Hogy lehet tévedhetetlen a Biblia, ha a szerzõi esendõ emberek? És ha tökéletes is lenne, miért kellene elhinnünk minden szavát?

Nincs elfogadható érvelés amellett, hogy miért ne lehetne valóban tévedhetetlen a Biblia. Végtére is még esendõ emberek is mondhatnak idõnként igazságokat, ha egy tévedhetetlen Valaki vezeti õket.

A keresztyének nem azt állítják, hogy a Biblia íróinak minden tette és szava tökéletes volt. Egyszerûen csak azt hiszik, hogy a Biblia igazat mond abban, hogy Isten vezette az írókat munkájuk során olyan módon, hogy a Biblia egy tévedhetetlen könyv legyen. Kétségtelen, hogy Péter apostol mondott néhány bolondságot életében, de Isten nem engedte meg, hogy a Bibliába is bekerüljön néhány ilyen állítása.

A 2 Timóteus 3,16-ban olvasható az a klasszikus állítás, mely szerint a Biblia nem csak emberektõl, hanem Istentõl ered:

A teljes Írás Istentõl ihletett, és hasznos a tanításra, a feddésre, a megjobbításra, az igazságban való nevelésre.

Az ihletettség széles körben elfogadott definícióját Ryrie fogalmazta meg:

Az emberi szerzõk Isten általi felügyelete oly módon, hogy azok saját személyiségükön keresztül változtatás nélkül írták le Isten kinyilatkoztatását az eredeti kéziratokban. (Charles Ryrie: A Survey of Bible Doctrine (A bibliai doktrinák áttekintése) (Chicago, Moody Press, 1972), p. 38)

Nem tudjuk pontosan, hogy Isten hogyan vitte véghez, hogy a Biblia teljesen tévedhetetlen legyen, a 2 Péter 1,21 mégis ad némi betekintést:

Mert sohasem ember akaratából származott a prófécia, hanem a Szentlélektõl indíttatva szólaltak meg az Istentõl küldött emberek.

A „Szentlélektõl indíttatva” kifejezés az ApCsel 27,15-ben is megtalálható, amely arról beszél, hogy egyszer egy hatalmas vihar Pál hajóját kitérítette útjából, és a Földközi tengeren körbefújta. Az emberek, akik a hajón voltak, úgy tölthették el az idejüket ahogyan akarták (vagy kiugortak, vagy kiabáltak), de a vihar meghatározta az útvonalukat egészen Málta szigetéig. Isten a Szentírás szerzõit is hasonlóan vezette, úgy, hogy pontosan azt az üzenetet írják meg, amit Õ akart.

Honnan tudhatjuk, hogy igazat mond-e a Biblia?

További Információk

[Ha ezt a cikket hasznosnak találta, kérjük, fontolja meg, hogy adakozzon. Ezzel segít nekünk abban, hogy ezt a hit-építõ szolgáltatást a jövõben is biztosítani tudjuk Önnek és családjának! Az adomány összege az adóból levonható.]

Írta: Dr. John Bechtle
Fordította: Cserháti Mátyás

Szerzõi Jog © 1996, Films for Christ. Minden jog fenntartva—kivéve a csatolt„Használat és Szerzõi jogok” oldalon leírtakat, ahol a ChristianAnswers.Net használói bõséges jogokat kapnak ezen oldal felhasználásához otthonaikban, személyes bizonyságtételükben, gyülekezeteikben és iskolákban.

ChristianAnswers.Net/hungarian

Teremts, fejlds s tudomny