Bekijk deze bladzijde in het: Engels, Spaans   

Copyright ChristianAnswers.Net
file cabinetChoose Subject

Hier staan lessen voor verschillende leeftijden, inclusief tieners en volwassenen. Als je onze programma's en ideeën gebruikt, wil je dan even de tijd nemen om het ons te mailen. Mijn assistenten en ik willen zo graag horen of alles op de juiste manier wordt gebruikt. Wil je ons jouw commentaren en ideeën hieromtrent laten horen? Neem contact op. Dankjewel!

Kom later nog eens terug op deze bladzijde. De inhoud wordt steeds aangevuld! Er komen meer onderwerpen, meer verwerkingen en nieuwe inhoudelijke lessen.

Paul S. Taylor, Uitvoerend directeur

Kijk naar:
Kies je onderwerp in alfabetische volgorde
 Adam
 Dieren
 Bijbel
 Kain & Abel
 Chronologisch bijbel vertellen
 Schepping
 Schepselen
 Ontwerp in de natuur
 Dinosaurussen
 Pasen
 Zondvloed
 Tuin van Eden
 God & jij
 De ark van Noach
 Relaties
 Redding

Als dit materiaal u van dienst is geweest, wilt u dan biddend over wegen ons een donatie te geven om ons te helpen de kosten te betalen voor deze geloofsopbouwende dienst die wij u aanbieden! Donaties zijn aftrekbaar van de belasting.
Looking for ANSWERS to your questions? Learn the best Good News there ever was Learn some AMAZING FACTS! Coloring Pages Video clips from the rain forest mazes
Like STORIES? We've got lots of them! sounds
TOPICS Studies
The amazing book the Bible. Ontdek het meest verbazingwekkende boek van de wereld en lees over de Bijbel
Wat maakt de Bijbel zo verbazingwekkend, speciaal en belangrijk? In deze les vind je een paar verbazingwekkende feiten over de Bijbel en een paar wonderlijke verhalen uit de Bijbel.
De accuratie van de Bijbel - Hoe weten we dat de Bijbel waar is?
De algemeen heersende opvatting, dat de Bijbel vol fouten zit, wordt niet alleen aangehangen door niet-christenen, maar ook door christenen. Lees de feiten en waarom dit niet waar is.
Wat is er zo nieuw aan het Nieuwe Testament?
Sommigen zullen zich afvragen, hoeveel er nieuw is in het Nieuwe Testament. Hier vind je een onvolledige lijst van wat nieuw en verbeterd is.
Vertalingen in het: Hongaars, Spaans
VOOR VOLWASSENEN EN LERAARS: Diepgaande onderzoeken over Schepping, Zondeval, het eerste gezin—inclusief wetenschappelijk bewijs en bijbelse analyses.
Holy Bible - Copyright ChristianAnswers.Net


TOPICS studies
Het Goede Nieuws voor kinderen
De evangelieboodschap verklaard in termen die kinderen begrijpen / Gebaseerd op het Woordenloos Boek. Vertaald in vele talen.
Vertaling in het: Arabisch, Bulgaars, Engels, Frans, Duits, Hongaars, Indonesisch, Italiaans, Japans , Lithaus, Koreaans , Noors (Norsk), Portugees, Spaans, Zweeds (Svensk)

Click to read

Is Jezus Christus mens of God?


Als Jezus God is, hoe kon Hij dan sterven? Als Jezus op het kruis stierf, hoe kan hij dan vandaag de dag levend zijn?

Kleurplaten:
Gods heiligheid (Wilt u God zien?)
Een Bijbelverhaal, dat vaak over het hoofd wordt gezien en dat Gods heiligheid illustreert en zijn reinheid in tegenstelling tot onze zondigheid. Heb deel aan de verbazingwekkende ervaring van Mozes in zijn grote verlangen om God te zien.
Vertaling in het: Engels (English) (Nederlandse printversie), Frans, Spaans
Wat wil God dat we doen?
Kort Bijbels overzicht van wat God van ons verlangt, inclusief het geloven in Jezus Christus, gehoorzaamheid aan zijn wetten en bevelen, liefde voor God en de naasten en nederigheid.

