Има ли действително място наречено “Ада”?

Photo copyrighted. Courtesy of Films for Christ.

Отговорът на този въпрос лежи в властта на Писанието, защото Библията със сигурност ни учи за много истинско и много ужасно място за наказание за тези които държат Христос извън животът им.

Много ми е тъжно че толкова често чуваме хора да говорят леко за Ада. За много то е просто нещо за което да се шегуват, или за псуване.

Фактите на реалността на Ада са учени из Библията в безбройни пасажи. Господът Исус Христос Самият сигурно е имал да каже най-много от всеки друг. Той е бил учител с най-възхитителните акредитиви--безгрешен живот, министерство с чуда, и празна гробница която немогла да Го удържи.

Христос често е назван “Нежен Исус, мек и кротък,” но това название едва ли пасва с тона който намираме в деветата глава на Марка като Той потвърждава факта и реалността на Ада. Четеме тези силни изявления:

И ако те съблазни ръката ти, отсечи я; по-добре е за тебе да влезеш в живота недъгав, отколкото да имаш двете си ръце и да отидеш в пъкъла, в неугасимия огън, дето “червеят им не умира, и огънят не угасва.” И ако ногата ти те съблазни, отсечи я; по-добре е за тебе да влезеш в живота куц, отколкото да имаш двете си нозе и да бъдеш хвърлен в пъкъла, дето “червеят им не умира и огънят не угасва.” И ако окото ти те съблазни, извади го; по-добре е за тебе да влезеш в Божието царство с едно око, отколкото да имаш двете си очи и да бъдеш хвърлен в пъкъла, дето “червеят им не умира, и огънят не угасва”.
       —Mарк 9:43-48

В друг пасаж Христос нарича Свещениците и Фарисеите “поколение от змии,” и ги предупреждава, “Как ще избегнете вечните мъки в Ада?” (Матея 23:33) Това са доста силни думи от Господът Исус. Той го е казал такова каквото е.

Когато някой пита фактът и реалността на Ада, той всъщност пита властта на Библията, и властта на Господът Исус Христос Самият. Цялата Християнска вяра е свързана, така че когато е атакувана от едно място, тя става атакувама от всичките места. Тя се държи прекрасно.

Ако Христос е Божият Син, и ако е дошъл от безвечието, и дошъл в света от Рая и умря и стана отново от мъртвите, тогава всичко Той е казал по всяка тема си струва да се чуе и трябва да бъде внимавано. И трябва да бъде получено без въпрос. Така че хора които имат проблеми с факта и реалността на Ада понякога не осъзнават че техният истински проблем е с личността на Господа Исус Христос и кой Той е и защо Той е дошъл на този свят.

[ Ако тази информация ви е била полезно, ако обичате молитвено си помислете за дарение да ни помогни с разходите за тази вяроизграждаща помощ възможна за вас и вашето семейство! Даренията са без такса. donate ]

Author: Dr. Bruce W. Dunn, Grace Communications. Copyright © 1999, Grace Communications, All Rights Reserved.


Fire. Copyrighted, Films for Christ. Възможно ли е че неспасените просто ще бъдат унищожени от съществуването?

Има някои из евангелийските Християни които твърдят че тези традиционни погледи са основани на ранна Гръцка философия и че библейските текстове дават възможност за алтернативна интерпретация.

Има два текста в Писанието които ми предлагат че Ада включва безкрайно наказание. Mатея 25:46 събира съда на “овцете и козите” в думите. “And these will go away into eternal punishment, but the righteous into eternal life.” Същата дума аионион (безкраен/но) е използвана да опише наказанието на проклетите и благословението на праведните. Каквото казваме за изтрайването на “безкраен” живот за вярващите трябва да бъде казано за “безкрайно” наказание за неверниците. След като “живот” за вярващите е завинаги (Йоан 10:28), така и наказанието трябва да бъде за неверниците.

Във втори текст,, Откровение 20:10, Йоан описва тези в “огненото езеро” бъдещи “тормозени ден и нощ завинаги и винаги.” Изразът ден и нощ е използван в Откровение да обозначи “завинаги.” Огненото езеро е описано в Откровение 19:20 като място което “гори с жупел.” В най-тъжната верса на Библията, Йоан обявява че на всеки който името му не е написано в книгата на живот е “хвърлен в огненото езеро” (Откровение 20:15).

Доктрината на безкрайно наказание за тези които са отрекли Христос изглежда че е изцяло библейска. Това не е лесно учение или някое което ни носи радост. Но неприятността на някоя доктрина не би трябвало да ни накара да отричаме библейската истина.

[ Ако тази информация ви е била полезно, ако обичате молитвено си помислете за дарение да ни помогни с разходите за тази вяроизграждаща помощ възможна за вас и вашето семейство! Даренията са без такса. donate ]

Author: Dr. J. Carl Laney, Answers to Tough Questions (Grand Rapids, Michigan: Kregel Publications, 1997), pp. 205-206. Copyright © 1997, 1999, Kregel Publications, All Rights Reserved. Book available at your local Christian bookstore.

Свързани въпроси

 • Защо е бил направен Ада? Отговор
 • Има ли някой в Ада днес? Отговор
 • Би ли имало буквално горящ огън в Ада? Отговор
 • Какви бихте трябвало да сте готови да направите да не отидете в Ада? Отговор
 • Как може Бог от любов да прати някой в Ада? Отговор
 • Защо позволява Господ страданието на невинните хора? Отговор
 • Ами ако не вярвам в Ада? Отговор
 • Добрите Новини—Как да бъдете спасени от Ада. Отговор
 • Откъде знаете че Библията е права? Отговор
 • Може ли спасена личност да бъде загубена? Отговор
 • Каква е безкрайната съдба на бебе което умре? Отговор

Films for Christ

Явява ли се Исус отговор на твоите въпроси?

ChristianAnswers.Net
Christian Answers Network
PO Box 577
Frankfort KY 40602
USA

Go to index page ChristianAnswers.Net
CAN Home
Shortcuts
Christian Answers Network ДОМАШНА СТРАНИЦА и ДИРЕКТОРИЯ