Наистина ли кървава пот се е стичала от Исус?

Вижте тази страница на:: англичаните (English)

Преди разпъването на кръста, когато Исус Христос се е молил в Гетсиманската градина, лекарят и Негов ученик Лука е отбелязал следното:

“И като беше в страдание, молеше се по-усърдно; и потта Му стана като големи капки кръв, които капеха на земята.”
-Лука 22:24

Въпреки че това състояние е доста рядко от медицинска гледна точка,  според д-р Фредерик Зюгайб (главен медицински експерт на Рокланд, щат Ню Йорк) то е добре познато и са известни доста такива случаи.  Медицинският термин на това състояние е “хематохидроза” (hematohidrosis).  Около потните жлези има много кръвоносни съдове във формата на мрежа.  Под натиска на голям стрес кръвоносните съдове се свиват. Когато напрежението премине, кръвоносните съдове се разширяват то състояние на спукване.  Кръвта преминава в потните жлези.   Тъй като потните жлези произвеждат много пот, тя изтласква кръвта към повърхността и тя излиза като капки кръв.  

Кой е бил източникът на силния стрес и страдание на Исус?  Ясно е че Той е бил в интензивна духовна агония.  Като Божий Син Той трябва да е знаел до най-малката подробност какво е щяло да Му се случи.  Той знаел, че е бил изправен пред физическото преживяване на едно от най-ужасните наказания, които някога са съществували.  Неговото тяло е било човешко и Той е щял да изпита и почувства всичко, което ние изпитваме, а дори и повече.

Но най-голямата тежест върху Исус било знанието, че скоро щял да понесе ужасната травма от поемането върху Себе Си вината за всички наши грехове – моите грехове и твоите.  Той знаел, че под тази тежест на греха Отец щял да Го изостави и по този начин Той щял да изпита върху Себе Си адът, предопределен за всички изгубени грешници.

При цялата власт, която Исус имал, Той можел лесно да избегне всичко това и да изчезне.  Той можел да доведе цял легион от ангели, които да Го защитават.  Той можел да направи кожата Си непробиваема.  Можел да упои болката си и да не чувства нищо.  Но Той не направил нищо подобно.  Вместо това, Той доброволно избрал да бъде “ранен заради нашите прегрешения” и да бъде “бит заради нашите беззакония”, така че да може наистина да заплати за нашите грехове и да изпита върху Себе Си човешката смърт.

"…Той беше угнетяван, но смири Себе Си, И не отвори устата Си, Както агне водено на клане, И както овца, която пред стригачите си не издава глас, Така и Той не отвори устата Си." (Исая 53:5,7)

Допълнителна информация…

Как е умрял Исус? Отговор (in English)

Ако искате да научите повече за това как да имате лично отношение с Христос, натиснете тук.

Можете да прочетете илюстрованата история за живота и смъртта на Исус (натиснете тук - in English). Но още по-добре е да започнете да четете от самото начало на Божията история, за да разберете какво направи Бог и защо умря Исус. Go… (ChristianAnswers.Net/godstory)

Ние сме предоставили много повече информация и документи относно живота и смъртта и погребението на Исус на нашия сайт ChristianAnswers.Net/jesus (in English).

Като допълнителна информация по въпроса за смъртта на Христос ние горещо ви препоръчваме половинчасовия християнски видео филм “Как умря Исус: Последните 18 часа” (in English). Тази информационна продукция може да помогне на вас и на другите по-добре да оцените какво е изстрадал Исус заради нас.  Видео касетата може да се закупи “online” като натиснете  Go…   или като позвъните на телефон (USA).

Автор: Paul S. Taylor of Films for Christ.

Copyright © 1998, Films for Christ, All Rights Reserved—except as noted on attached “Usage and Copyright” page that grants ChristianAnswers.Net users generous rights for putting this page to work in their homes, personal witnessing, churches and schools.

Films for Christ

ChristianAnswers.Net/bulgarian
Christian Answers Network
PO Box 577
Frankfort KY 40602

Jesus Christ: His Identity, Life, Death & Resurrection Christian Answers home page
home page
directory
Christian Answers Network ДОМАШНА СТРАНИЦА и ДИРЕКТОРИЯ