Hoe kan ik het beste getuigen tegen mijn kameraden die met slimme antwoorden mijn geloof onderuithalen.

Bekijk deze bladzijde in het: Engels (English), Hongaars, Zweeds

Bikes. Photo copyrighted.

Ik veronderstel dat we allemaal vroeger of later met zo’n situatie te maken krijgen. Als we niet uitkijken kan ons dat best frustreren. Maar door luisteren en nadenken, kan God ons helpen om elk argument onder ogen te zien.

Het is interessant om te vermelden, dat de meeste mensen die tegen het Christendom argumenteren alleen maar napraten wat ze wel eens hebben gehoord. Als je ze vraagt wat ze nou precies bedoelen weten ze geen antwoord te geven. Bijvoorbeeld: iemand zegt: ‘De bijbel zit vol fouten.’ Maar ze zijn meteen nergens meer als je ze zou vragen: ‘Geef eens een voorbeeld.’ Als we leren luisteren en goede vragen stellen, kunnen we hen met vertrouwen en geduld van repliek dienen.

photo copyrighted.

Een andere reden dat mensen je proberen onderuit te halen is dat ze niet hun leven aan Jezus willen onderwerpen. Mensen willen hun zonden niet toegeven, dus overstemmen ze de zaak maar door popie jopie gepraat. Je kunt vragen: ‘Als al je vragen zouden worden beantwoord, zou je dan je leven aan Jezus willen geven?’ Meestal zullen ze dan zeggen ‘nee’ en daarmee is de kous af.

Als Christenen moeten er wel wat voor doen om de waarheid te leren kennen en we moeten ook de wereldbeelden die mensen hebben kunnen onderkennen. (Dat zijn de drijfveren en denkpatronen in gedachten van mensen) We moeten geduldig zijn en liefdevol, maar ook wijs.

Vraagt iemand u waarop de hoop die in u leeft gebaseerd is, wees dan steeds bereid om u te verantwoorden. Doe dat dan vooral zachtmoedig en met respect, houd uw geweten zuiver; dan zullen de mensen die zich honend over uw goede, christelijke levenswandel uitlaten, zich schamen over hun laster. —I Petrus 3:15b-16

Span je in om voor God te staan als iemand die betrouwbaar is. Zorg dat je je niet voor je werk hoeft te schamen en verkondig regelrecht de waarheid. —II Tim. 2:15

Verwerp dwaze en onzinnige speculaties; je weet dat ze tot ruzie leiden. Een dienaar van de Heer moet geen ruzie maken, maar voor iedereen vriendelijk zijn; hij moet een goede leraar zijn en een verdraagzaam mens, en zijn tegenstanders zachtmoedig terechtwijzen. Dan brengt de Heer hen misschien tot inkeer, zodat zij de waarheid leren kennen. —II Tim. 2:23-26

Lees wat kwaliteitsboeken die je leren hoe te argumenteren en foute denkpatronen te doorzien en drogredenen te onderscheiden. Josh Mc Dowell heeft een goede collectie van zulk soort boeken. More Than a Carpenter (Meer dan een timmerman) is er één van.

Weet, dat de meeste mensen slechts herhalen van ze hebben gehoord in de media, van leraars of andere mensen. Raak niet in paniek als je tegenstand ontmoet. Leer te luisteren, na te denken en ook om hen te vragen wat ze precies bedoelen.

Two men. Photo copyrighted.

Het belangrijkste is, blijf gewoon doorgaan met het vertellen van Gods plan om de wereld te redden. (Joh. 14:6). Geen muggenzifterij. Als je iets niet weet, beloof dan om het na te kijken en kom er later op terug. Ga gewoon weer verder met het goede nieuws te vertellen dat Jezus leeft.

Auteur: Dawson McAllister van Dawson McAllister Live!

Dawson McAllister Live!

Copyright © 1997, Dawson McAllister Live!, All Rights Reserved - behalve als aangegeven op bijgaande “Usage and Copyright” bladzijde die gebruikers van ChristianAnswers.Net het recht verleent om deze bladzijde te gebruiken voor thuis, persoonlijk getuigenis, kerken en scholen.

Meer informatie online

Christian Answers EffectiveEvangelism™ site - Learn how to be more effective in sharing the Gospel DUIZENDEN EVANGELISATIETIPS – Heb je het een beetje gehad met het delen van je geloof in Christus met anderen? Effective Evangelism, een bediening van ChristianAnswers.Net, wil christenen bemoedigen effectief te zijn in het bereiken van de naaste met liefde en nauwgezetheid. Leer meer over het wereldbeeld van je publiek, over manieren hoe het evangelie te brengen, lees ervaringen van andere site gebruikers en nog veel meer. - GA


[ Als deze informatie je van dienst is geweest, wil je dan biddend overwegen ons een donatie te geven om de kosten te betalen voor deze geloofsopbouwende dienst die beschikbaar is voor jou en je gezin. Donaties zijn aftrekbaar van de belasting. ]

Andere nuttige boeken die aanbevolen worden door ChristianAnswers

Vertaald door: Josine

ChristianAnswers.Net/dutch