Click here for free COLORING PAGES
Click here for Christian Spotlight's Guide to Games

Kid Explorers
Green Bar
Lär om skaparen, genom att undersöka hans förträffliga skapelse!“Vem vet inte att Herren handlar på det sättet? Fråga boskapen, den vet att det är så. Fråga fåglarna, de kan bekräfta det. Eller låt jorden eller fiskarna i havet undervisa dig!” (Job 12:7-9).

Vårt GRANSKAR av ungefilmer…

Undersök vår engelska plats…

För din webbplats—Link to Kid Explorer resources to help kids build knowledge and faith. Anknyta anvisningar och diagram

Du är på KidExplorers
Meddelande av tro

Ungeutforskareregnskogen är den bilda, icke-vinstdrivande och ungekassaskåpet.

Barns on-line avskildhetsskydd
Unlike some Web sites for children, KidExplorers does NOT solicit, collect or store any information from children visiting this Web site, either directly or passively through tracking mechanisms, “cookies”, etc.

Films for Christ

Kid Explorers produceras som ett departement av Films for Christ

UPPFOSTRAR & LÄRARE: Använd vårt ChristianAnswers mega-plats.

Ta copyrightt på © Films for Christ. Alla reserverade rätter.

Envinst organisation. Information and graphics contained on this Web site may not be used without permission. Kid Explorers, ChristianAnswers.Net, Christian Answers, Christian Answers Network, and The Great Dinosaur Mystery are service names of Films for Christ.