Ga je naar de hemel? Een schets van gangbare opvattingen en de bijbelse waarheid.
Bekijk onze ANDERE films
Step One: Watch the Video
30 minuten
Voor een beter begrip van waar we het over hebben op deze bladzijde, moet je eerst de video in zijn geheel bekijken. Hij duurt 30 minuten.
Step Two: Consider…

Nu dat je de video hebt bekeken, denk eens na over de gestelde vragen. Hoe zou je deze vraag beantwoorden:

‘Denk je dat je naar de hemel gaat als je sterft?’Zie ook:
Click here to watch THE HOPE on-line!

Het goede nieuws – Hoe kan ik gered worden van de hel. Antwoord

Hoe weet je dat de bijbel waar is? Antwoord

Vind meer antwoorden op andere bladzijden van onze site…
Christian Answers Network
Is Jezus Christus het antwoord op uw vraag?
Wat is de ware betekenis van Kerst?
Jezus Christus
Scheppings SuperBibliotheek
Scheppings SuperBibliotheek

click for Kid Explorers
About the Bible.
Archaeology and the Bible
The Great Dinosaur Mystery Online
Christian Answers WebBible
Our Online Catalog

Response to 'Do you think you are going to go to Heaven?' Waar kun je je antwoord mee vergelijken?
 • Ja (55%)
 • Dat hoop ik - niet zeker (35%)
 • Ga naar de hel (4%)
 • Er is geen hemel (6%)

Als je weet dat je naar de hel gaat, of als je ontkent dat er een hemel is of een hel, dringen we er serieus bij je op aan om je situatie zorgvuldig onder de loep te nemen. We zijn ervan overtuigd dat de hel een erg reële plaats is.

Pas op, ofschoon de meeste mensen zeggen ‘ja’ of ‘ik denk het’ als je vraagt of ze naar de hemel gaan, hebben velen het toch echt mis als het gaat over hun eeuwige bestemming. Velen geloven dat ze wel gekwalificeerd zijn voor de hemel vanwege een van de volgende verkeerde redenaties.

I'm basically a good person
‘In principe ben ik een goed mens’ (60%)
Als je beweert wel een aardig net mens te zijn, bedenk dan wel dat dat komt omdat je je vergelijkt met de mensen om je heen, niet met Gods maatstaf. Als je jezelf vergelijkt met Hitler of Charles Manson, dan lijk je zeker wel ‘goed’. Maar als je je vergelijkt met moeder Teresa? Veel mensen komen dan uit in het midden tussen die twee uitersten.

De bijbel leert dat niemand goed is (Romeinen 3:10).Jij niet en ik niet. Ook niet moeder Teresa. Ook niet de Katholieke heiligen. Zelfs niet de profeten die God eeuwen geleden naar de aarde stuurde. Alleen God is goed. (Lucas 18:18-20)

Realiseer je je wel, dat het onmogelijk is voor een goede, heilige, perfecte, waarachtige God om iemand in zijn nabijheid te hebben die zelfs maar één fout gemaakt heeft? Aangezien dat het geval is, hebben we een probleem: hoe kunnen we leven met een Heilige God?


I haven't harmed anybody
‘We hebben nooit iemand kwaad gedaan’ (2% respons)
Weet je zeker dat je nooit iemand hebt gekwetst? Heb je de dingen die je tegen anderen zei wel eens nader bekeken? Jezus waarschuwt in Matt. 5:21-22 dat als je zelfs maar onterecht boos op iemand bent je onder het oordeel valt. En dan nog maar niet te spreken over de mensen die je pijn gedaan hebt, omdat je iets nagelaten hebt.

I try to keep the 10 Commandments
‘Ik heb geprobeerd de Tien Geboden te houden.’ (5%)
Kijk hier eerst eens naar voordat je antwoordt:
Wat verwacht God van mij?

Kun je nu naar eer en geweten zeggen dat je nooit gelogen hebt—zelfs niet een klein leugentje om bestwil? Nooit gestolen- zelfs geen paperclip? Misschien heb je nooit overspel gepleegd in het fysieke vlak, maar wist je dat Jezus zei dat een vrouw aanzien om haar te begeren hetzelfde is als overspel?

Als je slechts een wet hebt overtreden dan ben je toch een wetsovertreder. Als je wilt luisteren, zal je eigen geweten je vertellen, dat je beslist een wetsovertreder bent.
Zie: Ben ik goed genoeg om nar de hemel te gaan?


I go to church
‘Ik ga naar de kerk’ (8%)
Naar de kerk gaan is een goed ding. (Zie » Waarom behoren christenen naar de kerk te gaan? En » Hoe kan ik een goede kerk vinden?) Maar als je denkt dat naar de kerk gaan op zich genoeg is om in de hemel te komen, kijk dan eens in Romeinen 3:27 en Efeziërs 2:8. Deze passages stellen klaar en duidelijk dat niets wat we op aarde kunnen doen (zoals proberen naar de kerk te gaan om bij God in een goed blaadje te komen) ons rechtvaardig kan maken in zijn heilige ogen.

Jezus sprak harde woorden tegen de Farizeeërs uit zijn dagen. Zij probeerden in de gunst bij God te komen door religieus te handelen. Maar Jezus noemde ze 'adderengebroed'. Zie ook Matt. 9:11, 12:39, 16:1-4; Lucas 7:39, 18:11.


