ChristianAnswers.Net WebBible Encyclopedia

Bekijk deze pagina in het: Engels (English), Frans

Vergeving van zonden

Vergeving van zonden is een essentieel onderdeel van rechtvaardigmaking. Door de vergeving van zonden spreekt God de zondaar vrij van de veroordeling door de wet en dat door het volbrachte werk van Christus, dat wil zeggen Hij neemt de schuld van de zonde weg en bovendien wist hij het feit uit, dat de zondaar het aan zichzelf te danken heeft dat dat Gods eeuwige toorn op hem rust.

Alle zonden worden gratis vergeven (Hand. 5:31; 13:38; 1 Joh. 1:6-9). De zondaar wordt door deze daad van genade voor altijd bevrijd van schuld en straf. Dit is het speciale voorrecht van God (Ps. 130:4; Marc 2:5). Het wordt aangeboden aan een ieder in het evangelie.

Translation by: Josine

Zie: