Zal er echt een brandend vuur in de hel zijn?

Bekijk deze bladzijde in het: Engels (English), Bulgaars, Frans, Indonesisch, Italiaans, Japans

Fire. Copyrighted, Films for Christ.

In Marcus 9 staat opgetekend dat de Heer Jezus betreffende de hel driemaal herhaalt: “waar de worm niet sterft en het vuur niet wordt uitgeblust” Nu, ik persoonlijk vind het daarom verspilling van tijd om te kibbelen en te argumenteren met mensen over of dit letterlijk bedoeld is, een werkelijk vuur of niet. Maar er is wat voor te zeggen om te denken dat er niet noodzakelijkerwijs een echt vuur behoeft te zijn, of dat het niet letterlijk bedoeld is, dat het geen echte worm is. Het is interessant om te zien, dat een van de woorden in de bijbel voor hel is Gehenna wat refereert aan de vuilstortplaats in de vallei Hen, waar er altijd een vuur brandde en wormen en maden eten genoeg hadden. Die gedijden daar opperbest.

Zal er echt een brandend vuur zijn in de hel? Als je het goed bekijkt dan is het al erg genoeg voor mij als het figuurlijk gezegd zou zijn, want de realiteit is altijd erger dan het symbool. En vuur is nou eenmaal niet erg grappig. Als je je als kind hebt gebrand dan vergeet je dat je hele leven niet meer. En als de Heer gewoon symbolische taal gebruikte, hoeveel te erger zal dan de werkelijkheid zijn.

Je hebt geen vuur nodig om pijn te lijden.

Welnu, ik geloof niet dat lichamelijk lijden de ergste vorm van lijden is. We weten, dat toen Jezus aan het kruis hing hij een heleboel ellende over zich heen kreeg. Hij werd bespuwd en uitgelachen. Ze prikten scherpe dorens in zijn hoofd, geselden hem met de zweep van negen touwen met spijkers, sloegen spijkers in zijn handen en voeten en staken een speer in zijn lijf. Hij werd ook nog verlaten door zijn discipelen. De lichamelijke pijn was groot. Ze hebben zelfs zijn baard uitgetrokken. Maar over dat alles klaagde hij niet. Het toppunt van zijn doodsstrijd en zijn lijden was toen hij uitriep: “Mijn God, mijn God, waarom hebt gij mij verlaten?”

Het toppunt van lijden voor Jezus was om van God verlaten te zijn en alleen gelaten te worden. Dat deed meer zeer dan doornen en distels en speren en nagels en zwepen en spuug en de rest – het idee om door God in de steek gelaten te worden.

Ik denk eerlijk gezegd niet dat wij mensen uit Amerika kunnen beseffen of vatten, wat het wil zeggen, wat sommigen zendelingen ons vertellen, die in de meest primitieve delen van de wereld gewerkt hebben, dat de geestelijke duisternis te voelen is en je zou bijna zeggen met een mes te snijden. De aanwezigheid van de demonen en de duivel en de machten der duisternis zijn gewoon te tasten. We hebben geen idee hoe het voelt om in een plaats te zijn waar de harde satanische atmosfeer niet verbroken is, verstrooid of in bedwang gehouden door de aanhoudende prediking van het evangelie.

Als we lezen in het Oude Testament: “De ziel die zondigt, die zal sterven” (Ez. 18:4), dan denken we over het algemeen dat de ziel zich zal afscheiden. van het lichaam. Maar het is niet: “nooit bestaan hebbend” of “tot niets worden”, maar veel meer gescheiden worden van God..

 • Fysieke dood is de scheiding van de ziel van het lichaam.

 • Geestelijke dood is de scheiding van de ziel van God.

Toen Jezus uitriep: “Waarom hebt gij mij verlaten?” was dat het hoogtepunt van zijn lijden.

Wat herinneren mensen in Hades zich?

Photo copyrighted. Courtesy of Films for Christ.

Om terug te keren naar Lucas 16 en het verhaal van de rijke man en de arme Lazarus, hierbij wil ik aantekenen, dat er geen aanwijzing voor is, dat dit een gelijkenis is. Het begint niet als een gelijkenis. Er staat dat er een rijke man was en een man die Lazarus heette, dus specifiek bij name genoemd. Gelijkenissen hebben dit kenmerk niet. Lazarus werd in Abrahams schoot gedragen en de rijke man was een verloren ziel die naar een plaats van straf en pijniging ging. Maar wat ik wil zeggen is dit: de rijke ging in dit verhaal een eeuwigheid doorbrengen zonder God, zonder hoop, en, zijn herinneringen waren nog springlevend. Hij zei: “Zend Lazarus om mij een beetje verlichting te geven.” Op een ander moment zegt hij: “Stuur hem naar mijn vijf broers om hen te waarschuwen, zodat zij ook niet in deze plaats van kwelling zullen komen.”

