Как може Бог на любов да прати някого в Ада?

Copyrighted, Films for Christ.

Един от класическите проблеми които хората повдигат е: Как може Бог на любов да прати някого в Ада? Еми, има няколко отговора на това.

Един естествено е че Господ не праща никой в Ада. Вие сами се пращате там. Господ е направил всичко възможно за да ви оттърси от Ада и все още ви остава като личност със собствена воля и не само робот. Така е как Той ни е създал—по Неговия образ, след Неговата подоба, силата да кажем “да” или силата да кажем “не,” силата да отречем нашия собствен Създател, и разбира се да поемем последствията.

Across the road to Hell he has placed the cross of Christ.

В един смисъл можете да кажете че Той не праща никого в Ада, защото по пътя към Ада той е поставил кръстта на Христос. Също има молитвите на родители, пастори и Неделни учители, и всичките други неща които Господ донася в нашият живот да спре нашият егоистичен начин и да ни донесе към Спасителя. Ние трябва да отидем и минем всичко това и да се поставим в Ада.

Понякога чуваш хората да казват, “Господ не би пратил Своите деца в Ада.” Господ със сигурност не праща Своите деца в Ада защото когато сме Неговите деца ние сме в семейството на Господ. Ние сме родени отново и част от спасение включва избавяне от съд. Ние не сме всички деца на Господ освен чрез вяра в Христа Исуса.

Може ли Бог на любов да прати някой в Ада? Също така и попитайте някой друг въпрос който прави толкова смисъл. Може ли Бог да позволи болести в света? Господ позволява ли затвори за някои хора? Господ позволява ли понякога електрическия стол? Господ позволява ли грях да развали домове и да счупи сърца? Господ позволява ли война? Всички тези неща са последования на грях влизащ в света, и в някои случаи директния резултат на възстанието на човек, и резултатът на алчност и гордост и еготизм и глад за сила които нямат никаква полза за човек—само желанието да отидат напред.

Това е чудния плод на греха. Грях носи страдание в света. Няма никакъв друг начин около него. И най-големия грях в света е да се отрече Господът Исус Христос като Спасител.

Имаме нашия каталог от грехове. Имаме изнасилване и всродени отношения и убийство; и ги имаме записани и описани—но няма нито един от тях (или даже сложете ги всички на куп) който не е толково голям колкото греха да се дръжи Исус Христос от вашия живот. Исус казал ли е, “Аз ще пратя Светия Дух да обвини света от грях защото те ограбват банки”—или, “защото не ми вярват”?

Грешка е да се очаква че вие или аз можем да се държим лекосмислен с Господът Исус и да няма наказание закачено към това. Какво глупаво мислене от хората по тази тема! Очакваме наказания за правене на много по-малко. Животът е просто направен така.

Вие скачате от висока сграда, законът на гравитация ще ви оправи. Може да кажете, “Господ е любов,” до долу, но все още ще се размажете когато ударите земята! Вие счупвате законът на гравитацията, и той ви счупва вас! Може да обичате малкото ви дете, но ако той си сложи пръстчето на гореща печка, той ще се опари!

Огънят гори. Гравитацията убива. Водата дави. И може да казвате, “Господ е любов, Господ е любов, Господ е любов,” докато посинеете. Но водата все пак ще ви удави, огънят ще ви изгори, и гравитацията ще ви убие, и грехът ще ви проклете колкото и да говорите за любящ Господ.

Господ просто е направил животът такъв. Той е направил правилата. Той е направил законит по които да живеем. И ако преминем тези закони, той ни счупва, и ние плащаме последствията.

C.S. Lewis photoАз искрено вярвам че проклетите са, в един смисъл, успящи, възстанници до край; че вратите на ада са заключени от отвътре.

Всички които са в Ада, го избират. Без този собствен-избор не може да има Ада. Никоя душе която сериозно и постоянно желае радост ще го изпусне. Тези които търсят намират. На тези които чукат им е отворено. И самите вие, в тъмен час, ще го приемете. Можете да се разкаяте и да излезете отново. Но може да дойде ден когато няма да можете да направите това. Тогава няма да има вас останъл да критицира настроението…
—откъс от Проблемът на Болка и Великият Развод, от К.С. Луис (1898-1964), включено в The Quotable Lewis, ©1989 Тиндейл.

Chuck Colson photoВ един смисъл, идеята на ада дава значение на нашите животи. Казва ни че моралните избори които правим всеки ден имат вечно значение, че нашият характер има последования достигащи до вечност, че Господ Самият взима нашите избори сериозно.

