God's Story: From Creation to Eternity Watch and Listen to God's Story
Part II: Exodus through the Prophets (Malachi)

Bekijk deze bladzijde in het: Engels (English), Frans, Indonesisch, Portugees, Spaans

Honor thy Father and Mother. Copyrighted.

De Tien Geboden


Maar spoedig na hun uittocht uit Egypte klaagden de Israëlieten tegen Mozes met de woorden: “Je bracht ons in de woestijn om te sterven. We hebben geen water en we hebben geen voedsel.”

Mana. Copyrighted.

Ondanks hun twijfel toonde de Heer zijn volk grote genade door hen water te geven. En hij zei ook: ‘Ik zal voor jullie brood uit de hemel laten regenen. De mensen moeten er dan elke dag op uit gaan om net zo veel te verzamelen als ze voor die dag nodig hebben.” En zo gebeurde ook en ze noemden het brood “Manna.”

Mountian in Sinai. Copyrighted.

Al spoedig sloeg het volk zijn tenten op in de woestijn Sinaï. Op de derde dag, bij het aanbreken van de morgen, begon het te donderen en te bliksemen, er hing een dreigende wolk boven de berg, en zeer luid weerklonk het geschal van een ramshoorn. Iedereen in het kamp beefde. De HEER was daarop neergedaald in vuur. De rook steeg op als de rook uit een smeltoven, en de berg trilde hevig.

Moses. Copyrighted.
De Heer riep Mozes naar de top van de berg en gaf hem de Tien Geboden.

Hij vroeg Mozes naar hem toe te komen, en Mozes ging naar boven. Toen sprak God deze woorden: ‘Ik ben de HEER, uw God, die u uit Egypte, uit de slavernij, heeft bevrijd.” En terwijl de Heer sprak schreef hij deze Tien Geboden op stenen tafels.

 1. Vereer naast mij geen andere goden.

 2. Maak geen godenbeelden. Kniel voor zulke beelden niet neer, vereer ze niet.

 3. Misbruik de naam van de HEER, uw God, niet.

 4. Houd de sabbat in ere, het is een heilige dag.

 5. Toon eerbied voor uw vader en uw moeder.

 6. Pleeg geen moord.

 7. Pleeg geen overspel.

 8. Steel niet.

 9. Leg over een ander geen vals getuigenis af.

 10. Zet uw zinnen niet op het huis van een ander, en evenmin op zijn vrouw, of wat hem ook maar toebehoort.’

De Heer gaf zijn perfecte standaard voor heiligheid door deze wetten, maar hij toonde Mozes ook wat de mensen moesten doen als ze die wetten hadden gebroken.

Alter. Copyrighted.

De Heer zei: “Bouw een altaar en wijd het aan mij toe. Je zult offers brengen op dit altaar en ik zal je zegenen. Het bloed zal een bedekking zijn voor je zonden en ik zal je vergeven.”De volgendeChristianAnswers.Net
CAN Home
Shortcuts
Christian Answers Network

Vertaald door: Josine

Gerelateerde informatie…
 • “Ik heb Gods geboden gebroken. Ga ik nu nog wel naar de hemel?” - Antwoord