Достатъчно добър ли съм да отида в Рая?

От всичките въпроси които ще се попитате в живота ви, най-вероятно най-важният е, “Достатъчно добър ли съм да отида в Рая?” Начинът по който да разберете е да се попитате ако сте изпълвали Десетте Божии Заповеди (изписани долу). Повечето ще отговроят на въпроса, “Еми, счупил съм един или два, ама нищо много сериозно, като убийство, и т.н.”

Така че, да отидим през тях и да видим как се представяте:

1. Няма да имаш никакви други богове пред мен.

Watching TV. Illustration copyrighted. Господ първи ли е в живота ви? Обичате ли Господ над всичко друго? Преди много години, аз си купих телевизор за нашите деца, но първата вечер която го имахме, аз се върнах вкъщи от работа и намерих че те даже не се и опитаха да ме поздравят. Те бяха твърде заети да гледат телевизия. Аз го изключих и им обясних че ако ме пренебрегват защото предпочитат да гледат телевизия те си слагат любовта на дара вместо на дарителя, грешен ред на привързаност. По същият начин, ако обичаме нещо--съпруг, съпруга, деца или дори самите ни животе—повече от колкото обичаме Господ, ние си слагаме привързаността на дара вместо на Дарителя, което е трансгресия на Първата Божия Заповед (Матея 10:37)

Всъщност, Библията казва да обичаме Господ толкова много че в сравнение с любовта ни към братята ни и сестри, майка ни и баща ни, да ни се струва като омраза.

Също сме заповядани да обичаме съседа си колкото обичаме себе си. Исус говори за един Шумерец който намерил ранен странник, изкъпал раните му, донесъл го до гостоприемница, дал му пари за гриженето му и казал на собственика че ще му плати разходите. Наричаме го добрият Шумерец, но всъщност той не е бил “добър” изобщо, само е изпълнявал основната команда да обичаш съседа си като себе си. Това е как Господ очаква да обичаме другите човешки същества. Трябва да ги обичаме толкова колкото обичаме себе си…дали да са приятели или врагове.

Някога обичали ли сте Господ с всичкото ви сърце? Обичали ли сте човечеството колкото сте обичали себе си? Вие бъдете съдията. Ще бъдете ли невинни или виновни на Страшния съд за преминаване на тази Заповед? Аз не ви съдя—аз ви предлагам да се съдите вас самите преди Деня на Разплатата. Наказанието за преминаване на тази Заповед е смърт…

2. Няма да си правите собствени образи за себе си.

Това означава че не трябва да си правим бог който да ни уйдисва, нито с ръце нито с ум. Аз бях виновен от това. Аз си бях направил бог който да ми уйдисва. На моят бог не му дремеше за “бяла” лъжа или нещо малко тук и там—всъщност, той не съществуваше. Беше част от моето въображение, “облик” който оформих да пасва с мене. Вашият Господ Единият Бог ли е в Светото Писание? Ако не, тогава вие сте си направили собствен бог да съвпада с вас—вие сте извършили най-старият грях в Книгата. Светото Писание предупреждава че никой идолопоконник няма да влезе в Царството на Рая.

3. Няма да вземаш Божието име на твоят Господ напразно.

Curse. Някога взели ли сте името на Господ напразно—вместо да използвате някоя лоша дума да изразите отвращението ви, вие използвахте Неговото име? Името на Хитлер не е било достатъчно мразено да го използват като псувня. Ако сте използвали Неговото име в този маниер, вие сте богохулник и няма да влезете в Божието Царство.

4. Помнете Саботния Ден, да го държете свят.

Аз пренебрегвах тази заповед за 22 години. Въпреки че Господ ми беше дал дара на живот, никога веднъж не питах какво Той искаше от мен. Аз бях виновен за преминаването на тази Заповед.

5. Уважавай баща ти и майка ти.

Dad and Mom. Illustration copyrighted. Някога уважавали ли сте родителите ви по начин който е приятен в погледа на Господ? Попитайте Го да ви напомни за греховете ви в вашата младост. Може да сте ги забравили, но Господ не ги е забравил.


6. Няма да убиваш.

Angry Man. Illustration copyrighted. Исус предупреди че ако се ядосаме без причина сме в опастност от съдене. Ако мразим брат ни, Господ ни нарича убиец. Можем да нарушим Божият Закон чрез отношение и намерение.

7. Няма да извършваш разврат.

Кой от нас може да каже че е чист от сърце? Исус предупреди, “Ти си чул че е било казано от тези от старому,'Няма да извършваш развра.' Но аз ви казвам че който погледне към жена и се прелъсти към нея е извършил разврат с нея в сърцето си.” Помнете че Господ знае всяка мисъл и всеки грях който някога сте сторили. Ще дойде денят в който ще трябва да се срещнете с лице пред Неговия Закон, и ни е казано че нечистите, прелюбодейците (тези които имат секс преди женене) и развратниците няма да влязат в Божието Царство. Наказанието за тези преминавания на тази Заповед е смърт.

8. Няма да крадеш.

Paper clip. Illustration copyrighted.

Някога вземали ли сте нещо което е принадлежило на някой друг (незначитаме стойността)? Тогава вие сте крадец—няма да влезете в Божието Царство.

9. Няма да свидетелстваш фалшиво.

Някога излъгвали ли сте? Тогава вие сте лъжец. Колко лъжи трябва да кажете за да станете лъжец? Само една. Библията предупреждава че всички лъжци ще имат тяхната част в Огненото Езеро. Може да не мислите че нечестността не е много сериозен грях. Господ мисли че е!

10. Няма да ламтиш.

Това означава че не трябва да желаеме нищо което принадлежи на друга личност. Лакомите няма да наследят Царството на Господ.


Кой от нас може да каже че не е виновен от преминаването на тези Заповеди? Всички ние сме сгрешили, и както и в цивилен закон, няма нужда да преминете десет закона да бъдете правонарушител, така че Библията казва." (Яков 2:10)

Lamb. Illustration copyrighted. Малко момиченце веднъж гледала овца да яде трева и си помислило колко бяла тя изглеждала срещу зеления фон. Но когато почнало да снежи то си помислило,“Тзи овца сега изглежда мръсна срещу белия сняг!” тя е същата овца, но с различен фон.

Когато се сравняваме със стандарда на човек ние излгеждаме много чисти, но когато се сравним с чисто снежно бляата праведност на стандарда на Господ-Неговият Закон, можем да се видим в искреност, че сме нечисти в Неговия поглед. Този Закон е свят стандард по който човечеството ще бъде съдено на Деня на Разплатата.

Това може да звучи странно, но най-лошото нещо което можете да направите сега в живота ви е да почнете да се опитвате да почиствате живота ви—вие осъзнавате че сте сгрешили, и отсега нататък няма да преминавате Десетте Божии Заповеди, ще правите добри дела, ще казвате правилните неща и ще мислите само чисти мисли. Но трябва ли съдия да остави убиец на свобода само защото той казва че от сега нататък ще живее добър живот? Не, той е в дълг на справедливостта и затова трябва да бъде наказан.

Законът на Господ е като огледало—всичко което едно огледало прави е да показва истината. Ако видите яйце по лицето ви, не се опитвате да си измиете лицето ви с огледалото, целта му е да ви покаже че имате нужда от вода за измиване. Нито така вие не трябва да се опитвате да се измиете с огледалото което е Закона на Господ…това не е неговата цел.

Гледката в огледалото не е красива, но ако не решите да го погледнете и да го осъзнаете че не сте чисти, тогава всичката “мръсотия” ще бъде представена на Деня на Разплатата за доказателство за вашата вина, и тогава ще бъде твърде късно за пречистване.

Man being arrested. Illustration copyrighted.Може би сте си мислили че Господ е добър и ще си затвори очите на вашите грехове. Но ако сте виновни за ужасни престъпления в цивилен съд и казахте на съдията,“Съдия, аз съм виновен, но аз вярвам че вие сте добър човек и затова ще ми пренебрегнете престъпленията,” съдията най-вероятно ще отговори, “Ти си прав за едно нещо; аз съм добър човек, и тази е причината поради която моята доброта ще направи всичко възможно за да осигури справедливостта и тя да преодолее, и че вие сте наказани за вашите престъпления.”

Самото нещо което много се надяват че ще ги спаси на Деня на Разплатата, “добротата” на Господ, ще бъде самото нещо което ще ги осъди. Ако Господ е добър, Той трябва да накаже убийците, лъжците, крадците, и т.н., и Ада ще бъде оскръбната им съдба.

Какво ужасно място Ада трябва да бъде. Ако прочетете във встникът че някой си е глобен 5 долара за някакво престъпление, може да заключите че неговото престъпление е било незначително. Но ако някой получи няколко животни присъди за затвор, можете да заключите че неговото престъпление е било отвратително. По същия начин, можем да си представим колко уйасен грях трябва да бъде в погледа на Господ като погледнем наказанието което го следва—вечно наказание.

