Kan de Bijbel onfeilbaar zijn als hij door feilbare mensen is geschreven? En zo niet, hoe kunnen we hem dan letterlijk nemen?

Bekijk deze bladzijde in het: Engels (English), Duits, Hongaars, Indonesisch, Italiaans, Portugees, Russisch, Spaans, Zweeds

Er is geen logische reden waarom de Bijbel niet letterlijk waar zou zijn. Het is toch zo, dat zelfs feilbare mensen wel eens goede dingen voortbrengen, vooral als er een onfeilbaar Iemand is, die de supervisie houdt.

Christenen willen niet beweren, dat de mensen die de boeken van de Bijbel neerschreven altijd in alles wat ze zeiden of deden accuraat waren. We geloven eenvoudig, dat wat de Bijbel zegt waar is: God leidde deze mensen om hun gedeelte van de Bijbel te schrijven, en wel zodanig, dat de Bijbel als geheel een onfeilbaar boek is geworden. De apostel Petrus zei zonder twijfel flink wat rare dingen in zijn leven, maar God stond hem niet toe om maar een beetje aan te rommelen met wat er in de Bijbel moest komen.

2 Tim. 3:16 Hier staat de welbekende tekst, dat de Bijbel door God werd gemaakt, niet door mensen:

Elk van God ingegeven schriftwoord is ook nuttig om te onderrichten, te weerleggen, te verbeteren en op te voeden in de gerechtigheid.
Een standaarduitleg van het concept van “inspiratie” wordt gegeven door Ryrie:
God hield toezicht over de menselijke auteurs, zodat zij, ieder op zijn eigen wijze, zonder vergissingen, zijn openbaring van het heil aan de mensen weergaven in de originele handschriften [Charles Ryrie, A Survey of Bible Doctrine (Chicago: Moody Press, 1972), p. 38].
We weten niet precies hoe God zijn doel verwezenlijkte om ons een absoluut accurate Bijbel te geven. Maar 2 Petr 1:21 geeft ons hierin wat duidelijkheid:
Want nooit is profetie voortgekomen uit de wil van een mens, maar door de Heilige Geest gedreven, hebben mensen van Godswege gesproken.
Het woord “gedreven” in dit vers wordt ook gebruikt in Hand. 27:15 om te beschrijven hoe een grote storm Paulus' schip uit de koers dreef over de Middellandse Zee. De mensen aan boord konden hun tijd doorbrengen met wat ze maar wilden (ze konden hoog of laag springen!), maar de storm bepaalde hun bestemming. Ze kwamen in Malta terecht. Evenzo bepaalde God wat de schrijvers van de Bijbel opschreven, exact de boodschap, die Hij wilde.

VOOR VERDERE INFORMATIE:

  • Hoe weten we of de Bijbel waar is? Antwoord

  • Als we zeggen, dat de Bijbel het Woord van God is, houdt dat dan in dat zij van a tot z accuraat is, of bevat zij onbeduidende onnauwkeurigheden in kleine geschiedkundige en wetenschappelijke details? Antwoord

  • Bijbelse en Theologische antwoorden

  • Kenneth Boa, God, I Don't Understand (Wheaton: Victor Books, 1971).
  • Henry Thiessen, Lectures in Systematic Theology, rev. ed. (Grand Rapids: Eerdmans, 1979).

Translation by: Josine

Auteur: Dr. John Bechtle

Copyright © 1996, 2004, Films for Christ, All Rights Reserved - behalve als aangegeven op de bijgaande “Usage and Copyright” bladzijde, die gebruikers van ChristianAnswers.Net het recht verleent om deze bladzijde te gebruiken voor thuis, persoonlijk getuigenis, kerk en school.

[ Als deze informatie u van dienst is geweest wilt u dan biddend overwegen ons een donatie te gevejn om ons te helpen de kosten te betalen voor deze geloofsopbouwende dienst, beschikbaar voor u en uw gezin! Donaties zijn aftrekbaart van de belasting. ]

Go to Films for Christ

ChristianAnswers.Net
Christian Answers Network
PO Box 577
Frankfort KY 40602        

Go to index page ChristianAnswers.Net
CAN Home
Shortcuts
Christian Answers Network HOMEPAGE and Domein Gids