Hoe kan ik zeker zijn van mijn redding?

Bekijk deze bladzijde in het: Engels (English), Bulgaars, Indonesisch, Portugees, Spaans, Turks

Veel mensen worstelen met onzekerheid over hun redding. Als je daarmee kampt, vind je hier een paar vragen die je aan jezelf kunt stellen om je bewust te worden hoe ver het staat met je relatie tegenover God.

 1. Photo copyrighted. Provided by Films for Christ.

  Geloof ik in Jezus Christus als de plaatsvervanger voor mijn zonden en heb ik hem als mijn persoonlijke redder aangenomen?

  De bijbel zegt, dat dit het enige vereiste is voor redding.

  “Wie hem wel ontvingen en in zijn naam geloven, heeft hij het voorrecht gegeven om kinderen van God te worden.” (Joh. 1:12).
 2. Vertrouw je meer op je gevoel dan op Gods woord als het gaat over zekerheid van je redding?

  De bijbel zegt:

  “Wie in de Zoon gelooft heeft eeuwig leven, wie de Zoon van God niet wil gehoorzamen zal het leven niet kennen, integendeel Gods toorn blijft op hem rusten.” (Johannes 3:36).
  “Waarachtig, ik verzeker u: wie luistert naar wat ik zeg en hem gelooft die mij gezonden heeft, heeft eeuwig leven; over hem wordt geen oordeel uitgesproken, hij is van de dood overgegaan naar het leven.” (Joh. 5:24).
 3. Baseer je je redding op je goede werken, dat wat je voor God doet, in plaats van op wat God voor jou deed?

  De bijbel zegt, dat we niets kunnen doen om onze redding te verdienen. God deed in zijn genade alles wat voor je redding nodig is.

  “En heeft hij ons gered, niet vanwege onze rechtvaardige daden, maar uit barmhartigheid.“ (Titus 3:5a).
  “Door zijn genade bent u nu immers gered, dankzij uw geloof. Maar dat dankt u niet aan uzelf; het is een geschenk van God en geen gevolg van uw daden, dus niemand kan zich erop laten voorstaan.” (Ef. 2:8-9).
  De bijbel zegt dat we zeker kunnen weten dat we eeuwig leven hebben als we geloven in Jezus als onze Redder!
  “Dit getuigenis luidt: God heeft ons eeuwig leven geschonken en dat leven is in zijn Zoon. Wie de Zoon heeft, heeft het leven. Wie de Zoon van God niet heeft, heeft het leven niet. Dit alles schrijf ik u omdat u moet weten dat u eeuwig leven hebt, u die gelooft in de naam van de Zoon van God.” (1 Joh. 5:11-13).
Photo copyrighted.

Blijken van Christelijk leven

Geloof in Jezus Christus als de Zoon van God die stierf als plaatsvervanger voor onze zonden is de enige vereiste voor redding. Wat erop volgt is geen test van ons geloof, want we kunnen niet goed genoeg zijn om Gods redding te verdienen. We kunnen bemoedigd worden, dat we eeuwig leven hebben, omdat God het zegt, omdat er dingen veranderd zijn in ons leven, omdat we over Christus willen spreken met anderen en omdat we het leven willen leiden dat God welgevallig is.

 1. We weten dat we eeuwig leven hebben omdat God het zegt.

  Gods Woord vertelt ons dat we eeuwig leven hebben als we Jezus hebben aangenomen als onze redder.

  “Dit alles schrijf ik u omdat u moet weten dat u eeuwig leven hebt, u die gelooft in de naam van de Zoon van God.” (1 Joh. 5:13).
 2. We weten, dat we eeuwig leven hebben omdat er veranderingen plaatsgevonden hebben in ons leven sinds we Christen geworden zijn.

  “Daarom ook is iemand die één met Christus is, een nieuwe schepping. Het oude is voorbij, het nieuwe is gekomen.” (2 Kor. 5:17).

  Het kunnen kleine veranderingen zijn. In het begin vallen ze anderen misschien niet op. Maar dit vers zegt dat we in principe een nieuwe persoon zijn geworden als we Christus aannemen en veranderingen in ons leven zijn onvermijdelijk.

 3. We weten dat we eeuwig leven hebben, omdat we over Christus met anderen willen spreken.

  “Voor dit evangelie schaam ik mij niet, want het is Gods reddende kracht voor allen die geloven, voor Joden in de eerste plaats, maar ook voor andere volken.” (Romeinen 1:16).
 4. We weten dat we eeuwig leven hebben, want we willen graag een goddelijk leven leiden.

  “Gods genade is openbaar geworden tot redding van alle mensen. Ze leert ons dat we goddeloze en wereldse begeerten moeten afwijzen en bezonnen, rechtvaardig en vroom in deze wereld moeten leven,” (Titus 2:11-12).

MEER INFORMATIE OVER REDDING en aanverwante onderwerpen…

 • Kan een gered iemand ooit weer verloren gaan? - Antwoord
 • Hoe kan ik gered worden en dat ook voelen? - Antwoord
 • Als God me alles vergeeft waar ik om vraag, hoe komt het dan dat ik me zo schuldig voel? - Antwoord
 • Zekerheid van redding (definitie) - Ga
 • Als een Christen zelfmoord pleegt, gaat hij dan naar de hemel? - Antwoord
 • Hoe kan ik in de hemel komen? Hoe moet ik gered worden? - Antwoord
 • Is besnijdenis een vereiste om gered te worden voor Christen mannen? - Antwoord
 • Kan een homo naar de hemel gaan? - Antwoord
 • Gods soevereiniteit, uitverkiezing en de vrije wil van de mens – Wat zegt de bijbel erover? - Antwoord
 • Ben je goed genoeg om naar de hemel te gaan? - Ga
 • Leer me meer OVER DE BIJBEL - Ga
 • Lees ‘God’s Story’ om beter te begrijpen wie God is, wie wij mensen zijn, de aard van de zonde, Gods plan, enz. - Ga
 • Redding door genade alleen, niet door goede werken (een verschil tussen wat bijbelchristenen leren en de Rooms Katholieke Kerk) - Ga
 • Redding (definitie) - Ga
 • Verlossing (definitie) - Ga
 • Wedergeboorte (definitie) - Ga
 • Kunnen kleine kinderen tot Christus komen om gered te worden? - Antwoord
 • Wat is de eeuwige bestemming van een kind dat sterft? - Antwoord
 • Wat verwacht God van mij? - Antwoord
 • Komen alle religies in principe niet op het zelfde neer? Waarom beweren Christenen dat men in Christus moet geloven om gered te worden? - Antwoord
 • Wat bedoelt de bijbel met ‘dopen voor de doden’? - Antwoord

[ Als deze informatie nuttig voor u is geweest, wilt u dan biddend overwegen om ons een donatie te geven om de kosten te betalen voor deze geloofsopbouwende dienst die beschikbaar is voor u en uw gezin! Donaties zijn aftrekbaar van de belastingen. ]

Translated by: Josine

Auteur: Dawson McAllister van Dawson McAllister Live!

Copyright © 1997, 2001, Dawson McAllister Live!, Alle rechten voorbehouden – behalve als aangegeven op bijgaande “Usage and Copyright” bladzijde die gebruikers van ChristianAnswers.Net het recht verleent om deze bladzijde te gebruiken voor thuis, persoonlijk getuigenis, kerken en scholen.

Dawson McAllister Live!

ChristianAnswers.Net
Christian Answers Network
PO Box 577
Frankfort KY 40602
USA


Go to index page ChristianAnswers.Net
CAN Home
Shortcuts

Christian Answers Network HOMEPAGE and DOMEIN GIDS