Kan Bibeln vara ofelbar om den är skriven av bristfälliga människor? Och om det inte är så hur kan vi acceptera den som bokstavlig sanning?

See this page in: English, holländare, tyska, indonesiska, italianska, portugis, ryss, spanska

Det finns ingen logisk orsak varför det inte skulle kunna vara så. Även människor med brister kan göra saker på rätt sätt, speciellt om de blir instruerade av Någon som är felfri.

Kristna menar inte att de människor som skrev ner Bibelns olika delar alltid hade rätt i det som de sa och gjorde. Vi tror bara helt enkelt att Bibeln har rätt när den gör anspråk på att Gud ledde de människor som skrev ner dess innehåll - och det på ett sådant sätt att det resulterade i en felfri bok. Aposteln Petrus sa utan tvivel en hel del dumma saker under sitt liv, men Gud tillät inte honom att profanera Bibeln med några av dessa misstag.

2 Timotheos 3:16 innehåller den klassiska proklamationen att Bibeln kom till på grund av Gud och inte bara genom människor:

Varje bok i skriften är inpirerad av Gud och till nytta när man undervisar, vederlägger, vägleder och fostrar till ett rättfärdigt liv.

En vedertagen förklaring av uttrycket “inspiration” ges av Ryrie:

Guds guidning av de människor som skrev Bibeln formades så att de genom sina unika personligheter, uttryckte och formade, utan felaktigheter, Hans uppenbarelse till människor genom det språk som användes av mottagarna. (Charles Ryrie, A Survey of Bible Doctrine (Chicago: Moody Press, 1972), s. 38)

Vi vet inte exakt hur Gud fullföljde sitt syfte att förmedla en fullständigt felfri Bibel. Men 2 Petrusbrevet 1:21 ger oss några ledtrådar:

Ingen profetia har förmedlats genom mänsklig vilja, utan drivna av helig Ande har människor talat ord från Gud.

Ordet "drivna " i den här versen används också i Apostlagärningarna 27:15 för att beskriva hur en stark storm blåste aposteln Paulus skepp ur kurs på väg genom Medelhavet. Människorna ombord kunde använda sin tid som de ville (klagande eller uppmuntrande), men stormen avgjorde att de landade på Malta. På liknande sätt blev författarna till Bibeln ledda att framföra exakt det budskap Gud ville förmedla.

Author: Dr. John Bechtle

Copyright © 1996, 2005, Films for Christ, All Rights Reserved, använt med tillstånd från Christiananswers.net i samarbete med FAQ på www.kristen.nu.

Films for Christ

ChristianAnswers.Net/swedish
Christian Answers Network
PO Box 577
Frankfort KY 40602
USA


ChristianAnswers.Net
CAN Home
Shortcuts
Christian Answers Network HOMEPAGE and DIRECTORY
Go to index page