Jézus valóban vért verejtékezett?

Lásd ezt az oldalt: angol (english), bolgár, indonéz

Ahogy Jézus, keresztre feszítése elõtt, imádkozott a Gecsemáné kertben, Lukács az orvos és tanítvány megjegyzi:

„Halálos gyötrõdésében még kitartóbban imádkozott és verejtéke olyan volt mint a földre hulló nagy vércseppek.” —Lukács 22,44

Annak ellenére, hogy ez az anatómiai jelenség viszonylag ritka, Dr. Frederick Zugibe a New York-i Rockland County fõorvosa szerint jól ismert és számtalan ilyen eset fordult már elõ. A pontos orvosi neve a jelenségnek „hematohidrózis”. „A verejték mirigyek körül hajszál erek hálózatai helyezkednek el. Stressz hatására ezek az erek összehúzódnak. Amint a stressz hatás megszûnik az erek az elpattanásig tágulnak. A vér bejut a verejték mirigyekbe és a verejtékkel elegy vér kicsapódik a bõrön mintegy vércseppek formájában”.

Mi is volt valójában Jézus kínjainak oka? Nyilván a hatalmas lelki gyötrelem. Isten Fia lévén pontosan ismert minden részletet, hogy mi fog vele történni. Tudta, hogy a leggyötrelmesebb kivégzési mód elõtt áll. Emberi teste lévén ugyanúgy érzett mindent, ahogyan bármelyikünk érezne. A legsúlyosabb szenvedés azonban az a tudat volt, hogy magára kell vennie az összes vétkeink terhét - az enyémet és a tiedet is. Pontosan tudta, hogy a ráterhelõdött bûnök miatt az Atya elfordul tõle, így meg kell tapasztalnia a pokolnak azon formáját ami az Istentõl való eltaszítottság. Jézusnak módjában állt volna kikerülni ezt a gyötrelmes végzetet. Segítségül hívhatta volna az angyalok hadait. Megtehette volna, hogy bõre átlyukaszthatatlanná váljék, vagy érzésteleníthette volna tagjait, így nem érezve fájdalmat. Nem tette mindezeket. Ehelyett választotta a vétkeinkért való szenvedést és gonoszságainkért való megsebzést, hogy ezáltal megfizessen bûneinkért fizikai halálával.

„…pedig a mi vétkeinkért kapott sebeket… száját sem nyitotta ki, mint a bárány, ha vágóhídra viszik, vagy mint a juh, mely némán tûri, hogy nyírják, õ sem nyitotta ki száját” —Ézsaiás 53,5-7

Fordította: Bátkai Tibor
Írta: Paul S. Taylor of Films for Christ.

Szerzõi jog © Films for Christ, Minden jog fenntartva - kivéve a csatolt„Használat és Szerzõi jogok” oldalon leírtakat, ahol a ChristianAnswers.Net használói bõséges jogokat kapnak ezen oldal felhasználásához otthonaikban, személyes bizonyságtételükben, gyülekezeteikben és iskolákban.

Több információ

[Ha ezt a cikket hasznosnak találta, kérjük, fontolja meg, hogy adakozzon. Ezzel segít nekünk abban, hogy ezt a hit-építõ szolgáltatást a jövõben is biztosítani tudjuk Önnek és családjának! Az adomány összege az adóból levonható.]

ChristianAnswers.Net/hungarian

Go to index page