Доктрината на ада не е само някоя прашна теологическа останка от Средновековието. Има значителни социални последования. Без убеждение на крайна справедливост, чувството на морално задължение на хората се изпарява, и социалните връзки са счупени.

Естествено, тези неща не са най-важната причина за да се вярва в ада. Исус постоянно е предупреждавал че ако се обърнем от Господ в този живот, ще бъдем отстранени от Господ завинаги.

И, макар че “Защото заплатата на греха е смърт,” Павел също така казва “Божият дар е вечен живот в Христа Исуса, нашия Господ.” (Римляни 6:23). Докато остава дъх, никога не е твърде късно да се обърнем към Господ в откаяние, и когато поискаме прошка, Господ нетърпеливо ни я дава.
—откъс от Отговори на Въпросите на Вашите Деца, от Чък Колсън, ©2000 Затворни Дружбени Министерства.

Dave Hunt photoМожем да се обезпокоим че никой няма да страда в ада който е можел по някакъв начин да е бъдел спечелен към Христос в този живот. Господ не остави нито един камък необърнат да спаси всички които ще отговорят на обвиняването и обвиването на Светия Дух.

А за съдбата на [проклетите] да бъде вечна, то не може да бъде другак. Смъртта не е спирката на съществуване но продължението на безкрайното същество с което Господ любящо е дал човек—но сега в болезнено разделяне от Господ и всичко друго в абсолютна тъмнина и самота.
—откъс от В Защита на Вярата, от Дейв Хънт, ©1996 Harvest House Publishers

Библията казва че Господ подготвил ада за дявола и неговите демоничнa кохорта (Матей 25:41), че Той “…не иска да погинат някои, но всички да дойдат на покаяние.” (II Петра 3:9), и че Той е направил всичко възможно да ни спаси от това ужасно, ужасно място. Обаче накрая Господ няма да премине или да премахне нарочните избори на тези които съзнателно и желателно са се обърнали от Него.
—Даръл Е. Уитмър от AIIA Institute

“Защото Бог толкова възлюби света, че даде Своя Единороден Син, за да не погине ни един, който вярва в Него, но да има вечен живот: Понеже Бог не е пратил Сина на света да съди света, но за да бъде светът спасен чрез Него. Който вярва в Него не е осъден; който не вярва е вече осъден, защото не е повярвал в името на Единородния Божий Син. И ето що е осъждението: светлината дойде на света, и човеците обикнаха тъмнината повече от светлината, защото делата им бяха зли.”
(eternal life, saved, Son of God, light, darkness)
Исус Христос, Йоан 3:16-19, NASV Библия

Свързани въпроси

 • Добрите Новини – Как да бъдете спасени от Ада. Отговор
 • Ами ако не вярвам в Ада? Отговор
 • Има ли истинско място наречено “Ада”? Отговор
 • Защо е бил Ада направен? Отговор
 • Има ли някой в Ада днес? Отговор
 • Ще има ли буквално горящ огън в Ада? Отговор
 • Защо Господ позволява на невинните хора да страдат? Отговор
 • Какво бихте трябвало да сте готови да направите да не отидете в Ада? Отговор
 • Откъде знаете че Библията е вярна? Отговор
 • Как може спасена личност някога да бъде изгубена? Отговор
 • Каква е вечната съдба на бебе което умре? Отговор
Paradise or Pain? Why is the world the way it is?
Ако Господ е всезнаещ, всесилен, и вселюбещ, Той наистина ли би създал свят като този? Отговор

[ Ако тази информация ви е била полезно, ако обичате молитвено си помислете за дарение да ни помогни с разходите за тази вяроизграждаща помощ възможна за вас и вашето семейство! Даренията са без такса. donate ]

Translated by: Vlad Velinov

Автор: Д-р Брус У. Дън от Grace Communications. доставени от Даръл Е. Уитмър от AIIA Institute. Текстът под авторско право © 1999, Grace Communications, Всички Права Запазени. Изпринтнати копиета на книжката Ада: Факт или Фантазия ги има .

Явява ли се Исус отговор на твоите въпроси?

ChristianAnswers.Net
Christian Answers Network
PO Box 577
Frankfort KY 40602
USA

Go to index page ChristianAnswers.Net
CAN Home
Shortcuts
Christian Answers Network ДОМАШНА СТРАНИЦА и ДИРЕКТОРИЯ