Wat is nieuw bij ChristianAnswers.Net?

Ben ik goed genoeg om naar de hemel te gaan?

Bekijk deze bladzijde in het: Engels (english), Deens, Frans, Indonesische, Koreaans, Spaans, Tongaans

Van alle vragen die u zich in het leven af zou kunnen vragen, is dit wel de belangrijkste. "Ben ik goed genoeg om naar de hemel te gaan?" Hoe kunnen we dit nu ontdekken? Wel, daar hebben we de Tien Geboden voor. Hieronder staan ze beschreven. Hebben we die Tien Geboden wel of niet nageleefd? De meeste mensen zeggen dan: 'Nou ja, ik heb er een of twee gebroken, maar eigenlijk deed ik niks ernstigs, geen moord of zo…'

Weet u wat? Laten we de Tien Geboden eens nader bekijken.

1. Het Eerste Gebod. “Gij zult geen andere goden voor Mijn aangezicht hebben.”

Watching TV. Illustration copyrighted.Staat God op de allereerste plaats in uw leven? Hebt u God lief boven alles? Jaren geleden kocht ik eens een tv voor onze kinderen, maar de eerste avond,toen ik na mijn werk thuis kwam ik er al achter, dat de kinderen me niet eens meer gedag kwamen zeggen.Ze hadden het te druk met tv kijken. Ik zette de tv uit om hen uit te leggen, dat ze op deze manier het geschenk boven de gever zetten en dat is de omgekeerde wereld. Evenzo kunnen we stellen, dat als we iets, het zij echtgenoot, ouders of kinderen, zelfs ons eigen leven, liever hebben dan God, dan zijn we verkeerd bezig. Dan overtreden we het Eerste Gebod.(Math. 10:37)

Feitelijk zegt de Bijbel dat we God zo lief moeten hebben, dat onze liefde voor onze ouders, onze broers en zusters, enz., daarbij vergeleken bijna haat zijn. Want… God gf ons al die geliefden. Hij is de grote Gever.

We moeten ook onze naaste liefhebben als onszelf. Jezus gaf het voorbeeld van een Samaritaan die een gewonde vreemdeling vond, badend in zijn bloed. Hij droeg hem naar de herberg en gaf nog geld toe voor zijn verzorging. Mocht de herbergier tekort komen dan zou hij het zelfs later nog vergoeden. We noemen hem de Barmhartige Samaritaan, maar in werkelijkheid was hij helemaal niet barmhartig. Hij deed gewoon wat hij moest doen volgens de Tien Geboden. We moeten immers anderen liefhebben als onszelf, vriend of vijand.

Hebben we God echt lief met heel ons hart? Hebben we de mensen lief als onszelf? Oordeel zelf. Zijn we schuldig of onschuldig als de dag des oordeels aanbreekt? Het loon dat de zonde geeft is de dood.

2. Het tweede gebod. “Gij zult u geen gesneden beeld maken.”

Dit betekent, dat we geen afgod moeten maken, naar ons beeld en gelijkenis, noch met onze handen, noch in gedachten. Ik zal u eerlijk zeggen: ik had dat wel gedaan. Dat godje van mij kon een leugentje om bestwil, een beetje fantaseren of overdrijven, best door de vingers zien. Maar eigenlijk was het een god van niks, hij bestond niet. Hij was slechts een maaksel van mijn eigen verbeelding. Ik had hem bedacht omdat het me goed uitkwam. Kent u dat? God is degene, die geopenbaard is in de Bijbel. Zo niet, dan is het een afgod. Als we een god maken naar ons eigen beeld, dan noemen we dat zonde. 't Is eigenlijk de oudste zonde die wordt genoemd in de Bijbel. We kunnen het met eigen ogen lezen in de Schrift: geen bedrijver van afgoderij zal het Koninkrijk der hemelen binnengaan.

3. Het derde gebod. “Gij zult de naam van de Here, uw God niet ijdel gebruiken.”

Curse.Heeft u wel eens Gods naam ijdel gebruikt? Hebt u wel eens gevloekt? De naam van Hitler was zelfs niet verachtelijk genoeg om als vloek te gebruiken. Als we Gods heilige naam op zo'n manier hebben gebruikt, dan zijn we spotters en die kunnen het koninkrijk van God niet binnengaan.