De Tien Geboden
TEKST 1: God schiep ons allemaal en Hij heeft het recht om de regels te maken. Wat zijn die regels? Leer je leerlingen Gods Geboden voor ons leven in een interessante verhaalvorm.
Vertaling in het: Spaans, Indonesisch, Frans, Portugees

TEKST 2: Leer je leerlingen, dat alle mensen zondaars zijn. Gods gouden sleutel voor effectief evangeliseren is de Tien Geboden. gebruik ze om werkelijk van zonde te overtuigen. Laat zien, dat zonder Christus' cadeau van vergeving wij allemaal verloren zijn en voor eeuwig gescheiden van God.
Vertaling in het: Deens, Nederlands, Frans, Indonesisch, Koreaans, Spaans, Tonga

God als drie-enige
Hoe kan een God drie personen zijn? De leer van de Drie-eenheid - dat God de Vader, God de Zoon en God de Heilige Geest gelijk zijn en eeuwig de ene ware God.
Vertaling in het: Bulgaars, Hongaars, Indonesisch, Italiaans, Spaans, Zweeds
Hoe kan ik zeker zijn van mijn redding?
Veel Christenen geloven dat onze redding niet teruggedraaid kan worden, maar hoe kun je weten dat je werkelijk je leven aan Christus hebt gegeven en gered bent geworden?
Vertaling in het: Portugees, Spaans
Hoe weet ik wat Gods wil voor mijn leven is?
De meeste Christenen willen wel Gods wil doen, maar ze hebben er geen idee van wat Zijn wil voor hun leven inhoudt. Hoe vind je een antwoord op deze belangrijke vraag?
Vertaling in het: Spaans, Hongaars
VOOR VOLWASSENEN EN LERAARS: Diepgaande studie over God en jij—inclusief wetenschappelijk bewijs en Bijbelse analyse.


TOPICS Bronnen
Copyright, God's Story Project
Schepping - Het verhaal
Het complete geïllustreerde verslag van de Schepping in een gemakkelijk uit te leggen vorm.
Vertaling in het: Chinees, Spaans, Indonesisch, Frans, Portugees
Click to learn about ADAM, the first man

Alles over Adam, de eerste mens

 

Eenvoudig te begrijpen lessen over de bijbelse beschrijving van de unieke mens Adam. God maakte de eerste mens uit het stof van de aarde. God gebruikte niet een ander bestaand wezen, zoals een aap. Als we meer leren over Adam dan begrijpen we meer de menselijke natuur, ons levensdoel en het reddingsplan. Inclusief notities voor lesgeven en oefeningen voor de leerlingen .

Had Adam een navel?
“B is de Bijbel”
Vervolg op “A is voor Adam.” Adam and Eva werden niet gemaakt als de dieren. Het is erg belangrijk voor kinderen om te begrijpen, dat ze geen dieren zijn. Inclusief notities bij de les en oefeningen voor de leerlingen.
Wat is de volgorde van de gebeurtenissen bij de schepping volgens de bijbel?
Schepping of Evolutie - Wat maakt het uit?
Wat maakt het uit of je nou gelooft of de wereld geschapen is of geëvalueerd? Kan iemand Christen zijn en toch in de evolutie geloven?
Vertaling in het: Engels (English), Frans, Japans, Spaans
Studie over de oorsprong van het universum
Studie over de oorsprong van het leven
Studie over de oorsprong van de soorten
Studie over fossiele vondsten
Studie over de oorsprong van de mensheid
Studie over de leeftijd van de aarde
Hoeveel sterren zijn er tot nu toe bekend? Is elke ster anders dan de andere?
God schiep de sterren en de andere planeten op de vierde dag.
Wat moet je doen als je leraar een evolutionist is?
VOOR VOLWASSENEN EN LERAARS: Diepgaande studies over Schepping en Evolutie—inclusief wetenschappelijk bewijs en bijbelse analyse.TOPICS BRONNEN
Hoeveel mensen overleefden de grootste ramp aller tijden?
Wie was mevrouw Noach?
Hoe zag ze er uit? Lees meer over deze zelden genoemde maar belangrijke vrouw.
Vertaling in het: Engels (English)
Hoe kwamen de dieren vanuit de ark naar verafgelegen plaatsen zoals Australië?
Hoe kwamen de dieren naar de ark en toen die vastliep hoe verspreidden ze zich?
Waar kwamen de verschillende rassen vandaan? Hoe kunnen alle menselijk rassen van Noach afstammen, van zijn drie zoons en hun vrouwen?
Rechtvaardigen de verschillen in de rassen wel de overtuiging, dat alle rassen direct van Noach afstammen en van zijn gezin. Leer meer over het fijne van deze zaak.
Vertaling in het: Engels (English), Spaans, Japans
Staat er in de Bijbel, dat de Zondvloed de hele aarde bedekte?
Zou de zondvloed een enorme, maar plaatselijke vloed kunnen zijn geweest? Lees negen bewijzen van het wereldwijde karakter van de vloed.
Vertaling in het: Engels, Frans, Indonesisch, Japans, Spaans
Noach en de Zondvloed - het verhaal
Het complete geïllustreerde verslag van feiten over de Zondvloed in een gemakkelijk te vertellen vorm.
Vertaling in het: Engels, Spaans, Indonesisch, Frans, Portugees
Wat waren de afmetingen van de ark?
Lees hoe de dieren naar de ark kwamen, er in pasten en maanden overleefden.
Vertaling in het: Spaans, Japans
Regenbogen - Waar komen die vandaan? Vertaling in het: Spaans
Zijn dinosaurussen het bewijs voor de zondvloed?
VOOR VOLWASSENEN EN LERAARS: Diepgaande studies over Noach en de Zondvloed, inclusief wetenschappelijke bewijzen en bijbelse analyses.

