Photograph of a crowd looking at the word good. Copyrighted. Licensed (77000743).

Er jeg god nok til at blive frelst?

Af alle spørgsmål du har i dette liv, er det vigtigste nok: “Er jeg god nok til at blive frelst?” For at få svar bør du stille dig selv det spørgsmål om du har fuldt De 10 Bud (listet nedenfor). De fleste vil svare: “Tja, jeg har brudt et enkelt eller to, men ikke noget seriøst, såsom mord osv.”

Lad os gennemgå dem, og se hvordan du klarer dig:

 1. Du må ikke have andre guder end mig

  Watching TV. Illustration copyrighted.

  Er Gud nummer 1 i dit liv? Elsker du Gud over alt andet? Mange år siden købte jeg et TV til vores børn, men første aften vi have det, kom jeg hjem fra arbejde og opdagede at børnene ikke gad at hilse på mig. De havde for travlt med at se TV. Jeg slukke for det og forklarede dem, at hvis de ignorerede mig på grund af at de foretrak at se TV, så tilegnede de mere kærlighed til gaven end til giveren af gaven. En forkert rækkefølge. På samme måde, hvis vi elsker alting - ægtemand, kone, børn eller vores eget liv—mere end vi elsker Gud, så tilegner vi vores kærlighed til gaven mere end til giveren. Dette er pointen med det første Bud (Matt 10:37).

  Biblen siger, at vi skal elske Gud så meget at selv vores kærlighed til vores forældre og brødre og søstre næsten synes som had i sammenligning til kærligheden til den Gud, som gav disse elskede til os.

  Vi er også påbudt, at elske vores næste som vi elsker os selv. Jesus fortalte om en Samaritan som fandt en hårdt såret fremmede mand. Han plejede mandens sår, bragte ham til en kro, betalte penge for hans pleje og sagde til kroejeren at han ville betale for udgifterne. Vi kalder ham “Den gode Samaritan,” men i virkeligheden var han ikke specielt “god”, han overholdte bare de basale bud om at elske vores næste som ham selv. Dette er et billede på hvordan Gud forventer os at elske vores medmennesker. Vi skal elske dem ligeså meget som vi elsker os selv… ligegyldigt om de er ven eller fjende.

  Har du elsket Gud af hele dit hjerte? Har du elsket mennesker ligeså meget som dig selv? Bedøm selv. Er du skyldig eller uskyldig på dommens dag på grund af dette bud? Jeg dømmer dig ikke - jeg beder dig om at dømme dig selv allerede nu før dommens dag. Straffen for at bryde dette bud er døden.

 2. Du må ikke lave dig noget udskåret billede.

  Dette betyder at vi må ikke lave en gud som vi mener passer til os, hverken med vores hænder eller i vores sind. Jeg var skyldig i dette. I lavede en gud. Min gud havde ikke så meget imod en lille “hvid” løgn i ny og næ - rent faktisk eksisterede han ikke. Han var en fantasifigur, et “billede”, som jeg selv skabte. Er din Gud den Gud som er beskrevet i de hellige skrifter? Hvis ikke, så har du selv fremskabt din egen gud. Du har lavet den ældste synd i Bogen. Skrifter advarer imod at ingen afgudsdyrker vil komme ind i riget.

 3. Du må ikke bruge din Guds navn til noget uden værdi.

  Curse.

  Har du nogensinde brugt Guds navn til noget værdiløst - i stedet for at bande, har du så brugt Hans navn? Hitlers navn var ikke hadet nok til at man i dag bruger det som bandeord. Hvis du bruger Guds navn på den måde er det blasfemi og du kan ikke komme inde i Guds rige.

 4. Overhold sabbatsdagen og hold den hellig.

  Jeg ignorerede dette Bud i 22 år. Selvom Gud gav mig livets gave spurgte jeg ikke én eneste gang om hvad Han krævede af mig. Jeg var skyldig i at bryde dette Bud.

 5. Du skal ære din far og din mor.

  Dad and Mom. Illustration copyrighted.

  Har du nogensinde æret dine forældre på den måde som Gud ønsker? Bed Ham om at minde dig om dine ungdomssynder. Du har måske glemt dem, men Gud har ikke.