4. Het vierde gebod. “Gedenk de sabbat, dat hij die heiligt.”

Tweentwintig jaar lang heb ik dit gebod genegeerd. Ondanks dat God mij het leven had gegeven, had ik me nooit afgevraagd wat Hij van mij verlangde. Ik had dit gebod overtreden.

5. Het vijfde gebod. “Eert uw vader en uw moeder.”

Dad and Mom. Illustration copyrighted.

Hebt u altijd uw ouders geerd zoals God het zou willen? Vraag Hem om u uw jeugdzonden te binnen te brengen. Misschien bent u ze vergeten, maar God niet.

6. Het zesde gebod. “Gij zult niet doodslaan.”

Angry Man. Illustration copyrighted.

Jezus waarschuwt ons er voor, dat als we een heethoofd zijn, we daarvoor geoordeeld zullen worden. Als we onze broeders haten, noemt God ons al een moordenaar. We kunnen Gods wetten overtreden metterdaad maar ook in gedachten en bedoelingen.

7. Het zevende gebod. "Gij zult geen overspel plegen.

Wie van ons kan zeggen rein van hart te zijn? Jezus waarschuwde ons: Math. 5: 27: 'Gij hebt gehoord, dat er gezegd is: Gij zult niet echtbreken. Maar Ik zeg u: Een ieder die een vrouw aanziet om haar te begeren, heeft in zijn hart reeds echtbreuk met haar gepleegd.' Denk er aan, dat God elke gedachte, die we hebben, kent en elke zonde die we ooit hebben bedreven. Eens zal de dag aanbreken, dat we met zijn wet geconfronteerd worden en dan zullen we merken dat de onreinen, de overspeligen en hoereerders het koninkrijk van God niet zullen binnengaan. Op. 21:8. De straf voor het overtreden van dit gebod is de dood.

8. Het echtste gebod. “Gij zult niet stelen.”

Paper clip. Illustration copyrighted.

Wie van ons kan zeggen rein van hart te zijn? Jezus waarschuwde ons: Math. 5: 27: 'Gij hebt gehoord, dat er gezegd is: Gij zult niet echtbreken. Maar Ik zeg u : Een ieder die een vrouw aanziet om haar te begeren, heeft in zijn hart reeds echtbreuk met haar gepleegd.' Denk er aan, dat God elke gedachte, die we hebben, kent en elke zonde die we ooit hebben bedreven. Eens zal de dag aanbreken, dat we met zijn wet geconfronteerd worden en dan zullen we merken dat de onreinen, de overspeligen en hoereerders het koninkrijk van God niet zullen binnengaan. Op. 21:8. De straf voor het overtreden van dit gebod is de dood.

9. Het negende gebod. “Gij zult geen vals getuigenis geven.”

Hebben we wel eens iets genomen dat aan iemand anders toebehoorde? (Even buiten beschouwing latend hoe duur het was.) Dan zijn we een dief en wij kunnen Gods koninkrijk niet binnengaan.

Hebt u wel eens een leugen geuit? Dan bent u een leugenaar. Hoeveel leugens moet je zeggen voordat je een leugenaar bent? Slechts n. De Bijbel waarschuwt ons, dat alle leugenaars zullen worden geworpen in de poel des vuurs. Op. 21:8. Misschien vinden wij bedriegen niet zo erg, maar God vindt dat blijkbaar wel.

10. Het tiende gebod. “Gij zult niet begeren.”

Gij zult niet begeren.

Dat betekent dat we niet alles moeten willen hebben, wat een ander heeft. Wie dat doet zal het koninkrijk van God niet binnengaan.

Wie van ons kan met een gerust hart zeggen, dat hij niet schuldig is aan het overtreden van deze geboden? We hebben allen gezondigd en derven de heerlijkheid van God. Rom. 3:23. Net als bij een burgerlijke wet, hoef je niet per se alle wetten te overtreden om een overtreder te zijn. Jak. 2:10 zegt: 'Want wie de gehele wet houdt, maar op n punt struikelt, is schuldig geworden aan alle geboden.'

