Ne ChristianAnswers.Net yeni mi?

Kurtulduğumdan nasıl emin olabilirim?

See this page in: İngilizce (English), Bulgarca, Hollândaca, Endonezyaca, Portekizce, İspanyolca, Turkish

Photo copyrighted. Provided by Films for Christ.

Pek çok insan kurtuluşlarına dair şüphelerle boğuşur. Şayet böyle şüpheleriniz varsa, Tanrı’yla ilişkinizden emin olabilmek için buradaki bazı sorulardan faydalanabilirsiniz.

 1. İsa Mesih’in günahlarımın bedeli olduğuna iman ederek O’nu kurtarıcım olarak mı kabul ettim?

  Kutsal Kitap böyle imanın kurtuluş için tek koşul olduğunu söyler.

  “Kendisini kabul edip adına iman edenlerin hepsine Tanrı’nın çocukları olma hakkını verdi.” (Yuhanna 1:12).
 2. Kurtuluş güvenceniz için Tanrı’nın Sözünden çok duygularınıza mı güveniyorsunuz?

  Kutsal Kitap der ki:

  “Oğul'a iman edenin sonsuz yaşamı, vardır. Ama Oğul'un sözünü dinlemeyen yaşamı görmeyecektir. Tanrı'nın gazabı böylesinin üzerinde kalır.” (Yuhanna 3:36).

  “Size doğrusunu söyleyeyim, sözümü işitip beni gönderene iman edenin sonsuz yaşamı vardır. Böyle biri yargılanmaz, ölümden yaşama geçmiştir.” (John 5:24).

 3. Kurtuluşunuza, Tanrı’nın sizin için yaptıkları yerine kendinizin Tanrı için yaptıklarını mı dayanak gösteriyorsunuz?

  Kutsal Kitap kendi kurtuluşumuzu kazanmak için hiçbir şey yapamayacağımızı söyler; çünkü Tanrı kendi lütfu uyarınca yapılması gerekeni yaptı.

  “Ama Kurtarıcımız Tanrı iyiliğini ve insana olan sevgisini açıkça göstererek bizi kurtardı. Bunu doğrulukla yaptığımız işlerden dolayı değil, kendi merhametiyle… yaptı.” (Titus 3:5a).

  “İman yoluyla, lütufla kurtuldunuz. Bu sizin başarınız değil, Tanrı'nın armağanıdır. Kimsenin övünmemesi için iyi işlerin ödülü değildir.” (Efesliler 2:8-9).

  Kutsal Kitap, İsa Mesih’i kurtarıcımız olarak kabul etmişsek, sonsuz yaşamı emin olabileceğimizi söyler!

  “Tanıklık da şudur: Tanrı bize sonsuz yaşamı verdi, bu yaşam O'nun Oğlu'ndadır. Kendisinde Tanrı Oğlu bulunanda yaşam vardır, kendisinde Tanrı Oğlu bulunmayanda yaşam yoktur. Tanrı Oğlu'nun adına iman eden sizlere, sonsuz yaşamı sahip olduğunuzu bilesiniz diye bunları yazdım” (1 Yuhanna 5:11-13).

Photo copyrighted.

Hristiyan Yaşamının Göstergeleri İsa Mesih’in günahlarımızın bedeli olarak ölen Tanrı Oğlu olduğuna iman etmek kurtuluş için tek koşuldur; peşi sıra gelenler imanımızın bir ölçüsü değildir çünkü Tanrı’nın kurtarışını hak etmek için hiç bir zaman yeterince iyi olamayız. Tanrı, bizim sonsuz yaşamımız olduğunu söylediği için, hayatımızda yeni bir düzen olduğu için, Mesih’i başkalarıyla paylaşmak istediğimiz için ve Tanrı’yı hoşnut eden bir yaşam arzuladığımız için sonsuz yaşamı olduğuna dair teşvik alabiliriz.

 1. Tanrı söylediği için sonsuz yaşamımız olduğunu biliyoruz.
  Tanrı Sözü, Mesih’i kurtarıcımız olarak kabul etmişsek, sonsuz yaşamı kavuştuğumuzu söyler.

  Tanrı Oğlu'nun adına iman eden sizlere, sonsuz yaşamı sahip olduğunuzu bilesiniz diye bunları yazdım” (1 Yuhanna 5:13).
 2. Hristiyan olduğumuzdan beri hayatımızda yeni bir düzen olduğu için sonsuz yaşamı olduğunu biliriz.
  Bir kimse Mesih'teyse, yeni yaratıktır; eski şeyler geçmiş, her şey yeni olmuştur. (2 Korintliler 5:17).