 6. Du må ikke slå ihjel.

  Angry Man. Illustration copyrighted.

  Jesus advarede os om at hvis vi blev vrede uden grund var vi i være for en dom. Hvis vi hader vores bror, kalder Gud os for en morder. Vi kan bryde Guds love ved hjælp af attitude og intentioner.

 7. Du må ikke begå ægteskabsbrud.

  Hvor mange af os kan sige at have et rent hjerte? Jesus advarede, "Du har hørt hvad der er blevet sagt: Du må ikke begå ægteskabsbrud. Men jeg siger til Jer, at den som bare kigger på en kvinde og begærer hende, han har allerede begået synd i sit hjerte." Husk, at Gud har set hver tanke du nogensinde har haft og hver synd du nogensinde har begået. Den dag vil komme hvor du skal stå til ansigt med Hans lov, og vi har fået fortalt at de urene utugtige (dem som har sex før ægteskabet) og ægteskabsbrydere vil ikke komme ind i Guds rige. Straffen for at bryde dette Bud er døden.

 8. Du må ikke stjæle

  Paper clip. Illustration copyrighted.Har du nogensinde taget noget som tilhørte en anden (ligegyldigt hvilken værdi)? Så er du en tyv - du kan ikke komme ind i Guds rige.

 9. Du må ikke aflægge et usandt vidnesbyrd.

  Har du nogensinde sagt en løgn? Så er du en løgner. Hvor mange løgne skal man fortælle før man er en løgner? Kun én. Biblen advarer, at løgnere vil blive udryddet. Du mener måske ikke at bedrag er en synd. Det gør Gud!

 10. Du må ikke begære andres ting.

  Dette betyder at vi må ikke begære noget som tilhører en anden person. I modsat fald vil du ikke kunne komme ind i Guds rige.

Hvem af os kan sige at vi ikke er skyldige i at bryde disse Bud? Alle har syndet, og ligesom i civil ret, behøver du ikke bryde alle 10 love for at være en lovbryder, derfor advarer Biblen, "Den som overholder loven, men bryder den bare et sted, han er skyldig i alt" (James 2:10)

Lamb. Illustration copyrighted. Et lille pige betragtede et får spise græs, og tænkte på hvor hvidt det så ud imod den grønne baggrund. Men da det begyndte at sne, tænkte hun, "Det får ser beskidt ud i forhold til den hvide sne!" Det var det samme får, men forskellig baggrund.

Når vi sammenligner os selv med den resterende menneskehed, så ser vi rimeligt rene og uskyldige ud, men når vi sammenligner os med Guds love, så kan vi se, at vi er urene i hans øjne. Det er under denne lov menneskeheden vil blive dømt under på Dommens dag.

Det lyder måske underligt, men det værste du kan gøre, på dette tidspunkt, er at forsøge at rette op på din livsstil--'du har indset at du har syndet, så fra nu af vil du overholde de 10 Bud, gøre gode gerninger, sige de rigtige ting og kun tænke gode tanker. Men skulle en dommer lade en morder gå, bare fordi han siger, han fra nu af vil leve et godt liv? Nej, han er i gæld til retssystemet og skal derfor straffes.

Girl looking into mirror. Illustration copyrighted. Guds love er som et spejl - spejlet viser dig sandheden. Hvis du er beskidt i ansigtet forsøger du ikke at vaske dig med spejlet, du bruger vand. Du kan heller ikke rense dig selv med Guds love… det er ikke formålet.

Det er måske ikke et pænt syn i spejlet, men hvis du ikke indser at du ikke er ren, vil du stadig være beskidt på Dommens Dag, og så er det for sent at blive renset.

Man being arrested. Illustration copyrighted.Måske tror du at Gud er god og vil derfor overse dine synder. Men hvis du var skyldig i en grov kriminalitet i en civil retssag og sagde til dommeren, "Dommer, jeg er skyldig, men jeg tror på, at du er en god mand og vil derfor overse mine forbrydelser". Dommeren ville måske sige, "du har ret i et ting, jeg er en god mand, og det er på grund af min godhed at jeg vil se retfærdigheden ske fyldigst, og at du bliver straffet for dine forbrydelser."