God's beautiful creations provide evidence of his power and love. (Photo copyrighted). Неблагодарното човечество никога не си струва да благодари на Господ за Неговото удивително благосложение на цвят, светлина, храна, радост, красота, любов, и веселие, така че Той ще ги вземе тези благословения от него.Вместо да си доказват тяхното благодарение към Неговата воля, те ще Му използват името да псуват. Тяхното наказание ще бъде справедливо, но строго до най-виското.

Отделете времето да прочетете как Исус описва Ада в Марк 9:43-48. [И прочетете артикулите по тази тема на Christian Answers.]

Мен ме е страх за вас… моля ви, искрено погледнете в огледалото на Закона, и тогава потърсете “водата” да ви пречисти греховете. Ако не вярвате това което ви казвам за реалността на Ада, означава че мислите че Господ е нечестен (че Той няма моралната основа да използва справедливост), че Исус е бил лъжец, че Апостолите са били фалшиви свидетели, че обещанията на Господ са нищо освен фабрикирани лъжи, и няма никаква по-голяма обида от това да обиждате Господ и да Го наричате лъжец.

Правейки това вие си добавяте до вашите нарушения.

Представете си че ако отхвърлите Спасителя, умрете във вашите грехове и намерите че каквото съм ви казал е Евангелйската истина? Тогава ще бъде твърде късно, ще бъдете осъдени за вашите грехове. Ако това стане, и вашите очи срещнат моите очи на Деня на Разплатата, аз съм свободен от вашата кръв. Аз съм ви казал истината, но ако решите да я пренебрегнете, вашата кръв ще бъде над вашата глава…вие ще имате само себе си да вините.

Можете ли да видете затруднението? Вие сте виновни за сгрешаване срещу Самият Бог, и заради това че имате съзнание вие сте сгрешили “съзнателно.” Не е ли вярно че всеки път когато вие сте излъгали, откраднали, прелъстили, и т.н., вие сте го направили с вашето знание че е било грешно?

Фактът че сте сгрешили пред Господ не ви ли плаши? Би трябвало. Вие всъщност сте Го ядосали с вашия грях. Библията казва че Неговият гняв се издържа над вас, че вие сте “враг на Господ във вашия ум чрез проклети дела.” Но използвайте страх във ваша полза, по същия начин че страх от скачане от самолет във въздоха ще ви накара да сложите парашут. Дайте вашата воля да живеете да отвори вашото сърце към Евангелието за спасение.

Аз не съм единственият който не иска да отидете в Ада. Хората зад този сайт достатъчно се интересуват за да поставят тази информация и да рискуват вашето отхвърляни и пресмиване, и Господ Самият не иска да загинете.

За да направим ясно какво невероятно нещо Той е направил за вас чрез Евангелието, хайде да погледнем отново към цивилния закон:

Judgement. (Photo copyrighted). Представете си че сте пред съдия и сте виновни от много сериозни престъпления. Всичките доказателства са представени и няма никакво съмнение за вашата вина. Глобата за вашето престъпление е 250 хиляди долара или затвор, но ти нямаш пукната пара. Съдията тъкмо ще реши съдебното решение…вдига чука, когато някой който даже не знаете влиза и ви плаща глобата. В момента дето приемете плащането, вие сте свободни да си ходите. Справедливостта е направена, законът е задоволен, и също странникът който ви плати глобата показа колко много се интересува за вас. Неговото плащане е сведене за неговата любов.

Това е какво Господ е направил за вас, в личността на Исус Христос. Вие сте виновни. Той плати глобата преди две хиляди години. Толкова е просто. Библията го представя така: “Но Той биде наранен поради нашите престъпления… Христос ни изкупи от проклетията на закона, като стана проклет… Но Бог препоръчва Своята към нас любов в това, че, когато още бяхме грешници, Христос умря за нас.” (Исая 53:5, Галатяни 3:13, Римляни 5:8)

Не беше нищо малко нещо за Исус да умре за нас. Единственото нещо което може да задоволи изискванията на Безвечен Закон беше страдащата смърт на безгрешният Божий Син. Каква любов Господ трябва да има към вас! Той страда неговорима агония, за да не бъдете наказани за вашите грехове. Неговата жертваща се смърт и възкресение означават че вие няма нужда да сте вече в дълг към Закона, и Господ сега може да ви дари с безкраен живот ако Го слушаш—смъртта вече няма законно държане върху тези които принадлежат на Исус Христос.

