Als een Christen zelfmoord pleegt, gaat hij dan naar de hemel?

Bekijk deze bladzijde in het: Engels (English), Duits, Hongaars

Illustration courtesy of Films for Christ.
Het woord “suïcide” wordt niet gevonden in de bijbel. Het komt van het latijnse sui- wat betekent “zichzelf” en -cida, dat betekent “doden”.

Augustinus argumenteerde in de vijfde eeuw dat zelfmoord een overtreding was van het zesde gebod.

“Gij zult niet doden” (Exodus 20:13).

Later leerde Thomas Aquina, die katholiek was en geloofde dat het belijden van zonde voorafging aan de overgang van deze wereld naar de volgende, dat zelfmoord de meest fatale van alle zonden was, omdat het slachtoffer er geen spijt over kon betonen. Het probleem met deze opvatting is dat het een enorm verkeerde opvatting weergeeft over eeuwige zekerheid, wat de bijbel duidelijk leert. We worden gered door de genade van God, niet door werken (Ef. 2:8-9) en niets kan een Christen scheiden van de liefde van God (Romeinen 8:37-39).

Andere verzen die duidelijk de zekerheid van redding voor de gelovige leren zijn:

“Waarachtig, ik verzeker u: wie luistert naar wat ik zeg en hem gelooft die mij gezonden heeft, heeft eeuwig leven; over hem wordt geen oordeel uitgesproken, hij is van de dood overgegaan naar het leven.”
Joh. 5:24

“Mijn schapen luisteren naar mijn stem, ik ken ze en zij volgen mij. Ik geef ze eeuwig leven: ze zullen nooit verloren gaan en niemand zal ze uit mijn hand roven. Wat mijn Vader mij gegeven heeft gaat alles te boven, niemand kan het uit de hand van mijn Vader roven,”
Joh. 10:27-29

“Dit getuigenis luidt: God heeft ons eeuwig leven geschonken en dat leven is in zijn Zoon. Wie de Zoon heeft, heeft het leven. Wie de Zoon van God niet heeft, heeft het leven niet. Dit alles schrijf ik u omdat u moet weten dat u eeuwig leven hebt, u die gelooft in de naam van de Zoon van God.”
1 Joh. 5:11-13

Maar zelfmoord is niet wat God wil voor iemand. We hebben een God die van ons houdt en voor ons zorgt en belooft in al onze noden te voorzien als we ons vertrouwen in hem stellen. (Spreuken 3:5-6).

  • Wat zegt de bijbel nog meer over zelfmoord? Antwoord
  • Zijn er bijbelse voorbeelden van depressie en hoe ermee om te gaan? Antwoord
  • Voel je je depressief? Er zijn antwoorden. Wat moet een Christen doen als hij overmand wordt door depressie? Antwoord
  • Hoe kan ik vergeven worden en het ook ervaren? Ga
  • Als God me vergeeft telkens als ik hem erom vraag, waarom voel ik me dan nog steeds zo schuldig? Ga.
  • Ik denk dat ik seksueel misbruikt wordt, maar ik weet het niet zeker. Wat is seksueel misbruik en wat kan ik doen om het trauma het hoofd te bieden waar ik nu onder gebukt ga? Ga
  • Ik ben lelijk. Waarom was God zo oneerlijk om me zo te maken? Ga
  • Als God weet heeft van mijn pijn, waarom helpt hij me dan niet? Ga

God's Story OnlineBegrijp je Gods verhaal? Maak een multimediareis door de bijbel van Schepping tot Eeuwigheid. Hoor en lees een opwindende opsomming van de allerbelangrijkste feiten in de bijbel in chronologische volgorde. Ga

Is Jesus Christ the answer to your questions?Is Jezus Christus het antwoord op je vragen? Leer hoe eeuwige redding te krijgen. Ga

[ Als deze informatie je van dienst is geweest wil je dan biddend overwegen om ons een donatie te geven om deze geloofsopbouwende dienst beschikbaar te houden voor jou en je gezin! ]

Translated by: Josine

Auteur: Dawson McAllister van Dawson McAllister Live!

Copyright © 1997, 1999, Dawson McAllister Live!, All Rights Reserved - behalve als aangegeven op bijgaande “Usage and Copyright” bladzijde die gebruikers van ChristianAnswers.Net users het recht verleent om deze bladzijde te gebruiken voor thuis, persoonlijk getuigenis, kerken en scholen.

Dawson McAllister Live!

ChristianAnswers.Net
Christian Answers Network
PO Box 577
Frankfort KY 40602
USA

Is Jesus Christ the answer to your questions?Teen Qs™—Christian Answers for teenagers Christian Answers home page
home page
directory
Christian Answers Network HOMEPAGE and DIRECTORY