Netop den ting mange håber vil redde dem på Dommens dag, nemlig Guds “godhed”, vil være det som fordømmer dem. Hvis Gud er god, bør han straffe mordere, løgnere, tyve, etc., og helvede vil være deres skæbne.

Hvilket forfærdeligt sted helvede må være. Hvis du læste i avisen at en mand fik en bøde på 50 kroner for en forbrydelse, ville du formode at hans forbrydelse ikke var slem. Men hvis en mand fik livstidsfængsel, ville du formode at hans forbrydelser var forfærdelige. På samme måde, kan vi se hvor stor en forbrydelse synd er i Guds øjne ved at se på straffen - evig død.

God's beautiful creations provide evidence of his power and love. (Photo copyrighted). Licensed: H

Utaknemmelige mennesker gider ikke takke Gud for Hans smukke skabelser og farverne, lyset, maden, glæde, skønhed, kærligheden og latter, derfor vil Han tage disse ting fra dem. Deres straf skal være hård.

Brug lidt tid på at læse hvad Jesus sagde om helvede i Markus 9:43-48. [og læs artiklerne om dette emne her hos Christian Answers.]

Jeg er bange for dig… se med ærlighed ind i Lovens spejl, søg derefter “vandet” som renser enhver synd. Hvis du ikke tror på straffen, den evige død, helvede, betyder det, at du ikke tror på Gud (at Han ikke har moralen til at søge retfærdighed), at Jesus skulle være en løgner, at Apostlene var falske vidner, og at man kan kalde Gud en løgner.

Hvis du tror således, bliver det tilføjet dit synderegister.

Forestil dig at du afviser Frelseren, dør i dine synder og opdager at alt det jeg har fortalt viser sig at være den Hellige sandhed? Så er det for sent, du vil blive dømt for dine synder. Hvis dette sker, og vores øjne mødes på Dommens dag, er jeg ikke skyldig i din udslettelse. Jeg har fortalt dig sandheden, men hvis du vælger at afvise det, er det din egen skyld… du kan kun bebrejde dig selv.

Kan du se problemstillingen? Du er skyldig i at synde imod Gud, og, fordi du er bevidst, har du syndet “velvidende”. Er det ikke sandt at hver gang du har løjet, stjålet, begæret, osv. var du velvidende om, at det var forkert?

Gør kendsgerningen om at du har syndet mod Gud dig bange? Det burde det. Du har rent faktisk gjort Gud vred på grund af dine synder. Biblen siger Hans vrede forbliver på dig, at du er en “fjende af Gud i dit sind gennem dine handlinger” Men lad frygt arbejde for dit bedste, på samme måde som frygt for at hoppe ud af et fly vil få dig til at bruge en faldskærm. Lad dit ønske om at leve åbne dit hjerte for frelsens evangelium.

Jeg er ikke den eneste, som ikke ønsker at du ender i Helvede. Folkene bag denne web site bekymrer sig nok til at lave al denne gratis information og endda risikerer de din afvisning og latterliggørelse og desuden er Gud ikke interesseret i, at du skal omkomme.

For at gøre klart hvilke fantastiske ting Han har gjort for dig i evangeliet, lad os da kigge på civile love:

Judgement. (Photo copyrighted).

Forestil dig, at du står foran en dommer, og er skyldig i en meget seriøs forbrydelse. Alle bevise er blevet fremlagt og der er ikke tvivl om din skyld. Bøden er dine forbrydelser er 2 millioner kroner eller fængsel, men du ejer intet. Dommeren skal til at afgive dom… han løfter sin hammer, og en person som du slet ikke kender træder ind og betaler bøden for dig. I det øjeblik du accepterer den betaling, er du fri til at gå. er sket fyldest, retten er tilfreds, og den fremmede som betalte din regning, har vist hvor meget han kan lide dig. Hans betaling er beviset for hans kærlighed.

