Има ли някой в Ада днес?

Вижте тази страница на: англичаните (English), Холандски
Copyrighted, Films for Christ.

М исля че е спокойно да се каже че няма никой в Ада днес. Няма никой там защото Ада е крайното място за тези които са отрекли Христос и е мястото на което са пратени след Великия Съд на Белия Трон. След деня на последния съд, тогава Ада получава населението.

Видях и мъртвите големи и малки, стоящи пред престола; и едни книги се разгънаха; разгъна се и друга книга която е Книгата на Живота; и мъртвите бидоха съдени според делата си по написаното в книгите. И морето предаде мъртвите, които бяха в него; и смъртта и адът предадоха мъртвите, които бяха в тях; и те бидоха съдени всеки според делата си. И смъртта и адът бидоха хвърлени в огненото езеро. Това - присъдата за в огненото езеро е втората смърт (последен съд). И ако някой не се намери записан в книгата на живота, той биде хвърлен в огненото езеро. —Откровение 20:12-15

Така ни е казано в последната книга на Библията. Последната история на всеки един от нас не е написана докато последната глава не е написана. Библията подсказва че някои ще бъдат възнаградени за нещата които станат след като си заминат от този свят. Наградата на Д. Л. Муди (евангелист от САЩ от края на ХIX в.) не е още пресметната, защото в резултат на неговото министерство и работа, днес стотици мисионери отиват в други държави и стотици хора са спасени чрез най-различни министерства благодарение на Муди Байбъл Институт. Рекордът все още не е свършил.

Също е вярно че ще има съд на нещата които станат върху тези извършили грехове за дела които са станали дълго след като са напуснали този свят, защото ефектът на грешен живот може да бъде след поколения след като този човек е умрял. Той е посял ужасно и е изкарал ужасния плод след като лежи в гроба. И това ще е фактор в финалния и последен съд съд на тази личност.

Свързани въпроси

 • Ами ако не вярвам в Ада? Отговор
 • Добрите Новини – Как да бъдете спасени от Ада. Отговор
 • Защо е бил направен Ада? Отговор
 • Има ли някой в Ада днес? Отговор
 • Буквално ли ще има горящ огън в Ада? Отговор
 • Какво би трябвало да сте готови да направите за да не отидете в Ада? Отговор
 • Как може Бог на любов да прати някой в Ада? Отговор
 • Откъде знаете че Библията е вярна? Отговор
 • Пъкъл
 • Има ли действително място наречено “Ада”? Отговор
 • Защо позволява Господ на невинните да страдат? Отговор
 • Ада
 • Може ли спасен да бъде изгубен? Отговор
 • Каква е вечната съдба на бебе което умре? Отговор

[ Ако тази информация ви е била полезно, ако обичате молитвено си помислете за дарение да ни помогни с разходите за тази вяроизграждаща помощ възможна за вас и вашето семейство! Даренията са без такса. donate ]

Преводач: Vlad Velinov

Автор: Д-р Брус У. Дън от Grace Communications. доставени от Даръл Е. Уитмър от AIIA Institute. Текстът под авторско право © 1999, Grace Communications, Всички Права Запазени. Изпринтнати копиета на книжката Ада: Факт или Фантазия ги има .

Явява ли се Исус отговор на твоите въпроси?

ChristianAnswers.Net/bulgarian
Christian Answers Network
PO Box 577
Frankfort KY 40602
USA

Go to index page ChristianAnswers.Net
CAN Home
Shortcuts
Christian Answers Network ДОМАШНА СТРАНИЦА и ДИРЕКТОРИЯ