Wat zegt de bijbel over zelfmoord?

Bekijk deze bladzijde in het: Engels (English), Duits, Hongaars

Photo copyright, T.C., Films for Christ.Heb je het gevoel dat het leven niet meer de moeite waard is om te leven? Lijken je problemen te groot om te behappen? Lijkt het alsof niemand om je geeft? Soms maken deze wanhoopsgevoelens of apathie dat mensen aan zelfmoord gaan denken. Wat zegt de bijbel daarover?

Zelfmoord is niet een nieuw idee. In de bijbel wordt het zeven keer vermeld.

Abimelech
Richteren 9:52-54
Abimelech miste persoonlijke identiteit.
Simson
Richteren 16:25-30
Simson stierf om een doel, waarin hij zelf geloofde en om wraak te nemen.
1 Sam. 31:4 Gestrest, niet instaat om aan bepaalde verwachtingen te voldoen; voelde zich verworpen en een mislukking
Sauls wapendrager
1 Sam. 31:5
Impulsief, hij wilde sterven met zijn baas. 40% van zelfmoord onder teenagers is impulsief.
Ahithophel
2 Samuel 17:23
Ahithophel was bitter omdat zijn advies niet was opgevolgd.
Zimri
1 Kon. 16:15-20
Rebellie; Zimri had een probleem met autoriteit.
Judas
Matt. 27:3-5
Depressief, Judas voelde zich slachtoffer van materialisme en schuldgevoel.

Maar wat zegt de bijbel over het nemen van je eigen leven?

 1. God heeft een groot plan voor je leven. God heeft ons naar zijn beeld gemaakt (Genesis 1:26-27). Hij schiep ons met een doel. God heeft een specifiek plan in gedachte voor iedereen.

  “Mijn plan met jullie staat vast – spreekt de HEER. Ik heb jullie geluk voor ogen, niet jullie ongeluk: ik zal je een hoopvolle toekomst geven.” (Jeremia 29:11).
 2. Gods plan is voor leven, niet dood. De bijbel leert dat zowel lichamelijke en geestelijke dood het gevolg is van onze zonde en ongehoorzaamheid aan God, maar eeuwig leven is een gift aan hen die het ontvangen.

  Het loon van de zonde is de dood, maar het geschenk van God is het eeuwige leven in Christus Jezus, onze Heer (Rom. 6:23).
 3. Jezus leerde dat de dood en de vernietiging het werk zijn van “de dief” (Satan). Hij zei:

  “Een dief komt alleen om te roven, te slachten en te vernietigen, maar ik ben gekomen om hun het leven te geven in al zijn volheid.” (Joh. 10:10).

  Joh. 8:44 zegt dat satan een “moordenaar” is en de “vader der leugen”. De wanhoopsgevoelens die leiden tot zelfmoord worden veroorzaakt door een paar van zijn leugens.

 4. Jezus wil dat we leven hebben. Hij zei:

  Een dief komt alleen om te roven, te slachten en te vernietigen, maar ik ben gekomen om hun het leven te geven in al zijn volheid. (Joh. 10:10).
 5. Het leven behoort aan God. Het is niet aan ons om ons eigen leven te nemen of het leven van iemand anders.

  Of weet u niet dat uw lichaam een tempel is van de heilige Geest, die in u woont en die u ontvangen hebt van God, en weet u niet dat u niet van uzelf bent? U bent gekocht en betaald, dus bewijs God eer met uw lichaam. (1 Cor. 6:19-20).

Als zelfmoord het antwoord niet is wat dan wel?

 1. De oplossing voor wanhoop en hopeloosheid is niet zelfmoord, maar geloof in God.

  “Wij verwachten vol verlangen de HEER, hij is onze hulp en ons schild. Ja, om hem is ons hart verblijd, op zijn heilige naamvertrouwen wij. Schenk ons uw trouw, HEER, op u is al onze hoop gevestigd.” (Psalm 33:20-22).
 2. Christus belooft dat Hij ons rust zal geven van onze problemen.

