Hogyan tegyek bizonyságot a társaimnak, ha úgy tûnik, mindent meg tudnak cáfolni?

Lásd ezt az oldalt: angol nyelv (english), holland, svéd
Bikes. Photo copyrighted.

Valószínûleg mindannyian találkoztunk ezzel a problémával. Nagyon le tud törni, hogyha nem vagyunk óvatosak. Ha viszont tudunk hallgatni és gondolkozni, Isten bizonyosságot tud adni bármilyen ellenérvvel szemben.

Érdekes, hogy a legtöbb ember, aki a kereszténység ellen van, csak „szajkózza”, amit valahol hallott. Ha megkérik õket, hogy magyarázzák meg az érveiket, vagy mondjanak egy példát, nem tudnak válaszolni. Van aki azt mondja: „A Biblia tele van tévedésekkel.” Akkor viszont szóhoz sem jut, mikor megkérik, említsen meg egy tévedést. Ahogy idõvel megtanulunk hallgatni és helyes kérdéseket feltenni, úgy egyre magabiztosabban és türelmesebben tudunk majd reagálni.

photo copyrighted.

Vannak olyanok, akik azért vitatkoznak, mert nem szeretnék az életüket Krisztusnak adni. Senki nem szereti bevallani a bûneit, ezért inkább eltakarja õket jól hangzó érvekkel. Te viszont megkérdezheted: „Ha minden kérdésedre válaszolnék, odaadnád életedet Krisztusnak?” Sokszor azt mondják: „Nem.”, és ezzel be is fejezik a beszélgetést.

Keresztényként keményen kell dolgoznunk azon, hogy megismerjük az igazságot és felismerjük a világnézeteket (azaz, egy-egy ember gondolkodását és a gondolatai mögötti érvelést). Türelmesnek, szeretetteljesnek és bölcsnek kell lennünk.

„…legyetek készen mindenkor számot adni mindenkinek, aki számon kéri tõletek a bennetek élõ reménységet. Ezt pedig szelíden és tisztelettudóan, jó lelkiismerettel tegyétek, hogy amivel rágalmaznak titeket, abban megszégyenüljenek azok, akik gyalázzák a ti Krisztusban valü jó magatartásotokat.” —1 Péter 3,15b-16

„Igyekezz kipróbált emberként megállni az Isten elõtt, mint olyen munkás, aki nem vall szégyent, hanem helyesen fejtegeti az igazság igéjét.” —2 Timóteus 2,15

„Az ostoba és éretlen vitatkozások elõl térj ki, tudva, hogy ezek viszálykodást szülnek. De az úr szolgája ne viszálykodjék, hanem legyen barátságos mindenkihez, tanításra alkalmas és türelmes, aki szelídséggel neveli az ellenszegülõket, hátha az Isten megadja nekik egyszer, hogy megtérve megismerjék az igazságot, és felocsúdjanak az ördög csapdájából, aki foglyul ejtette õket, hogy akaratát tejesítsék.” —2 Timóteus 2,23-26

Olvass el néhány jó könyvet, amibõl megtanulható a helytelen nézetek és kérdések felismerése. Josh McDowell több könyvet is írt errõl. Kezdetnek jó elolvasni a More Than a Carpenter címû könyvet. (Magyarul is megjelent Több, mint ács címen a Timóteus Társaság kiadásában).

Two men. Photo copyrighted.

Tartsd szem elõtt, hogy legtöbben csak ismétlik, amit a tanáraiktól, a médiában vagy más emberektõl hallottak. Ne ess kétségbe, ha ellenállással találod magad szembe. Hallgass, gondolkozz és kérdezz rá, pontosan mire is gondolnak. A legfontosabb, hogy ragaszkodj Isten üdvtervének elmondásához (János 14,6). Ha nem tudsz valamit, mondd meg, hogy holnapra utánanézel, és legközelebb visszatértek rá. és ragaszkodj Jézus evangéliumához!

Fordította: Molnár Csaba
Author: Dawson McAllister of Dawson McAllister Live! Dawson nagyszerû könyve, Please Don't Tell My Parents.

Dawson McAllister Live!

Copyright © 1997, Dawson McAllister Live!, Minden jog fenntartva - kivéve a csatolt„Használat és Szerzõi jogok” oldalon leírtakat, ahol a ChristianAnswers.Net használói bõséges jogokat kapnak ezen oldal felhasználásához otthonaikban, személyes bizonyságtételükben, gyülekezeteikben és iskolákban.

Több információ

Christian Answers EffectiveEvangelism™ site - Learn how to be more effective in sharing the GospelTHOUSANDS OF EVANGELISM TIPS—Stumped about how to share your faith in Christ with others? Effective Evangelism, a ministry of ChristianAnswers.Net, assists Christians in effectively reaching out to others with love and accuracy. Learn about the worldview of your audience, ways to share the gospel, read stories submitted by site users, and more. - GO

ChristianAnswers.Net/hungarian

Go to index page