Как мога да бъда сигурен/на за моето спасение?

Photo copyrighted. Provided by Films for Christ.

Mного хора се трудят с тяхната несигурност за спасението им. Ако вие имате тази трудност, тука има някои въпроси които можете да се попитате за да ви помогнат да бъдете сигурни за вашето отношение с Господ.

 1. Вярвал/а ли съм в Исус Христос като заместник за моите грехови и получил/а ли съм го като моят личен Спасител?
  Библията казва че това е единственото изискване за спасение.

  “А на ония, които Го приеха, даде право да станат Божии чада (сиреч), на тия, които вярват в Неговото име;” (Йоан 1:12).
 2. Доверявате ли се на чувства, вместо на Божията Дума, за сигурност за спасение?
  Библията казва:

  “Който вярва в Сина има вечен живот; а който не слуша Сина няма да види живот, но Божият гняв остава върху него.” (Йоан 3:36).

  “Истина, истина ви казвам, който слуша Моето учение, и вярва в Този, Който Ме е пратил, има вечен живот, и няма да дойде на съд, но е преминал от смъртта в живота.” (Йоан 5:24).

 3. Основавате ли вашето спасение върху това което правите за Господ, вместо това което Господ е направил за вас?
  Библията казва че не можем да направим нищо за да изработим нашето спасение. Господ, поради Неговото благословение, е направил всичко което е нужно да се направи.

  “Той ни спаси не чрез праведни дела, които ние сме сторили, но по Своята милост.” (Тита 3:5a).

  “Защото по благодат сте спасени чрез вяра, и то не от сами вас; това е дар от Бога; не чрез дела, за да се не похвали никой.” (Ефесяни 2:8-9).

  Библията казва че можем да сме успокоени че ще имаме вечен живот ако сме вярвали в Исус като наш Спасител!

  “И свидетелството е това, че Бог ни е дал вечен живот, и че тоя живот е в Сина Му. Който има Сина, има тоя живот; който няма Божия Син, няма тоя живот. Това писах на вас, които вярвате в името на Божия Син, за да знаете, че имате вечен живот [и да вярвате в името на Божия Син]" (I Йоан 5:11-13).
Photo copyrighted.

Доказателства на Християнският живот

Вяра в Исус Христос като Божият Син който умря като замяна за нашите грехове е единственото изискване за спасение. Следователните не са опити на вяра, защото не можем да бъдем достатъчно добри заслужен Божието спасение. Можем да бъдем подбудени че имаме вечен живот защото така казва Господ, защото промени са ставали в животът ни, защото искаме да споделим Христос с други, и защото желаеме да живеем живот който удовлетворява Господ.

 1. Знаеме че имаме вечен живот защото Господ казва така.
  Думата на Господ ни казва че ще имаме безкраен живот ако получиме Христос като наш Спасител.

  “Това писах на вас, които вярвате в името на Божия Син, за да знаете, че имате вечен живот [и да вярвате в името на Божия Син].” (I Йоан 5:13).
 2. Имаме вечен живот защото промени са станали в нашият живот след като сме станали Християни.

  “За туй, ако е някой в Христа, той е ново създание; старото премина; ето, [всичко] стана ново.” (II Коринтяни 5:17).

  Това може да са малки промени. Първо, може даже да не са забележими на другите. Но тази верса ни казва че позиционално, ние ставаме друга личност когато приемеме Христос и промени в нашият живот са неизбежни.

 3. Имаме вечен живот защото искаме да споделим Христос с другите.

  “Защото не се срамувам от благовестието [Христово]; понеже е Божия сила за спасение на всекиго, който вярва, първо на юдеина, а после и на езичника.” (Римляни1:16).
 4. Имаме вечен живот защото искаме да живеем божествен живот.

  “Защото се яви Божията благодат, спасителна за всичките човеци, и ни учи да се отречем от нечестието и от световните страсти и да живеем разбрано, праведно и благочестиво в настоящия свят…” (Тита 2:11-12).

ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ ЗА СПАСЯВАНЕ и свързани теми

 • Може ли спасен да бъде загубен? - Отговор
 • Как мога да бъда и да се чувствам простен? - Отговор
 • Ако Господ ми прощава всеки път когато Го помоля, защо все още се чувствам виновен? - Отговор
 • Осигуряване за спасение (значение) - Отидете
 • Ако Християнин се самоубие, отива ли в Рая? - Отговор
 • Как мога да отида в рая? Как да бъдете спасени - Отговор
 • Обрязването изискване ли е за спасението на Християнски момчета? - Отговор
 • Може ли обратен да отиде в рая? - Отговор
 • Божията власт, избирани, и човешката свободна воля – Какво казва Библията? - Отговор
 • Достатъчно добри ли сте да отидите в рая? - Отидете
 • Научете ме ЗА БИБЛИЯТА - Отидете
 • Прочетете Божията История за по-добро разбирани на кой Господ е, кои са хората, природата на греха, и Божият план, и т.н. - Отидете
 • Спасение само от благодат, не вашите усилия (разлика между Библейско Християнство и обикновени учения в Римската Католическа църква) - Отидете
 • Спасение (значение) - Отидете
 • Избавяне (значение) - Отидете
 • Регенерация (значение) - Отидете
 • Могат ли малки деца да отидат при Христос да бъдат спасени? - Отговор
 • Каква е вечната съдба на бебе което умре? - Отговор
 • Какво очаква Господ от мен? - Отговор
 • Не са ли всичките религии горе-долу същите? Защо настояват Християните че трябва да се вярва само в Христос за да бъдете спасени? - Отговор
 • Какво има предвид Библията когато говори за “Баптизъм на мъртвите?” - Отговор

[ Ако тази информация ви е била полезна, ако обичате молитвено си помислете за дарение за да помогне за разходите на тази вяро-изграждаща помощ възможна за вас и вашето семейство! Даренията са без такса. ]

Translated by: Vlad Velinov

Автор: Доусън МакАлистър от Доусън МакАлистър Живо!

Авторско право © 1997, 2001, Доусън МакАлистър Живо!, Всички Права Запазени - с изключение на споменатите в страницата “Usage and Copyright” щедро позволяващи на потребителите на ChristianAnswers.Net да използват този материал у дома, за лични свидетелства, в църкви и училища.

Чудесната книга на Доусън, Моля не казвайте на мойте, я има сега.

Dawson McAllister Live!

ChristianAnswers.Net
Christian Answers Network
PO Box 577
Frankfort KY 40602
USA

Go to index page ChristianAnswers.Net
CAN Home
Shortcuts
Christian Answers Network HOMEPAGE and DIRECTORY