizmus is. Az Ótestamentum, a keleti (hindu) többistenhittel ellentétben világosan különbséget tesz a teremtés és a Teremtő között, és nem a megvilágosodás, hanem a megváltás szükségességét tanítja.

[Ha ezt a cikket hasznosnak találta, kérjük, fontolja meg, hogy adakozzon. Ezzel segít nekünk abban, hogy ezt a hit-építő szolgáltatást a jövőben is biztosítani tudjuk Önnek és családjának! Az adomány összege az adóból levonható.]

Fordította: Molnár Csaba
Írta: Dr. Ron Rhodes, Reasoning from the Scriptures Ministries.

Go to Films for Christ

ChristianAnswers.Net/hungarian
Christian Answers Network
PO Box 1167
Marysville WA 98270-1167 U.S.A.        

Go to index page ChristianAnswers.Net
CAN Home
Shortcuts
Christian Answers Network HONLAP és TARTALOMJEGYZÉK