Lamb. Illustration copyrighted.Een klein meisje keek eens naar een stelletje schapen, die aan het grazen waren. Ze dacht:'Wat zijn ze mooi wit tegen het groene gras.' Maar toen het begon te sneeuwen dacht ze: 'Wat zijn die schapen vuil als je ze bij die witte sneeuw vergelijkt.'Het waren dezelfde schapen, maar tegen een verschillende achtergrond.

Als we ons met anderen vergelijken lijken we best aardig schoon, maar tegen de sneeuwwitte gerechtigheid van Gods wet, moeten we eerlijk bekennen, dat we onrein zijn. Die wet is de heilige standaard, waarnaar de mensheid geoordeeld zal worden op de Grote Oordeelsdag.

Dit klinkt misschien bizar. Maar het ergste dat je op dit punt zou kunnen doen is om jezelf te proberen op te poetsen. Stel dat je zou inzien dat je gezondigd hebt en dat je je voorneemt om de Tien Geboden te gaan houden, goede daden te doen en enkel en alleen maar goede dingen te bedenken, zou dat helpen? Zou een rechter een moordenaar laten gaan, omdat hij beweert van nu af aan een goed leven te gaan leiden? Nee toch? Hij is schuldig en moet bestraft worden.

Girl looking into mirror. Illustration copyrighted. De wet van God is net als een spiegel. Het enige dat een spiegel doet is de waarheid vertellen. Als je jam op je gezicht ziet, ga je je toch niet met de spiegel wassen? Het doel van de spiegel is je aan te sporen om water op te zoeken om je te wassen.

Zo moet je je ook niet proberen schoon te wassen met de Tien Geboden. Daar is Gods wet niet voor. 't Is niet leuk om jezelf zo vuil te zien in Gods spiegel, maar als je er niet in kijkt, ben je tch vuil en de oordeelsdag komt er aan. Dan ben je te laat.

Man being arrested. Illustration copyrighted.Misschien denk je wel: God is toch goed. Hij zal mijn zonden wel wegmoffelen. Dan doe je net als een misdadiger, die tegen een rechter zegt: 'Rechter, ik ben schuldig, maar ik geloof dat u een goed mens bent en mijn overtreding wel door de vingers zult zien.' Weet je wat de rechter dan zal zeggen? 'Ja, ik ben inderdaad een goed mens, maar juist omdat ik goed ben, zal ik erop toezien dat er gerechtigheid wordt gedaan. Je moet gestraft worden voor je overtredingen.'

Juist waar vele dwazen op hopen: de goedheid van God,dt juist zal hen veroordelen in de dag des oordeels. Als God immers goed is, moet hij wel moordenaars, leugenaars, dieven enz. straffen. De hel is hun verdiende loon.

Wat een vreselijke plaats moet de hel toch zijn. Als je in de krant zou lezen dat iemand voor een misdaad veroordeeld was tot een boete van vijf euro, dan concludeer je daaruit dat die misdaad niet zo erg was. Aan de andere kant, als iemand levenslang krijgt, dan moet zijn misdaad wel zeer ernstig zijn. Ziet u nu wel hoe erg zonde in Gods ogen moet zijn? De straf is eeuwig!

God's beautiful creations provide evidence of his power and love. (Photo copyrighted).

Wij ondankbare schepselen vergeten gewoon om God te danken voor zijn geweldig fijne zegeningen. Hij geeft ons licht, kleuren, voedsel, schoonheid, liefde en gelach. Dus neemt God zijn zegeningen terug. In plaats van dankbaar te zijn voor zijn zegeningen door zijn wetten te gehoorzamen, gebruiken ze zijn naam ook nog eens om te vloeken. Ze krijgen hun gerechte straf.

Neemt u eens de tijd om te lezen wat Jezus ons leert over de hel: Mark. 9:43-48) (En lees eens wat andere artikelen uit Christelijke bladen over dit onderwerp).

Kijk eerlijk in de spiegel van de Tien Geboden en zoek het water dat reinigt van alle zonden. God is niet corrupt, Jezus was geen leugenaar, de apostelen waren geen valse getuigen, Gods beloften zijn geen voorbedachte misleidingen. Echt,er is geen grotere misdaad dan God een leugenaar te noemen.