  • PUBLIC SCHOOLS
    Video's verkrijgbaar voor public schools op een gratis lenen basis. Titels bevatten Het Grote Dinosaurus Mysterie, De oorsprongen: Hoe is de wereld ontstaan, de zaak van de schepping en nog meer
INFOTOPICS Bronnen
Copyright God's Story Project
Serie: Deel 1
De hof van Eden
Het complete geïllustreerde verslag van de Schepping van de Hof van Eden. Beschrijft de Boom van Kennis van Goed en Kwaad en de vrije wil van de mens en de engelen.
Vertaling verkrijgbaar in het: Spaans, Indonesisch, Frans, Portugees
Deel 2
De zondeval - De eerste zonde
Hoe Satan Eva verleidde en Adam en Eva samen God ongehoorzaam waren en van de verboden boom aten.
Vertaling in het: Spaans, Indonesisch, Frans, Portugees
Deel 3
Adam en Eva verbanning uit de Hof van Eden.
Nadat ze gezondigd hadden werden hun ogen geopend en hun geest ging dood. Ze zagen dat ze naakt waren en verborgen zich voor de Heer. God verdreef Adam en Eva uit de Hof van Eden.
Vertaling in het: Spaans, Indonesisch, Frans, Portugees
Waar komen alle slechte dingen vandaan?
De wereld voor de zondeval kende geen dood, ziekte of lijden, want God noemde de voleindigde schepping “erg goed” (Genesis 1:31).
Had Adam een navel?
Is de hof van Eden wel eens gevonden?
Leer meer over de betekenis en de omvang van de wereldwijde vloed.
Vertaling in het: Engels (English), Frans, Indonesisch, Portugees, Spaans
VOOR VOLWASSENEN EN LERAARS: Diepgaande studies over de Schepping, de zondeval, het eerste gezin—inclusief wetenschappelijke bewijzen en bijbelse analyses.


TOPICS Bronnen
Copyright God's Story Project
Het gebroken gezin van Kaïn en Abel
Waarom doodde de eerste jongen zijn broer? Een geïllustreerde samenvatting van het verhaal van Kaïn en Abel.
Vertaling in het: Spaans, Indonesisch, Frans, Portugees
Waar haalde Kaïn zijn vrouw vandaan?
Uitleg over hoe Kaïn zijn zuster trouwde. Toen er slechts de eerste generatie was, konden broers alleen maar met zusters trouwen, anders kwamen er geen verdere generaties!
Vertaling in het: Engels (English), Frans, Duits, Japans, Spaans
VOOR VOLWASSENEN EN LERAARS: Diepgaande studies over de schepping, de zondeval, het eerste gezin—inclusief wetenschappelijke argumenten en bijbelse analyses.