Dette er hvad Gud har gjort for dig, ved hjælp af Jesus Kristus. Du er skyldig. Han betalte bøden for ca. 2.000 år siden. Så simpelt er dét. Biblen skriver det på denne måde: "han var såret på grund af vores skader… Kristus har tilbagekøbt os fra Lovens forbandelse… Gud gav os Hans love, og mens vi er syndere, døde Kristus for os." (Isak 53:5, Galaterne 3:13, Romerne 5:8)

Det var ikke let for Jesus at dø for os. Den eneste ting som kan tilfredsstille kravene i Loven var den lidende død af den syndfri søn af Gud. Sikken en kærlighed Gud må have for os.! Han led utålelig smerte, så du ikke behøver at blive straffet for dine synder. Hans offerdød og genopståelse betyder, at du ikke længere behøver at stå i gæld til Loven, og Gud kan nu tildele dig evigt liv, hvis du adlyder Ham - døden har ikke længere tag i dem, som tilhører Jesus Kristus.

Jet plane. Illustration copyrighted.

To mænd blev tilbudt en faldskærm mens de sad i flyet. Den første mand fik fortalt, at det ville forbedre hans flyvetur, men den anden mand fik fortalt, at han skulle hoppe ud ved 5 kilometers højde. Da flyet kom i alvorlige turbulens smed den første mand faldskærmen fra sig, fordi han mente ikke, den havde forbedret flyveturen. Men den anden mand holdt hårdere fast i sin faldskærm. Hver mands motiv for at beholde faldskærmen afgjorde om de ville beholde den.

På samme måde, skal motivet for at “holde fat i Jesus Kristus” ikke være at finde fred, glæde, lykke, at have løst dine problemer, osv. (altså at have din flyvetur forbedret). Det skulle være for at overleve springet - på grund af det faktum, at du skal igennem dødens port. Derfor, når flyet kommer i problemer (når du selv får problemer) falder du ikke fra troen.

Hvad skal du gøre nu? Du skal angre og sætte din tillid til Jesus Kristus, som din frelser og herre. Udsæt ikke dette til i morgen.

Eye. Illustration copyrighted.

Ville du sælge dit ene øje for 5 millioner kroner? Hvad med begge øjne for 150 millioner kroner? Intet fornuftigt menneske ville gøre dette. Dine øjne er værdifulde for dig, de er sjælens spejl. Dit liv (din sjæl) er af en sådan værdi, at Jesus sagde at du skulle foragte deres værdi i forhold til livet. Han sagde, at hvis dine øjne får dig til at synde, tag dem ud og smid dem fra dig, for det er bedre at gå enøjet ind til livet end at have to øjne og blive kastet i Helvede. (Matt 18:9). Med andre ord, af alle ting du bør værdsætte i dette liv, er ikke dit helbred, profession, osv. det er evig frelse.

Man in sorrow. Illustration copyrighted.

Tænk på en mand som har begået ægteskabsbrud. Hans trofaste kone er villig til at tilgive ham, med hvilke attitude skal han have overfor hende? Det skulle være med stor ydmyghed, spørge om tilgivelse og fast besluttet aldrig end ikke tænke på at være utro igen.

Det er sådan du skal være overfor Gud (se Kong Davids bøn i Samlerne 51). Giv din tillid til Jesus Kristus på samme måde som du ville lægge tilliden til faldskærmen. Du skal ikke bare “tro” den vil hjælpe dig.

Tilstå overfor Gud at du har brudt Hans Lov og har syndet imod Ham. Bed Ham om at tilgive dine synder. Tak Ham for Jesus Kristus' død for dine synder. Tro på at Han genopstod og overvandt døden for hele menneskeheden. Accepter Hans elskværdige gave om evigt liv, en gave som du kunne aldrig fortjene. Læg din tillid til Ham som vores frelser og Herrer.

Derefter, når du har fået fred med Gud, læs Biblen dagligt og adlyd det du læser.

Author: Ray Comfort, Living Waters. Edited by Films for Christ.

Living Waters Publications

Oversættelse af René Lauritsen

Hvorfor er verdenen som den er?Hvorfor er verdenen som den er?

God's Story Online homeGet off to a great start, by reading God's Story: From Creation to Eternity (foundational knowledge for your Christian life) (multimedia)

[ hvis denne information have være brugbar, vær venlig at overveje en donation til at hjælpe med at betale vores udgifter til at lave denne tros-opbyggende service til dig og din familie! Donationer er fradragsberettigede i skatten ]

Web page Copyright © 2001, Living Waters Publications, All Rights Reserved—except as noted on attached “Usage and Copyright” page.

ChristianAnswers.Net/danish