  Bu değişimler küçük oldukları için başta kimse onları fark etmeyebilir. Fakat bu ayet, Mesih’i kabul ettiğimizde yeni bir insan olma durumuna geçtiğimizi dolaysıyla hayatımızda değişimlerin de kaçınılmaz olduğunu söyler.

 3. Mesih’i başkalarıyla paylaşmak arzusunu taşıdığımız için sonsuz yaşamı sahip olduğumuzu biliriz.
  “Çünkü Müjde'den utanmıyorum. Müjde iman eden herkesin -önce Yahudiler'in, sonra Yahudi olmayanların- kurtuluşu için Tanrı gücüdür.“ (Romalılar 1:16).
 4. Tanrı yoluna yaraşır bir yaşam istediğimiz için sonsuz yaşamı olduğunu biliriz.
  Çünkü Tanrı'nın bütün insanlara kurtuluş sağlayan lütfu ortaya çıkmıştır. Bu lütuf, tanrısızlığı ve dünyasal arzuları reddedip şimdiki çağda sağduyulu, doğru, Tanrı yoluna yaraşır bir yaşam sürebilmemiz için bizi eğitiyor. (Titus 2:11-12).

KURTULUŞ ve benzeri konularda DAHA FAZLA BİLGİ İÇİN

 • Kurtulmuş olan bir kişi kurtuluşunu yitirebilir mi? - Cevap
 • Nasıl bağışlanabilirim ve bağışlandığımı anlayabilirim? - Cevap
 • Eğer Tanrı beni her dilediğimde bağışlıyorsa neden hâlâ kendimi suçlu hissediyorum? - Cevap
 • Kurtuluş güvencesi (tanım) - Bakınız
 • İntihar eden bir Hristiyan cennete gider mi? - Cevap
 • Nasıl kurtulup cennete gidebilirim? - Cevap
 • Hıristiyan erkeklerin kurtuluşu için sünnet şartı var mı? - Cevap
 • Eşcinsel biri cennete gidebilir mi? - Cevap
 • Tanrı’nın egemenliği, seçilmişlik, ve insanın özgür iradesi konularında Kutsal Kitap ne der? - Cevap
 • Cennete gitmek için yeteri kadar iyi misiniz? - Bakınız
 • KUTSAL KİTABI öğrenmek istiyorum. - Bakınız
 • Tanrı’nın ve insanın kim olduğunu, günahın doğasının ve Tanrı’nın planının ne olduğunu daha iyi anlamak için Tanrı’nın Öyküsünü (Yaratılıştan Sonsuzluğa metni) okuyun. - Bakınız
 • Kurtuluş sadece lütuf aracılığıyladır, sizin çabalarınıza bağlı değildir (İncilsel Hristiyanlıkla Roma Katolik Kilisesi’nin genel öğretileri arasındaki fark) - Bakınız
 • Kurtuluş (tanım) - Bakınız
 • Kefaret (tanım) - Bakınız
 • Yeni Doğuş (tanım) - Bakınız
 • Küçük çocuklar İsa’ya gelip kurtuluşu alabilir mi? - Cevap
 • Ölen bir bebeğin ebedi yazgısı ne olur? - Cevap
 • Tanrı’nın benden beklentisi ne? - Cevap
 • Tüm dinler temelde aynı değil mi? Hristiyanlar neden kurtulmak için sadece İsa’ya inanmamız gerektiğinde ısrar ederler. - Cevap
 • Kutsal Kitap “ölüler için vaftiz” derken ne demek istiyor? - Cevap
Yazar: Dawson McAllister of Dawson McAllister Live!

Telif hakkı © 1997, 2001, Dawson McAllister Live!,Tüm hakları saklıdır. “Usage and Copyright” ayfasında açıklandığı şekilde ChristianAnswers.Net sitesi kullanıcılara evlerinde, kişisel paylaşmalarında, kiliselerinde ve okullarında kullanmak üzere cömertçe verilen haklar dışındaki tüm haklar saklıdır.

Dawson’un Please Don't Tell My Parents, adlı güzel kitabı şimdi satışta.

Translated by: Alan & Cahit

Go to Dawson McAllister Live!

ChristianAnswers.Net
Christian Answers Network
PO Box 1167
Marysville WA 98270-1167
USA

Go to index page
DİZİN
ChristianAnswers.Net
CAN Home
Shortcuts
Christian Answers Network ANASAYFASI ve SİTE HARİTASI