TOPICS BRONNEN
dinosaur Gerenomeerde bronnen voor het onderwijs over de Schepping aan de hand van dinosaurussen
Worden dinosaurussen genoemd in de Bijbel?
Informatie en bijbelverzen over dinosaurussen.
Vertaling in het: Frans
Kleurplaten vertalingen in het: Indonesisch, Spaans
“D” staat voor Dinosaurus
Van Answers in Genesis, deze spetterende leermiddelen geven een hoop informatie voor leraars, makkelijk te onthouden rijmpjes voor kinderen en kleurplaten! Informatie en bijbelverzen over dinosaurussen.
Wat is een dinosaurus?
Het woord “dinosaurus” wordt vaak onterecht gebruikt. Veel informatie over wat nou precies een dinosaurus is en een paar verschillende classificatiestypes.
Hoeveel soorten dinosaurussen waren er?
Niemand weet het antwoord op die vraag. Schattingen lopen wijd uiteen. We hebben getallen gelezen tussen de 250 en 550 of meer
Weten we echt hoe dinosaurussen er uit zagen of hoe hun gedrag was?
Uitleg over hoe moeilijk het is om een dinosaurusskelet in elkaar te zetten en dat het onmogelijk is precies vast te stellen is hoe hij er uitzag.
Werden de dinosaurussen gedood door een meteoriet?Leg uit wat er mis is aan deze theorie.
Waar leken de tyrannosaurussen echt op?
De Tyrannosaurus Rex wordt vaak afgeschilderd als een vreselijke killer, die elke andere dinosaurus aanviel. Maar waarschijnlijk is dat helemaal niet waar.
Kleurplaten vertaald in het: Indonesisch, Spaans
Is er een relatie tussen draken en dinosaurussen?
Wat gebeurde er met de dinosaurussen na de zondvloed?
Aanvullend materiaal
Het grote Alaska Dinosaurus Avontuur - Raad eens wat creationistische wetenschappers vonden? Bijna volledige ongefossiliseerde dinosaurus beenderen. We geven u het hele verhaal, compleet met foto's. Ga
Dinosaur - Copyright Films for Christ.
VOOR VOLWASSENEN EN LERAARS: Diepgaande studies over de Dinosaurus, aan de hand van wetenschappelijk bewijzen en bijbelse analyses.

9 Ideeën om je bediening te vergroten -
Gebruikmakend van DINOSAURUSSEN
Dinosaurussen zijn erg populair. Kinderen zowel als volwassenen zijn er door gefascineerd. We geven u een paar tips, die u kunnen helpen om anderen over dinosaurussen te leren.
PUBLIC SCHOOLS
Video's zijn verkrijgbaar voor public schools op een gratis uitleenbasis. Titels behelzen het Grote Dinosaurus Mysterie, De oorsprong: Hoe de wereld ontstond, de zaak van de schepping en meer


TOPICS Bronnen

Subtopic: Design in Nature

giraffe “C is for Creaturen”
De dag dat de dieren werden geschapen en hoe Adam ze allen namen gaf. Met les notities en oefeningen voor studenten .
Mieren
Veel verbazingwekkende feiten over mieren en wat ze ons kunnen leren over het leven.
Vertaling in het: Indonesisch, Spaans
Vlinders en motten
Inclusief de levenscyclus van deze gevleugelde schoonheden en wat verbazingwekkende feiten over vlinders. We beschrijven hier ook de verschillen tussen vlinders en motten.
Click to read
Kangoeroes
Waar komen ze vandaan? Het ontwerp bewijst dat er een Schepper is. Waarom die buidel? Waarom springen ze? Hoe weten we dat ze niet geëvolueerd zijn uit een ander soort?
Luiaards
Het ontwerp in de natuur.Wat kunnen ze ons leren over het leven?
Vertaling in het: Spaans
Jacana
Het bijzondere ontwerp van zijn voeten. Ontwerp in de natuur.
Heeft het wel eens kikkers of vissen geregend of andere gekke voorwerpen?
Waarom hebben vogels die niet vliegen toch vleugels?
Welk landzoogdier heeft de grootste ogen?
Verbazingwekkende feiten, de ogen van dit dier zijn zo groot, dat ze in verhouding tot ons mensen zo groot zouden zijn als grapefruits. Een korte referentie en beschrijving van de apensoort, de Tarsier.

Aanvullend materiaal over dieren
Geluiden uit de schepping, inclusief: insecten, zoogdieren, vogels, amfibieën en reptielen

Huisdieren uit het regenwoud - Wat voor huisdieren hebben mensen uit het regenwoud?
VOOR VOLWASSENEN EN LERAARS: Diepgaande studies over de oorsprong van de species, geschraagd door wetenschappelijk bewijs en bijbelse analyses Frog - Copyright ChristianAnswers.Net


TOPICS BRONNEN
Ten eerste: Ontdek waarom chronologische bijbelvertelling zo belangrijk en effectief is. - GA
God's Story Video On-line home
God's Story: Van Schepping tot eeuwigheid
Een complete chronologische uiteenzetting van de Bijbel, met de nadruk op helderheid bij het overbrengen van het evangelie. Begin met een introductie van de bijbel, deze lesprogramma's beginnen met de schepping, het eerste gezin, de zondvloed, de oorsprong van het volk Israël, Jezus' leven, dood en opstanding en nog veel meer.

NOTE: Deze complete God's Story cursus kan men rechts downloaden en wel in de onderstaande gedeeltes.

