Mi a Szentlélek-keresztség? Hogyan részesül valaki benne?

Furcsa, hogy annak ellenére, hogy a Szentlélek-keresztség Pál legfõbb érve volt annak bizonyítására, hogy mindannyian egyek vagyunk Krisztusban, a keresztények mégis olyan sokat vitatkoznak errõl.

Néhány egyház szerint a Szentlélekbe való bemerítés a megtéréstõl különálló dolog. Szerintük ez egy második élmény, ami sokkal nagyobb lelki erõt és bátorságot ad az illetõnek és képessé teszi egy gyõzelmesebb keresztény életre. Némelyek szerint mindezt olyan jelek is kísérik, mint a nyelvekenszólás.

A Biblia nem használja sokszor a „Szentlélek-keresztség” kifejezést. Bemerítõ János megjövendölte, hogy Jézus eljön és Szentlélekkel és tûzzel fog keresztelni (Máté 3,11 · Márk 1,8 · Lukács 3,16 · János 1,33). Az ApCsel 1,5-ben Jézus idézte János szavait és azt mondta követõinek, hogy nemsokára Szentlélekkel kereszteltetnek meg. Úgy tûnik, ennek beteljesedése volt a tíz nappal késõbb Pünkösdkor történt több látványos esemény (ApCsel 2). Ezután már csak az ApCsel 11,16-ban olvasunk hivatkozást a Pünkösdre, mikor Kornéliusznak - az elsõ pogány megtérõnek - a pünkösdihez nagyon hasonló élménye volt.

Habár az igehely világosan kimondja, hogy az ApCsel 2-ben említett hívõk a Szentlélekkel való betöltésben részesültek, nem írja le pontosan, mit is jelent ez. Arról sem olvasunk, hogy vajon munkálkodott-e a Lélek másképp is ugyanabban az idõben.

A legvilágosabb magyarázatot az 1Korinthus 12,13-ban találjuk. Pál itt azzal a problémával foglalkozik, mikor a Korinthusi gyülekezet részekre szakadt a lelki ajándékokkal kapcsolatos vitában. A látványosabb ajándékok túlhangsúlyozása olyan véleményekhez vezetett, miszerint néhányan a jobb ajándékokat kapták, mások viszont háttérbe szorultak. Pál válaszában így kiáltott fel: „Mindnyájan egyek vagyunk! Ne szakadjatok klikkekre! „Szavai igazolásául pedig elmondja: „Hiszen egy Lélek által mi is mindnyájan egy testté kereszteltettünk, akár zsidók, akár görögök, akár rabszolgák, akár szabadok, és mindnyájan egy Lélekkel itattattunk meg.” (1Korinthus 12,13).

Hogy mi a fõ mondanivalója? Minden hívõ közös abban, hogy bemeríttetett a Szentlélekbe.

Mindez mire jó? Krisztus testének, az egyháznak a részévé tesz.

Mikor történt meg? Ha minden hívõ részesült ebben, akkor abban a pillanatban kellett történnie, mikor elfogadtad Krisztust és kereszténnyé lettél.

Nagy keresztények az évek során gyakran éltek át drámai találkozást Istennel, megtérésük után. Nincs okunk arra, hogy tagadjuk, Isten valóban így is munkálkodik a követõivel. Viszont az is igaz, hogy vannak semmivel sem rosszabb istenfélõ emberek, akik anélkül élik le az életüket, hogy a kegyelem ilyen „második” munkát végezne rajtuk.

Istenélményeinket sokféle szóval és kifejezéssel mondhatjuk el. Viszont akkor vagyunk legpontosabbak, ha a Szentlélekbe való bemerítés alatt azt az egyik csodálatos dologot értjük, amit Isten tesz értünk abban a pillanatban, mikor hiszünk Krisztusban és az Õ családjának tagjai leszünk.

[Ha ezt a cikket hasznosnak találta, kérjük, fontolja meg, hogy adakozzon. Ezzel segít nekünk abban, hogy ezt a hit-építõ szolgáltatást a jövõben is biztosítani tudjuk Önnek és családjának! Az adomány összege az adóból levonható.]

Fordította: Molnár Csaba
Írta: Dr. John Bechtle

Copyright © 1996, Films for Christ, Minden jog fenntartva - kivéve a csatolt„Használat és Szerzõi jogok” oldalon leírtakat, ahol a ChristianAnswers.Net használói bõséges jogokat kapnak ezen oldal felhasználásához otthonaikban, személyes bizonyságtételükben, gyülekezeteikben és iskolákban.

ChristianAnswers.Net/hungarian

Go to index page