Jet plane. Illustration copyrighted. На двама мъже им е предложен парашут когато седнали в самолет. На първият му е казано че ще му помогне през полета, но втория е информиран че ще трябва да направи 25 хиляди футов скок (8.5 километра). Когато полетът започва да се тресе, първият си маха парашута, защото до колкото него го интересува не му помага в полета. Но, през същото тресене вторият стиска своя парашут все по-силно и по-силно. На всеки от двамата мотива за да сложи парашута определи дали той ще го захвърли или ще го задържи.

По същият начин, причината поради която би трябвало да “сложите Исус Христос” не би трябвало да бъде за да намерите мир, радост, истинска радост, за да ви се оправят проблемите, и т.н. (да имате полета по-спокоен). Трябва да бъде за да се спасите когато дойде скокът—заради фактът че трябва да минете през вратата на смъртта. Тогава, когато полетът почне да се тресе (когато дойдат проблемите) няма да паднете от вярата. (faith)

Какво трябва да направите тогава? Просто се разкаете и си сложете вярата в Исус Христос като вашият Спасител и Господ. Не отлагайте за утре.

Eye. Illustration copyrighted. Бихте ли си продали едно от очите си за един милион долара? Ами и двете за 20 милиона? Никой със всичкия си би направил това. Вашите очи са безценни за вас, обаче все пак те са само прозорци към вашата душа. Вашият живот (вашата душа) е от такава ценност, че Исус казва че вие трябва да презирате безценността на вашето око в сравнение с вашата душа. Той е казал че ако вашето око е причината да грешите, извадете го и го хвърлете далеч от вас, понеже е по-добре да влезеш в Рая сляп от колкото да отидеш в Ада виждащ (Матей 18:9). В други думи, от всичките неща дето да цените във вашият живот, не е вашето здраве, вашето финансово положение, и т.н., но вашето безкрайно спасение.

Man in sorrow. Illustration copyrighted. Представете си мъж който е изневерил. Неговата вярваща жена е повече от изкаща да го приеме обратно, тъй че по-какъв начин би трябвало да се отнесе към нея? Трябва да е с голям срам, искане на прошка, и решаване в сърцето си никога повече да не мисли да изневери отново.

Така трябва и вие да отидете към Господ (вижте молитвата на Цар Давид в Псалтир 51). Сложете си вярата в Исус Христос по същия начин както бихте си сложили вярата в парашут. Вие не “вярвате” само че ще ви помогне някакси, вие всъщност си вярвате да го сложите.

Признайте на Господ че вие сте престъпили Неговият Закон и сте сгрешили срещу Него. Моли Го да ви прости за греховете. Благодарете Му за смъртта на Исус Христос на кръстта вместо вас, плащайки за вашите грехове. Вярвайте че Той е станал от мъртвите и е покорил смъртта за цялото човечество. Приемете Неговият милостив дар за безкраен живот, дар който никога не можете да изработите. Поставете вашата вяра в Него като вашия Спасител и Господ.

Тогава, когато сте се примирили с Господ, четете Библията дневно и слушайте каквото сте прочели.

Също вижте


Ако сте решили да последвате Христос, моля кажете ни. Ще бъде наша радост, и ще се молим за вас и ще ви пращаме информация за да ви помогнем за да започнете във вашата вяра. Натиснете тук

Явява ли се Исус отговор на твоите въпроси? ВИЖТЕ НАШИТЕ ОТГОВОРИ на често питани въпроси за спасение, прошка, евангелието и други - Отидете

God's Story Online home Започнете с чудесен старт, четейки Божията История: От Създаване до Вечност (основно знание за вашия Християнски живот) (мултимедия) - Отидете
(или вземете видеото)

[ Ако тази информация ви е била полезно, ако обичате молитвено си помислете за дарение да ни помогни с разходите за тази вяроизграждаща помощ възможна за вас и вашето семейство! Даренията са без такса. ]

Автор: Рей Комфорт от Ливинг Уотърс Публикейшънс. От книжката Достатъчно Добри ли сте да отидете в Рая? Редактирано от Films for Christ.

Преводач: Vlad Velinov

Интернетната страница е под авторско право © 2001, 2007, Living Waters Publications, Всички права запазени - с изключение на споменатите в страницата“Usage and Copyright”.

Living Waters Publications

ChristianAnswers.Net
Christian Answers Network
PO Box 577
Frankfort KY 40602

Go to index page ChristianAnswers.Net
CAN Home
Shortcuts
Christian Answers Network ДОМАШНА СТРАНИЦА и ДИРЕКТОРИЯ