Bekijk deze bladzijde in het: Engels (English)

Wat wil God dat we doen?

Photo copyrighted.

God schiep de eerste man en vrouw, Adam en Eva. Hij maakte ons om Hem lief te hebben en voor altijd van Hem te houden. Uiteindelijk zullen die mensen, die Hem vertrouwen en Hem volgen, die zijn geschenk van redding aanvaarden, de eeuwigheid doorbrengen met God in het Paradijs. We zullen ons verheugen in de oneindige wonderen, die Hij daar voor ons bereid heeft.

God wil dat elk van ons…

Hoe weten we wat God wil dat we doen? Hij vertelt het ons in de Bijbel, zijn Heilige Woord. Daarin geeft Hij ons waardevolle informatie over hoe we moeten leven, wat we wel of niet moeten doen. De Tien Geboden, die God aan Mozes gaf, leren ons de basisregels voor het leven, onder andere niet liegen en niet stelen, je vader en moeder en moeder eren, en nog meer (Exodus 20:1-17; Matt. 19:19).

Als iedereen Gods regels zou opvolgen, zou de wereld een veel fijnere plaats zijn om op te leven. Vergeeet niet, dat elke zonde en elke goede daad gevolgen heeft in de eeuwigheid. Zij die God afwijzen en naar de hel gaan, zullen geoordeeld worden voor elke zonde die ze gedaan hebben. Hoe meer zonde men doet, hoe groter de straf.

Zij die Jezus aannemen, zullen naar de hemel gaan. Ze zullen geweldige beloningen krijgen voor de goede dingen, die ze uit liefde voor God hebben gedaan. Hoe meer we doen in gehoorzaamheid aan God, hoe meer beloningen we krijgen.

Translation by: Josine

Auteur: Paul S. Taylor, Christian Answers. Copyright © 2002, 2005, Films for Christ, Alle rechten gereserveerd - behalve als aangegeven op bijgaande “Usage and Copyright” pagina, die gebruikers van ChristianAnswers.Net het recht verleent om deze bladzijde te gebruiken voor persoonlijk getuigenis, kerken en scholen.

Lees meer

God's Story Online home
Lees en luister naar Gods Verhaal
Looking for ANSWERS to your questions? ZOEK ANTWOORDEN op meer vragen van kinderen in de KidExplorers sectie van ChristianAnswers.Net
Go to index pageclick for Kid Explorers
Home