God's Story in gedeeltes
Introductie
Schepping
Het bijbelse verhaal van de schepping van de man en de vrouw in het paradijs.
Vertalingen in het: Chinees, Spaans, Indonesisch, Frans, Portugees
Garden of Eden - Copyright ChristianAnswers.Net
De tuin van Eden
Complete geïllustreerde uiteenzetting van de schepping van het paradijs. Beschrijft de Boom der Kennis van Goed en van Kwaad en de vrije wil van mensen en engelen.
Vertaling in het: Spaans, Indonesisch, Frans, Portugees
De zondeval - De eerste zonde
Hoe Satan Eva verleidde en dat Adam en Eva beide God ongehoorzaam waren en van de verboden boom aten.
Vertaling in het: Spaans, Indonesisch, Frans, Portugees
Adam en Eva verbannen uit de hof van Eden.
Nadat ze gezondigd hadden gingen hun ogen open en hun geest ging dood. Ze zagen dat ze naakt waren en verborgen zich voor de Heer. De Here God verbande hen uit de hof van Eden.
Vertaling in het: Spaans, Indonesisch, Frans, Portugees
The first son, Cain - Copyright ChristianAnswers.Net
Het gebroken gezin, Kaïn en Abel
Waarom doodde de eerste zoon zijn broer? Een geïllustreerde uiteenzetting van het verhaal van Kaïn en Abel.
Vertaling in het: Spaans, Indonesisch, Frans, Portugees
Noach en de Zondvloed- het verhaal
Het complete geïllustreerde verslag van de Zondvloed in een gemakkelijk door te vertellen vorm.
Vertaling in het: Spaans, Indonesisch, Frans, Portugees
De toren van Babel
De volledige uiteenzetting van de Torenbouw van Babel, de spraakverwarring en het verstrooid worden van de mensen over de aarde.
Abraham: Een man van Geloof
Door geloof verliet Abraham zijn land en werd door God geleid naar het Beloofde land.
Het offer van Izaäk
Wilde Abraham zijn enige zoon offeren? Stond God dit offer toe?
Mozes, een man van geloof
Kon Mozes zijn gebrek aan vertrouwen overwinnen? Een samenvatting van de roeping van Mozes om het volk Israël te leiden.
Pascha en de Redding uit de Slavernij
De Israëlieten bleven gespaard voor de Engel des Doods, het vertrek uit Egypte en de Doortocht door de Rode Zee
Gods Volmaakte wet
De Israëlieten trokken door de woestijn, Gods voorziening, de Tien Geboden.
De strijd om het geloof en Profetieëen van Hoop
De profeten beschreven de komende Messias, jaren voor Jezus' geboorte. Een kort overzicht van de profetieën.
De geboorte en roeping van Jezus
Johannes de Doper noemde Jezus: “het Lam van God, dat de zonde der wereld wegneemt.” Was dat terecht? Wat betekent dat?
De bediening van Jezus
Jezus verrichtte honderden wonderen in openbare plaatsen, nochtans geloofden velen niet in Hem.
De veroordeling van Jezus
Overzicht van het verraad, de kruisiging en begrafenis van Jezus.
De opstanding in de eeuwigheid
Jezus stond op uit de dood. Wat houdt dat in voor ons?
Kleurplaten:


TOPICS Bronnen
Bijbelse richtlijnen voor dates en relaties
Wat zijn de Bijbelse principes voor dating? Hoe ver is te ver? Als je al te ver bent gegaan, waarom zou je dan stoppen? God geeft ons een paar duidelijke richtlijnen om om te gaan met dating.
Vertaling in het: Spaans (Tekst 1), Zweeds (Tekst 2), Hongaars (Tekst 1), (Tekst 2)
Waarom moeten we seks bewaren voor in het huwelijk?
God schiep het en daarom is het logisch dat het goed is. Maar als een mens Gods principes negeert, wordt het gevaarlijk en maakt het dingen kapot. Dit houdt ook in de gevolgen voor seksuele immoraliteit.
Vertaling in het: Hongaars Tekst 1, Tekst 2
Hoe krijg ik overwinning over de verleiding
Vertaling in het: Spaans, Hongaars, Indonesisch
VOOR VOLWASSENEN EN LERAARS: Diepgaande studies over het onderwerp relaties, inclusief bijbelse analyses

Als u bovenstaande lesschema's gaat gebruiken om les te geven aan kinderen, wilt u het dan ons even laten weten. Onze staf vindt het erg fijn als ze op de juiste manier gebruikt worden. Neem contact met ons op.

Page translated to Dutch by: Josine

Een bediening van Films for Christ
URL: ChristianAnswers.Net/kids/lesschema's.html
Copyright © 2001-2004, Films for Christ, Alle rechten voorbehouden. Klik hier voor het recht tot publicatie.