God gave Moses the 10 commandment, rules which must be obeyed if we are to please God. One of these rules is that we must only worship God. The commandments were carved in stone by the finger of God Himself.

God gaf Mozes de Tien Geboden, regels die we moeten gehoorzamen als we God willen behagen. Een van die regels is dat we alleen God moeten aanbidden. De tien geboden werden in steen gegraveerd door de vinger van God zelf.

Leer meer over Mozes: De man die God wilde zien | Mozes en de uittocht | Mozes en de Tien geboden

Deze kleurplaat is gemaakt door KidExplorers.com, een bediening van Films for Christ. Copyright. Alle rechten voorbehouden.