Какво е новото в ChristianAnswers.Net?

Буквално ли ще има горящ огън в Ада?

В Марк 9, забележете че Господът Исус повтаря три пъти за Ада, “дето червеят им не умира, и огънят не угасва.” Лично аз чувствам че е голямо губене на време да се караме и дърлим с хора за дали е буквален, истиниски огън или не. И изглежда че има някои причини за да се каже че не нужно да бъде истински огън, или да бъде буквален, истински червей който за който се отнася тука. Но е интересно да се забележе че една от Библейските думи използвана да опише Ада е Гехена, и това се е отнасяло за боклучийско място на долината на Хен, където е имало постоянен горящ огън, и червеите и ларви никога не им е липсвало нещо да ядат. Винаги са били живи, винаги в съществуване.

Буквално ли ще има горящ огън в Ада? Дори и да символичен език, достатъчно лошо е за мен, и със сигурност реалността ще бъде по-зле отколкото само символ. И огънят не е много смешен. Ако някога сте били лошо изгорени, както аз съм бил, никога не го забравяш. И ако Господът просто е използвал символичен език, колко по-ужасно би трябвала реалността да бъде?

Не ви е нужен огън за да сте в болка.

Не мисля че физическото страдание е най-лошия вид страдане. Знаеме че когато Исус е бил на кръстта Той бе взел много тежко малтретиране. Бил е плют и подиграван. Наблъскали са остри шипове в Неговата глава, нарязали са Неговия гръб с камшици които имат остриета на края, вкарали са гвоздеи и копието. Дори е бил напуснат от Неговите собствени ученици. Физическото страдание е било огромно. Дори са му изскубили брадата от Неговото лице. Но никога не се чува Господът Исус да се оплаква за това. По-скоро, върхът на Неговата агония и Неговото страдание е когато Той извиква, “Моят Бог, моят Бог защо си ме изоставил?”

Истинския връх на страдание за Исус е било да бъде проклет от Бога и да бъде изоставен. Това е боляло много повече от шипове и копиета и пирони и камшици и плюнки и всичко останало—да бъде проклет от Господа.

Честно не мисля че тези от нас в Америка могат да оценят или разберат това колкото могат някои мисионери които са отишли в някои от най-примитивните части на света, където някои са ми казали че духовната тъмнина е толкова тежка че чувстваш че можеш да я отрежеш с нож. Присъствието на Демоничните и Дявола и силите на тъмнина са почувствани доста силно. Не можем наистина да разберем какво би било да бъдем в място където твърдата Сатанична атмосфера не е била пречупена, смазана, или по някакъв начин пробита чрез постоянното проповядване на Евангелието.

Когато четеме в Стария Завет, “Душата, която е съгрешила, тя ще умре” (Езекииля 18:4), наистина идеята за света е че ще бъде отделен. Не е несъществуване или унищожаване, но разделяне от Господ.

 • Физическата смърт е разделянето на душата от тялото.

 • Духовната смърт е разделянето на душата от Господ.

Когато Исус каза, “защо си ме проклел?” това е било върхът на неговото страдание.

В Пъкъла, какво помнят хората?

Photo copyrighted. Courtesy of Films for Christ.

Връщайки се към Лук 16, историята за богатия човек и Лазар, бих искал да спомена че няма никакво показание че това е притча. Не започва като притча, но казва, че е имало богат човек, и човек на име Лазар, специфично наименувани. Притчите обикновено не започват така. И единият е бил донесан в Пазвата на Абрахам и другия е бил загубена душа която е отишла в мястото на наказание и измъчване. Но искам да забележете че в тази история когато богатия човек е бил във вечност без Господ, без надежда, неговата памет е била изцяло там. Той казал, “Прати Лазар да ми даде малко покой.” Друг път казал, “Прати го да каже на моите пет братя, за да не дойдат в това място на измъчване.”

През всяко време, ще чуете някой да казва нещо относимо за някой от тяхното семейство който знаят че не е спасен, “Еми, ако той отива в Ада, или тя отива в Ада, аз искам да отида там да бъда с тях.” Имам новини за вас—те не ва искат там. Богатият човек каза, “Отидете и кажете на моите пет братя, за да не дойдат в това ужасно място.” Станал е бил доста мисионерски настроен и много евангелийски малко късно.

Какво му казал Господ? “Сине, спомни си че ти в твоя живот имаше твоите хубави неща.” Не мисля че се налага да говорим за огън. Мисля че едно от най-ужасните неща за вечност без Христос би било да имате вашата памет—да си спомняте евангелийските сбори през които сте седяли и да сте продължително казали “не” на Христос—да помните вашият инат и студ на сърцето към някой който е бил свидетел—да си спомняте безразличието ви—да си спомняте програмите и срещите които са ви повдигнали емоционално и може би сълзи сте имали и буца в гърлото, но сте казали “Не!” на Христос. Не мога да помисля от нищо по ужасно от това. “Сине, спомни си.”

Не е нужно да сте в болка. Не е нужно да сте във физическа болка. Само да бъдете проклети от Господа—разделени от Господа и всичко което е добро и свято и да имате вашата памет. Да си спомняте за вашите които са се молили за вас, които са се опитали да ви пратят в правилния път. Решили сте да направите своето. Не слушахте. Ужасно нещо може да бъде паметта ако сме извън Христос. “Сине, спомни си.” И очевидно човек във вечността може да вижда, да помни. Не му е било нужно да има огън за да му бъде неудобно. Имало е доста други неща които да направят Пъкъла и Ада много тъжни. Да бъдете във цяла вечност без Христос е много тъжно.

Свързани Въпроси

 • Има ли истинско място наречено “Ада” Отговор
 • Защо е бил Ада направен? Отговор
 • Има ли някой в Ада днес? Отговор
 • Какво би трябвало да сте готови да направите да не отидете в Ада? Отговор
 • Как може Бог на любов да прати някой в Ада? Отговор
 • Защо позволява Господ на невинните да страдат? Отговор
 • Ами ако не вярвам в Ада? Отговор
 • Добрите Новини – Как можете да бъдете спасени от Ада. Отговор
 • Откъде знаете че Библията е вярна? Отговор
 • Може ли спасен да бъде изгубен? Отговор
 • Каква е вечната съдба на бебе което умре? Отговор

[ Ако тази информация ви е била полезно, ако обичате молитвено си помислете за дарение да ни помогни с разходите за тази вяроизграждаща помощ възможна за вас и вашето семейство! Даренията са без такса. donate ]

Translated by: Vlad Velinov

Автор: Д-р Брус У. Дън от Grace Communications. доставени от Даръл Е. Уитмър от AIIA Institute. Текстът под авторско право © 1999, Grace Communications, Всички Права Запазени. Изпринтнати копиета на книжката Ада: Факт или Фантазия ги има .

Явява ли се Исус отговор на твоите въпроси?

ChristianAnswers.Net
Christian Answers Network
PO Box 577
Frankfort KY 40602
USA

Go to index page ChristianAnswers.Net
CAN Home
Shortcuts
Christian Answers Network ДОМАШНА СТРАНИЦА и ДИРЕКТОРИЯ