Какво казва Библията за Божията върховна власт, предопределение, съдбата, и човешката свободна воля?

Вижте тази страница на: англичаните (English), Холандски, Испански

Какво е Божията Върховна власт?

Върховна власт е Божието абсолютно и ексклузивно право да използва власт във вселената (1 Паралипомемнон 29:11-12; 1 Царства 2:6-8; Псалтир 50:10-11). Той има това предимство поради перфектността на Неговата личност и заради Неговата позиция като създател и владетел на тази вселена. Като създател, Неговата суверенна власт е перфектна и Неговите закони финални. Поради неговата власт като владетел, на Него му се подчинява.

[повече за върховността]

Какви са декретите на Бог?

Декретите на Бог са име за Неговата вечна цел, основана на Неговия най-мъдър и свят съвет. По тези декрети, Той свободно и непроменяему нарежда всичко което става. Неговите декрети включват тези неща които са наредени действено (тоест, от Бог използвайки Неговата сила да направи нарочен ефект) и тези които са наредени разрешено.

Имало ли е няколко декрета?

Ако оточняваме, не. Някои предпочитат да използват цялостния термин “декрет”. Бог има един план, в който Той използва Неговата способност да бъде изцяло осведомен от миналото, сегашното и бъдещето едновременно. Видял го е всичко наведнъж, и Той го е отредил всичко отведнъж.

Обаче, за да го изучаваме и да го обсъждаме, отделяме частите които са били включени. Божият план е включил решението да:

 1. Направи всичко - включително ангели и хора;

 2. Позволи изпадането - на Сатаната и неговите ангели, и на Адам;

 3. Да даде спасение - за всички хора (Йоан 1:29);

 4. Да избере някои (тези които вярват), и да остави в праведно осъждане тези които не вярват (Йоан 1:11-13);

 5. Да приложи спасение - на всички които вярват (Йоан 5:24).

Какви са двата изпъкнали проблеми под въпроса на декретите?

 1. Присъствието на грях в света.

  Ако Бог е действената причина за всичко което е, тогава Той е авторът на греха; и ако Той е авторът на греха, как може да бъде правилно морално да осъди човек към безкраен ад за правейки това което Той го е накарал да направи?

 2. Свободата на волята.

  Декретът да спаси някои отхвърля ли свободата на човешката воля? Бог само избира ли ме да бъда спасен, или имам свободата да избера за или срещу Него?

КАК ОТГОВАРЯМЕ НА ПРОБЛЕМА ЗА ПРИСЪСТВИЕТО НА ГРЕХА В СВЕТА?

Трябва да определим между ефаксни декрети, които всъщност правят нещата да стават чрез физически причини, и позволителни декрети, които Бог всъщност не съдейства. Неговата позволителна воля позволява на Него да позволи каквото Той мисли става за позволяване (или да не задържа). Каквото Той позволи, Той също е с намеренията да регулира и да използва в края на краищата за да доведе мъдри и велики цели.

БОГ ЗНАЕЛ ЛИ Е КАКВО Е ЩЯЛ ДА НАПРАВИ ЗА ГРЕХА КОГАТО МУ ПОЗВОЛИЛ СЪЩЕСТВУВАНЕТО?

Той позволи грях знаейки каква ще бъде природата на греха, или какво греха ще направи на съществото, и какво Той ще трябва да направи ако Той е щял да спаси някой.

[Защо е светът такъв какъвто е? (пълен с потискане, смърт и жестокост) Ако Бог е всезнаещ, всесилен, и обичащ, би ли направил свят като този? Отговор]

ВЪЗМОЖНО ЛИ Е ЗА БОГ ДА ПОЗВОЛИ ГРЯХ И ПАК ДА НЕ Е АВТОРЪТ НА ГРЕХА?

Грехът е бил позволен, но Бог нито го е създал нито го е направил нужен. Това е демонстрирано от:

 1. Заплахите от наказание на грях (Битие 2:17; Изход 34:7; Еклесиаста 11:9; 2 Солуняни 1:7-8). Punishment for sin implies personal responsibility.

 2. Декларациите на Псалтир (Псалтир 78:29-31; 106:15).

 3. Какво Павел е казал (Acts 14:16; 17:30-31).

 4. Светата същност на Бог която отделя Него от всички грехове (Левит 11:44; Евреите 12:10).

КАКВИ ВЪЗМОЖНИ ЦЕЛИ МОГАТ ДА БЪДАТ СЛУЖЕН ЧРЕЗ ПОЗВОЛЯВАНЕТО НА ГРЯХ?