I believe in God
‘Ik geloof in God’ (10%)
Misschien denk je dat geloven in God goed genoeg is om je naar de hemel te krijgen. Maar bedenk dit: als satan en zijn demonen geloven dat God bestaat, betekent dat dan ook dat zij naar de hemel gaan? (Jac.2:19) Zie ook:Romeinen 1:20.

I've done the best I could
‘Ik heb gedaan wat ik kon.’ (15%)
Misschien heb je geprobeerd om over het algemeen het juiste te doen. Je hebt een paar fouten gemaakt en als God onze goede daden zou afwegen tegen de slechte, dan hoop je er goed vanaf te komen. Nogmaals, we blijven zitten met het probleem, dat als je ook maar eenmaal hebt gezondigd in je leven, je toch Gods wet hebt gebroken en je bent een wetsovertreder. God ziet onze gerechtigheid als 'vuile vodden'. Als we aan Gods standaard voor heiligheid denken, dan komen we er zelfs niet in de buurt! (Zie » Hoe goed is goed genoeg?)

We hebben al Gods wetten gebroken en staan schuldig voor een heilige God.

Evenals een menselijke rechter recht moet spreken en de boosdoeners moet straffen, zo moet God, die volmaakt rechtvaardig is, heilig en eerlijk, ook de zonde straffen.


Wat is het antwoord?

Als dit leven voorbij is, zullen we allemaal voor God staan op de dag des oordeels en rekenschap afleggen van ons leven. Maakt niet uit hoe goed we het hebben geprobeerd, onze beste pogingen zullen zijn als ‘vuile vodden’ in de ogen van God, dat wil zeggen als de zonde die ons van God scheidt niet verwijderd is.

God is heilig en rechtvaardig en hij moet daarom de zonde straffen, maar hij is ook liefdevol en genadig en hij wil ons niet straffen.

Om dit probleem op te lossen stuurde God zijn enige zoon Jezus Christus als God in het vlees, volledig God en volledig mens.

Jesus Christ, artist's conception. Films for Christ
Leer meer over Jezus Christus!
De enige manier om naar de hemel te gaan is om je vertrouwen te stellen in Jezus Christus. Waarom is Jezus Christus. zo belangrijk? Hij is de enige die op aarde heeft geleefd zonder te zondigen. Als volledig God en volledig mens, werd hij verzocht net als wij en toch zondigde hij niet.

Een medezondaar kon ons nooit vrijzetten van Gods oordeel door onze straf op zich te nemen. Alleen Jezus was gekwalificeerd om dat te doen.

Met ons doodvonnis bij wijze van spreken in de hand kwam God 2000 jaar geleden in het vlees, stapte onze rechtszaal binnen en betaalde onze zondeschuld zelf. Als een bewogen rechter gaf hij zijn eigen leven om de schuldigen te redden. Jezus Christus nam zelf de zonde van de wereld op zich – als rechtvaardige stervend voor de onrechtvaardigen.

Die gift is absoluut GRATIS. Net als elke andere echte gift, wordt hij niet verdiend.

De gift van eeuwig leven wordt ontvangen door geloof.

Als we beseffen, dat we onszelf niet kunnen redden en dat we Gods oordeel verdienen over onze zonden, komen we tot hem door geloof. Met een hart dat God wil gehoorzamen, volledig afhankelijk van hem, plaatsen we ons vertrouwen en geloof in Jezus Christus alleen voor de vergeving van onze zonden en voor eeuwig leven.

“Want uit genade bent u bent behouden door het geloof; en dat niet uit u, het is Gods gave; niet uit de werken, opdat niemand roeme.”

Je kunt die gift nu ontvangen.

Step Three: Decide…
 1. Accepteer Jezus - Ik wil Jezus accepteren.
  Als je niet weet hoe Christus te aanvaarden, kijk dan hier. De bijbel zegt dat ‘Als wij onze zonden belijden God is getrouw om onze zonden te vergeven en ons te reinigen van alle ongerechtigheid.’Bekeer je tot God. Lees Psalm 51.

  Als je je vertrouwen op Jezus hebt gesteld, WELKOM in het gezin van God! We houden van je en we wensen het beste voor je leven! Moge God je zegenen, jou en je gezin en moge hij je gebruiken om je wereld te verlichten!

 2. Verwerp Jezus - Ik geloof hier helemaal niets van. Ik sta hier nog steeds sceptisch tegenover.

 3. Opnieuw toewijden - Ik ben alreeds een volgeling van Christus, maar ik wil mijn leven opnieuw aan hem toewijden.
  Zie ons advies aan nieuwe en pasbekeerde christenen.

 4. Wacht - Ik heb meer vragen. Of e-mail ons.

Hoe kan ik zeker zijn van mijn redding? Antwoord

De content van deze bladzijde is van Ray Comfort en Films for Christ. Video and screen shots copyright, Double Vision Studios.

Zie onze andere films.

ChristianAnswers.Net
CAN Home
Shortcuts
Christian Answers Network HOMEPAGE and Domein Gids

Vertaald door Josine

Is Jezus Christus het antwoord op uw vraag?