Какво е новото в ChristianAnswers.Net?

Има ли действително място наречено “Ада”?

Photo copyrighted. Courtesy of Films for Christ.

Отговорът на този въпрос лежи в властта на Писанието, защото Библията със сигурност ни учи за много истинско и много ужасно място за наказание за тези които държат Христос извън животът им.

Много ми е тъжно че толкова често чуваме хора да говорят леко за Ада. За много то е просто нещо за което да се шегуват, или за псуване.

Фактите на реалността на Ада са учени из Библията в безбройни пасажи. Господът Исус Христос Самият сигурно е имал да каже най-много от всеки друг. Той е бил учител с най-възхитителните акредитиви--безгрешен живот, министерство с чуда, и празна гробница която немогла да Го удържи.

Христос често е назван “Нежен Исус, мек и кротък,” но това название едва ли пасва с тона който намираме в деветата глава на Марка като Той потвърждава факта и реалността на Ада. Четеме тези силни изявления:

И ако те съблазни ръката ти, отсечи я; по-добре е за тебе да влезеш в живота недъгав, отколкото да имаш двете си ръце и да отидеш в пъкъла, в неугасимия огън, дето “червеят им не умира, и огънят не угасва.” И ако ногата ти те съблазни, отсечи я; по-добре е за тебе да влезеш в живота куц, отколкото да имаш двете си нозе и да бъдеш хвърлен в пъкъла, дето “червеят им не умира и огънят не угасва.” И ако окото ти те съблазни, извади го; по-добре е за тебе да влезеш в Божието царство с едно око, отколкото да имаш двете си очи и да бъдеш хвърлен в пъкъла, дето “червеят им не умира, и огънят не угасва”.
       —Mарк 9:43-48

В друг пасаж Христос нарича Свещениците и Фарисеите “поколение от змии,” и ги предупреждава, “Как ще избегнете вечните мъки в Ада?” (Матея 23:33) Това са доста силни думи от Господът Исус. Той го е казал такова каквото е.

Когато някой пита фактът и реалността на Ада, той всъщност пита властта на Библията, и властта на Господът Исус Христос Самият. Цялата Християнска вяра е свързана, така че когато е атакувана от едно място, тя става атакувама от всичките места. Тя се държи прекрасно.

Ако Христос е Божият Син, и ако е дошъл от безвечието, и дошъл в света от Рая и умря и стана отново от мъртвите, тогава всичко Той е казал по всяка тема си струва да се чуе и трябва да бъде внимавано. И трябва да бъде получено без въпрос. Така че хора които имат проблеми с факта и реалността на Ада понякога не осъзнават че техният истински проблем е с личността на Господа Исус Христос и кой Той е и защо Той е дошъл на този свят.

[ Ако тази информация ви е била полезно, ако обичате молитвено си помислете за дарение да ни помогни с разходите за тази вяроизграждаща помощ възможна за вас и вашето семейство! Даренията са без такса. donate ]

Author: Dr. Bruce W. Dunn, Grace Communications. Copyright © 1999, Grace Communications, All Rights Reserved.


Fire. Copyrighted, Films for Christ. Възможно ли е че неспасените просто ще бъдат унищожени от съществуването?

Има някои из евангелийските Християни които твърдят че тези традиционни погледи са основани на ранна Гръцка философия и че библейските текстове дават възможност за алтернативна интерпретация.

Има два текста в Писанието които ми предлагат че Ада включва безкрайно наказание. Mатея 25:46 събира съда на “овцете и козите” в думите. “And these will go away into eternal punishment, but the righteous into eternal life.” Същата дума аионион (безкраен/но) е използвана да опише наказанието на проклетите и благословението на праведните. Каквото казваме за изтрайването на “безкраен” живот за вярващите трябва да бъде казано за “безкрайно” наказание за неверниците. След като “живот” за вярващите е завинаги (Йоан 10:28), така и наказанието трябва да бъде за неверниците.

Във втори текст,, Откровение 20:10, Йоан описва тези в “огненото езеро” бъдещи “тормозени ден и нощ завинаги и винаги.” Изразът ден и нощ е използван в Откровение да обозначи “завинаги.” Огненото езеро е описано в Откровение 19:20 като място което “гори с жупел.” В най-тъжната верса на Библията, Йоан обявява че на всеки който името му не е написано в книгата на живот е “хвърлен в огненото езеро” (Откровение 20:15).

Доктрината на безкрайно наказание за тези които са отрекли Христос изглежда че е изцяло библейска. Това не е лесно учение или някое което ни носи радост. Но неприятността на някоя доктрина не би трябвало да ни накара да отричаме библейската истина.

[ Ако тази информация ви е била полезно, ако обичате молитвено си помислете за дарение да ни помогни с разходите за тази вяроизграждаща помощ възможна за вас и вашето семейство! Даренията са без такса. donate ]

Author: Dr. J. Carl Laney, Answers to Tough Questions (Grand Rapids, Michigan: Kregel Publications, 1997), pp. 205-206. Copyright © 1997, 1999, Kregel Publications, All Rights Reserved. Book available at your local Christian bookstore.

Свързани въпроси

 • Защо е бил направен Ада? Отговор
 • Има ли някой в Ада днес? Отговор
 • Би ли имало буквално горящ огън в Ада? Отговор
 • Какви бихте трябвало да сте готови да направите да не отидете в Ада? Отговор
 • Как може Бог от любов да прати някой в Ада? Отговор
 • Защо позволява Господ страданието на невинните хора? Отговор
 • Ами ако не вярвам в Ада? Отговор
 • Добрите Новини—Как да бъдете спасени от Ада. Отговор
 • Откъде знаете че Библията е права? Отговор
 • Може ли спасена личност да бъде загубена? Отговор
 • Каква е безкрайната съдба на бебе което умре? Отговор

Go to Films for Christ

Явява ли се Исус отговор на твоите въпроси?

ChristianAnswers.Net
Christian Answers Network
PO Box 1167
Marysville WA 98270-1167
USA

Go to index page ChristianAnswers.Net
CAN Home
Shortcuts
Christian Answers Network ДОМАШНА СТРАНИЦА и ДИРЕКТОРИЯ