Първо, за хората да могат да осъзнаят злото на греха, и робствената му природа (Римляни 1:18-32). Второ, за Бог да демонстрира Неговата милост (Римляни 5:20-6:2). И трето, за злото да бъде доведено в изцялостен и финален съд (Актове 17:30-31).

ДЕКРЕТЪТ ДА СЕ СПАСИ ПРЕМИНАВА ЛИ СВОБОДАТА НА ВОЛЯТА?

Bible | Regeneration

Библията казва че непокаяните са подбудвани от Сатаната (Ефесяни 2:2) и че Бог работи в покаяните (Филипяни 2:2). Обаче индивидът не е съзнателен от нищо наложено върху него. Затова човешкият избор на добро и зло произхожда във собственета воля на личността; тя е свободна в смисъла че той е съзнателен само от собствената си свобода или действие. Никога не сме толкова неповлияни колкото си мислим.

Много недоумения остават спряму точният начин по който частта на индивидът и Бог се отнасят в спасението. Обаче ясно е че Божиято влияние на неспасените трябва да бъде използвано ако ще се обърнат към Него в спасяваща вяра (Йоан 6:44; Римляни 3:23-26; Ефесяни 2:8-9).

КАК ЗНАЕМ ЧЕ БОГ ОСВОБОЖДАВА ЧОВЕШКАТА ВОЛЯ ЗА ДА СЕ ОБЪРНЕ КЪМ НЕГО?

 1. Призивът за да се обърнем към Бог (Притчи 1:23; Исая 31:6; Езекииля 14:6; Матея 18:13; Актове 3:19).

 2. Обеждаването да се покаим (3 Царства 8:47; Матея 2:3; Марка 1:15; Лука 13:3,5; Актове 2:38).

 3. Обеждаванията да вярваме (2 Паралипомемнон 20:20; Исая 43:10; Йоан 6:29; 14:1; Актове 16:31).

 4. Обежденията да се подчиняваме (Актове 5:32; 2 Солуняни 1:8; Евреи 5:9).

КАКВО Е “БЛАГОВОЛЕНО ИЗБИРАНЕ”?

Gracious Election | Sovereignty | Eternal Life | Grace | Christ

Благоволно избиране е действие на Бог по който от цяла вечност Той милостно избрал в Исус Христос за Него, и по никаква предвидена причина, някои грешници да бъдат получателите на Неговата специална милост (Йоан 1:11-13; 15:16; Актове 13:48; Римляни 9:20; Ефесяни 1:4; Солуняни 2:14).

Translated by: Vlad Velinov

Автор: Пол Е. Аймън, отличен Професор на Библия.

Натиснете тук за да гледате НАДЕЖДАТА on-line! Обяснява Божият план от началото.

Повече по тази тема

 • Бог предразположен ли е към някои? Честно лие само някои да бъдат спасени? Ами тези които никога не са чували евангелието? Отговор

 • Присъда и природата и справедливостта на Бога (има Бог нечестен ли е като праша Хитлер и една приятна, стара жена (която никога не приела Исуса) в Ада? / “Бог е вселюбящ. Никога не би ме пратил в Ада.” / “Моят бог никога не би пратил никого в Ада.”

 • Защо е светът такъв какъвто е? (пълен с потискане, смърт и жестокост) Ако Бог е всезнаещ, всесилен, и обичащ, би ли направил свят като този? Отговор

 • Не са ли всички религии горе долу същите? Защо настояват Християните че само в Христос трябва да се вярва за да бъдем спасени? Отговор

 • Достатъчно добър ли съм за да отида в Рая? Отговор

 • Колко добро е достатъчно добре? Отговор

 • Научете повече за СПАСЕНИЕТО - въпроси и отговори

Авторски права © 1996, 2006, Films for Christ, Всички права запазени - с изключение на споменатите в страницата “Usage and Copyright” щедро позволяващи на потребителите на ChristianAnswers.Net да използват този материал у дома, за лични свидетелства, в църкви и училища.

[ Ако тази информация ви е била полезно, ако обичате молитвено си помислете за дарение да ни помогни с разходите за тази вяроизграждаща помощ възможна за вас и вашето семейство! Даренията са без такса - USA only ]

Films for Christ

ChristianAnswers.Net
Christian Answers Network
PO Box 577
Frankfort KY 40602 USA

Go to index page Christian Answers home page
home page
directory
Christian Answers Network ГЛАВНА СТРАНИЦА и ДИРЕКТОРИЯ