Stel u eens voor, dat u de Heiland verwerpt, in uw zonden zou sterven en er dan achter zou komen dat dit alles toch de waarheid is, dan is het te laat, dan wordt u veroordeeld. Ik kan u dan echter recht in de ogen kijken, want ik heb u gewaarschuwd. Ik ben vrij van uw bloed. t Is allemaal uw eigen schuld. U hebt de straf aan uzelf te danken.

Begrijpt u wat er tegen u wordt ingebracht? U bent schuldig bevonden aan de zonde tegen God zelf en omdat u een geweten hebt. U deed het met voorbedachten rade. Het is toch waar, dat iedere keer als u stal, loog, uw lusten botvierde, enz., u zelf wel wist dat het fout was?

Maakt het feit dat u tegen God hebt gezondigd u bang? Dat is echt niet verkeerd. Want u hebt Hem feitelijk vertoornd met uw zonden. De Bijbel zegt dat zijn toorn op u blijft, dat u in feite een vijand van God ben door uw zondige werken. Maar, laat deze angst u dichter naar God toe drijven. t Is eigenlijk net als de angst voor het springen uit een vliegtuig u ertoe drijft een parachute te gebruiken. Laat uw overlevingsdrang uw hart openen om het evangelie van redding door Jezus te aanvaarden.

Ik ben niet de enige die wil dat u uit de hel blijft. De mensen die achter deze Website zitten, hebben er alles voor over om u te bereiken met deze informatie. Ze riskeren daarbij uw afwijzing of uw spot.

Maar boven alles wil God niet dat u verloren gaat. Om u duidelijk te maken wat een geweldig iets Hij heeft gedaan, zoals het in het evangelie staat, ga ik weer even terug naar de burgerlijke wet.

Judgement. (Photo copyrighted).

Stel u voor, dat u voor een rechter staat, schuldig aan veel overtredingen. Alle bewijzen zijn openbaar gemaakt en niemand twijfelt aan uw schuld. De boete voor uw overtredingen is een kwart miljoen euro of gevangenisstraf, maar u hebt geen cent. De rechter gaat zijn vonnis vellen,pakt zijn hamer en… iemand, een totaal onbekende voor u, springt op en zegt, dat hij uw boete zal betalen. Op het moment dat hij uw straf op zich neemt, bent u vrij om te gaan. Er is aan alle gerechtigheid voldaan en wat meer is, u ervaart de grote liefde van die vreemdeling voor u. Dat hij voor u betaalde was het blijk van zijn liefde.

Nu, dat was nu precies wat God voor u deed in de persoon van Jezus Christus. U bent schuldig. Hij betaalde tweeduizend jaar geleden de boete. Zo simpel als wat. De Bijbel zegt het zo:Om onze ongerechtigheden werd Hij verbrijzeld) (Jes. 53:5)… en ergens anders:Christus heeft ons verlost van de vloek der wet, door een vloek voor ons te worden… (Gal. 3:13) En ook:`God echter bewijst zijn liefde jegens ons, doordat Christus, toen wij nog zondaren waren, voor ons gestorven is. (Rom 5:8)

Het was geen kleinigheidje voor Jezus om voor ons te sterven. De enige genoegdoening voor de eeuwige wet van God, was de dood van de zondeloze Zoon van God. Wat moet God toch veel van ons houden! Hij leed vreselijke pijnen, maakte doodsangst door, opdat wij niet voor onze zonden gestraft zouden worden. Zijn plaatsvervangend lijden,sterven en zijn opstanding betekenen heel gewoon, dat wij niet langer schuldig zijn, maar het eeuwige leven hebben, als we Hem aanvaarden. De dood heeft geen recht meer op ons, die Jezus Christus toebehoren.

Jet plane. Illustration copyrighted. Aan twee mensen werd een parachute aangeboden toen ze in een vliegtuig zaten. Tegen de ene werd gezegd, dat het zijn vlucht veiliger zou maken, maar tegen de tweede man zei men, dat hij straks een sprong van 8000 meter zou moeten maken. Toen ze onderweg in een flinke storm terecht kwamen, deed de eerste zijn parachute af, want hij vond dat deze niet echt zijn vlucht gemakkelijker maakte. De tweede echter klemde zich vaster aan de parachute. Hij wist dat het zijn redding was als hij zou komen te vallen.