Zo nu en dan hoor je wel eens iemand zeggen als ze het hebben over hun familie, waarvan ze weten dat die ongered is: “Nou ja, als hij of zij naar de hel is gegaan, dan wil ik daar ook naartoe en bij hen zijn.” Dan heb ik goed nieuws voor u – ze willen zelf niet dat u daar komt. De rijke man zei: “Ga naar mijn vijf broers, opdat zij ook niet in deze vreselijke plaats zullen komen.” Hij was erg zendingsbewust geworden en erg evangelisch, maar een beetje te laat.

Wat zei de Heer tegen hem? “Zoon, herinner je, dat jij tijdens je leven het goede hebt genoten.” Ik geloof dat we niet eens over vuur of geen vuur hoeven te praten. Ik denk dat de meest ernstige en vreselijke kenmerken van de eeuwigheid zonder Christus zal zijn dat we onze herinneringen blijven houden – stel je voor alle samenkomsten die je hebt bijgewoond, waar je steeds “nee” zei tegen Christus – en dat je je herinnert hoe je hart koud bleef voor iemand die van Christus getuigde – of dat je onverschillig bleef voor Jezus’ liefde – en te denken aan de programma’s en samenkomsten waarin je emotioneel werd geraakt en misschien wel tranen toe bewogen en een brok in je keel kreeg, maar toch “Nee” bleef zeggen tegen Christus. Ik kan me geen ding voorstellen dat vreselijker is dan dat. “Zoon, herinner je…”

Je hoeft niet per se vuur te ervaren om pijn te hebben. Het hoeft geen lichamelijk lijden te zijn. Alleen al door God verlaten te zijn – gescheiden van God en alles wat goed is en heilig en dan al je herinneringen te hebben. Te denken dat je een vader en moeder had die voor je bad, die je op het rechte pad wilden brengen. Je wilde niet aan het handje lopen en besloot je eigen weg te gaan. Je wou niet luisteren. Wat kunnen herinneringen ons pijn doen als we zonder Christus leven. “Zoon, herinner je…” Het is duidelijk dat de mens in de eeuwigheid zal kunnen zien en zich alles kan herinneren. Hij heeft daarbij echt geen vuur nodig om zich ellendig te voelen. Er zijn nog veel meer factoren die de Hades en de hel erg ongemakkelijk maken voor je. Om de eeuwigheid door te brengen zonder Christus, dat is echt geen grapje.

Vragen die hiermee in verband staan

 • Is er werkelijk een plaats die ze hel noemen? Antwoord
 • Waarom werd er een hel gemaakt? Antwoord
 • Is er vandaag de dag iemand in de hel? Antwoord
 • Zal er letterlijk een brandend vuur zijn in de hel? Antwoord
 • Wat zou u er voor over hebben om uit de hel te blijven? Antwoord
 • Hoe kan een God van liefde iemand naar de hel sturen? Antwoord
 • Waarom staat God toe dat onschuldige mensen lijden? Antwoord
 • En als ik nou eens niet in de hel geloof? Antwoord
 • Hoe weet men dat de Bijbel waar is? Antwoord
 • Kan een gered persoon ooit weer verloren gaan? Antwoord
 • Wat is de eeuwige bestemming van een kind dat sterft? Antwoord
 • Voelt God onze pijn? Antwoord
 • Het goede nieuws - Hoe kan ik gered worden van de hel. Antwoord

[ Indien deze informatie U geholpen heeft, overweeg, in gebed, een gift om te helpen in de onkosten om deze geloofsopbouwende dienst beschikbaar te maken voor U en uw familie! Giften zijn aftrekbaar van de belastingen. ]

Translated by: Josine

Auteur: Dr. Bruce W. Dunn of Grace Communications. Quotes provided by Daryl E. Witmer of AIIA Institute.

Text copyright © 1999, Grace Communications, Alle rechten voorbehouden. Gedrukte exemplaren van het boekje Hell: Fact or Fiction zijn verkrijgbaar bij de eigenaar van het copyright.

Click here. Is Jesus Christ the answer? ChristianAnswers.Net
Christian Answers Network
PO Box 577
Frankfort KY 40602
USA

Go to index page ChristianAnswers.Net
CAN Home
Shortcuts
Christian Answers Network STARTPAGINA en Domein Gids