  “Kom naar mij, jullie die vermoeid zijn en onder lasten gebukt gaan, dan zal ik jullie rust geven.” (Matt. 11:28).
 3. Praat er met iemand over. Vertel je ouders, je broer of zus, je leraar of raadgever van je school, je voorganger of jeugdleider dat je over zelfmoord aan het denken bent. Als een vriend je zegt dat hij of zij serieus over zelfmoord nadenkt, dan moet je iemand die verantwoordelijkheid draagt en zou kunnen helpen benaderen.

 4. Accepteer de vrije gift van eeuwig leven en redding, als je dat nog niet gedaan hebt. Romeinen 10:13 zegt:

  “want er staat: ‘Ieder die de naam van de Heer aanroept, zal worden gered.’

  Joh. 1:12 zegt:

  “Wie hem wel ontvingen en in zijn naam geloven, heeft hij het voorrecht gegeven om kinderen van God te worden.”
 5. Als we Christus aannemen geeft God ons een splinternieuw leven en ziet ons als compleet heilig en rechtvaardig.

  “Daarom ook is iemand die één met Christus is, een nieuwe schepping. Het oude is voorbij, het nieuwe is gekomen.” (2 Kor. 5:17).

  “God heeft hem die de zonde niet kende voor ons één gemaakt met de zonde, zodat wij door hem rechtvaardig voor God konden worden.” (2 Kor. 5:21).

 6. Vanwege Gods redding door de dood van Jezus op het kruis kunnen we zekerheid hebben van eeuwig leven met God.

  “Waarachtig, ik verzeker u: wie luistert naar wat ik zeg en hem gelooft die mij gezonden heeft, heeft eeuwig leven; over hem wordt geen oordeel uitgesproken, hij is van de dood overgegaan naar het leven.” (Joh. 5:24)

Copyright © 1997, Dawson McAllister Live!, All Rights Reserved - behalve als aangegeven op bijgaande “Usage and Copyright” bladzijde die gebruikers van ChristianAnswers.Net users het recht verleent om deze bladzijde te gebruiken voor thuis, persoonlijk getuigenis, kerken en scholen.

Meer Antwoorden

 • Click here to watch THE HOPE on-line!Zijn er voorbeelden in de bijbel te vinden van depressie en hoe je er mee om moet gaan? Antwoord
 • Voel je je depressief? Er zijn antwoorden. Wat moet een Christen doen als hij wordt overweldigd door depressie? Antwoord
 • Hoe kan ik vergeven worden en het ook ervaren? Antwoord
 • Als God me vergeeft iedere keer als ik Hem daarom vraag, waarom voel ik me dan nog steeds zo schuldig? Antwoord
 • Als God me vergeeft iedere keer als ik Hem daarom vraag, waarom voel ik me dan nog steeds zo schuldig? Antwoord
 • Ik ben lelijk. Waarom was God zo oneerlijk om me zo te maken? Antwoord
 • Als God weet heeft van mijn pijn, waarom helpt Hij me dan niet? Antwoord
 • Als een Christen zelfmoord pleegt, gaat hij dan naar de hemel? Antwoord
Vind antwoorden op je “Waaroms”!
Are you going to Heaven? Ga je naar de hemel als je sterft? Een openhartige blik op de meest gangbare gedachten en de bijbelse realiteit.
God's Story Online Begrijp je Gods verhaal? Maak een multimediareis door de bijbel, van Schepping tot eeuwigheid. Hoor en lees een opwindende opsomming van de belangrijkste bijbelse verhalen in chronologische volgorde. Ga
Is Jesus Christ the answer to your questions? Is Jezus Christus het antwoord op je vragen? Lees hoe je eeuwige redding kunt verkrijgen. Ga

Vertaler: Josine

[ Als deze informatie jou van dienst is geweest, wil je dan bidden overwegen ons een donatie te schenken om de kosten te betalen om deze geloofsopbouwende dienst beschikbaar te houden voor jou en je gezin. Donaties zijn aftrekbaar voor de belasting (USA). ]

Dawson McAllister Live!

ChristianAnswers.Net
Christian Answers Network
PO Box 577
Frankfort KY 40602
USA

Teen Qs™—Christian Answers for teenagersGo to index page Christian Answers home page
home page
directory
Christian Answers Network HOMEPAGE en Domein Gids