Leer over de Schepper door zijn prachtige schepping te onderzoeken!

Kindervraag van de maand…

“Maar vraag toch het gedierte en het zal u onderrichten; het gevogelte des hemels en het zal u inlichten. Of spreek tot de aarde en zij zal u onderrichten en laat de vissen der zee het u vertellen…” (Job 12:7-8).

Copyrighted photo.

Voor leraars en ouders van schoolgaande kinderen:
See our GRATIS LEERPLAN VOOR UW LESSEN on-line pakketten, die u kunt uitprinten en gebruiken, inclusief inhoudsoverzicht van de lessen, uitwerkingen en verslagen)—Kijk wat er beschikbaar is tot nu toe, ER KOMT NOG VEEL MEER - GA

Children’s Online Privacy Protection—De Kid Explorers Rain Forest page is leerzaam, nonprofit en veilig voor kinderen—De Online Privacy Protection voor kinderen. Anders dan andere websites voor kinderen is KidExplorers NIET wervend, we verzamelen geen gegevens en slaan ook geen gegevens op van kinderen, die deze website bezoeken, direct noch indirect door opsporingsmechanismen, “cookies,” enz. Er zijn ook geen advertenties.

Geloofsbelijdenis

OUDERS & LERAARS: Gebruik ook onze Christian Answers mega-site.

Films for Christ. All rights reserved. A not-for-profit organisatie. Informatie and graphics die op deze website staan mogen niet gebruikt worden zonder permissie. Kid Explorers, ChristianAnswers.Net, Christian Answers, Christian Answers Network, and The Great Dinosaur Mystery are operating names of Films for Christ.