Welnu, zoiets dergelijks speelt zich af, als men de Heer Jezus aandoet.Dat is niet om vrede te vinden, vreugde, blijdschap, om je huwelijk te redden of je problemen opgelost te zien, enz. (Dus om je vlucht aangenamer te maken), maar om de val te overleven, vanwege het feit dat u door de deur van de dood heen moeten. Dan zal ons geloof niet op de proef gesteld worden als er stormen komen in ons leven.

Wat moeten we dus doen? Eenvoudigweg berouw hebben en uw vertrouwen stellen in Jezus Christus, onze Heiland en Redder. Stel dit niet uit tot morgen.

Eye. Illustration copyrighted. Zou u een van uw ogen willen verkopen voor een miljoen euro? Of voor twintig miljoen? Niemand die goed bij zn verstand is zou dat doen. Uw ogen zijn onbetaalbaar kostbaar voor u. Toch zijn ze slechts de spiegel van uw ziel. Uw ziel zelf is veel kostbaarder. Jezus zei: Indien uw oog u tot zonde verleidt, ruk het uit en werp het van u. Het is beter voor u met n oog ten leven in te gaan, dan met twee ogen in het hellevuur geworpen te worden. (Math. 18:9). Met andere woorden: van alle prioriteiten die we zouden moeten stellen in ons leven is niet onze gezondheid de eerste prioriteit, onze roeping, of iets dergelijks, maar ons eeuwige redding.

Man in sorrow. Illustration copyrighted. Een vraagje. Stel er is een man die overspel heeft gepleegd. Zijn trouwe echtgenote wil hem toch nog graag terug hebben. Hoe zou zijn houding dan moeten zijn? Toch zeker berouwvol? Hij zou om vergeving moeten vragen en in zijn hart het vaste voornemen hebben om nooit meer zoiets stoms te doen.

Zo is het nou ook met God. Kijk zelf maar eens naar de houding van koning David, toen hij overspel had gepleegd in Psalm 51. Stel uw vertrouwen in de Heer Jezus, zoals u in die parachute zou stellen als u moest springen. U zou toch niet slechts geloven in die parachute? U zou zich er toch ook daadwerkelijk aan toevertrouwen?

Belijd God uw zonden, vraag Hem om vergeving, dank Hem voor Jezus Christus, die voor u aan het kruis stierf om uw zonden te boeten. Geloof dat Hij is opgestaan en de dood heeft overwonnen voor de hele mensheid. Aanvaard zijn genadegave van het eeuwige leven, een gave, die u nooit zou kunnen verdienen. Stel uw vertrouwen in Hem als uw redder en Heer.

Wanneer u aldus vrede gemaakt hebt met God, ga dan dagelijks in de Bijbel lezen en gehoorzaam het Woord van God.

Als u een beslissing hebt genomen om Jezus te volgen, laat het ons alstublieft weten. Dat zou een bemoediging voor ons zijn om door te gaan. Wij zullen voor u bidden en u informatie sturen om een goeie start te maken in uw geloof.

[ Indien deze informatie U geholpen heeft, overweeg, in gebed, een gift om te helpen in de onkosten om deze geloofsopbouwende dienst beschikbaar te maken voor U en uw familie! Giften zijn aftrekbaar van de belastingen. ]

Translation by: Josine

Auteur: Ray Comfort of Living Waters Publications. Uit het traktaat Are you Good Enough to go to Heaven? (Bent u goed genoeg om naar de hemel te gaan?). Uitgegeven door Films for Christ.

Web page Copyright © 2001, Living Waters Publications, All Rights Reserved—except as noted on attached “Usage and Copyright” page.

meer informatie

Is Jesus Christ the answer to your questions? Zie onze antwoorden op vaak gestelde vragen over redding, vergeving, het evangelie enz—Ga
God's Story Online home Maak een goede start, door te lezen Gods Verhaal: Van Schepping tot Eeuwigheid (fundamentele kennis voor uw Christelijke leven) (multimedia)—Ga
(or get the video)

Ray Comfort, Living Waters Publications

ChristianAnswers.Net/dutch
Christian Answers Network
PO Box 577
Frankfort KY 40602        

Go to index page ChristianAnswers.Net
CAN Home
Shortcuts
Christian Answers Network HOMEPAGE and Domein Gids