God's Story: From Creation to Eternity Watch and Listen to God's Story
Part I: Creation to Joseph

Bekijk deze bladzijde in het: Engels (English), Frans, Indonesisch, Portugees, Spaans

Tower of Babel. Copyrighted.

De toren van Babel

Veel generaties na Noach werd er op de hele aarde één enkele taal gesproken. Toen de mensen in oostelijke richting trokken, kwamen ze in Sinear bij een vlakte, en daar vestigden ze zich.

Ze zeiden tegen elkaar: ‘Laten we een stad bouwen met een toren die tot in de hemel reikt. Dat zal ons beroemd maken, en dan zullen we niet over de hele aarde verspreid raken.’

Building Tower of Babel. Copyrighted.
De mensen maakten een toren om zon, maan en sterren te aanbidden. De mensheid had ervoor gekozen om Gods schepping te aanbidden in plaats van hemzelf.

Dit besluit was een directe afwijzing van Gods bevel om de hele wereld te vervullen. En die toren was ook ontworpen om zon, maan en sterren te aanbidden. De mensheid had ervoor gekozen om Gods schepping te aanbidden in plaats van hemzelf. Maar toen daalde de HEER af om te kijken naar de stad en de toren die de mensen aan het bouwen waren.

‘Dit is één volk en ze spreken allemaal een en dezelfde taal,’ dacht de HEER, en wat ze nu doen is nog maar het begin. Alles wat ze verder nog van plan zijn, ligt nu binnen hun bereik. Laten wij naar hen toe gaan en spraakverwarring onder hen teweegbrengen, zodat ze elkaar niet meer verstaan.’ De HEER verspreidde hen van daar over de hele aarde, en de bouw van de stad werd gestaakt.

Leaving the Tower of Babel. Copyrighted.

Zo komt het dat die stad Babel heet, want daar bracht de HEER verwarring in de taal die op de hele aarde gesproken werd, en van daar verspreidde hij de mensen over de hele aarde.De volgendeChristianAnswers.Net
CAN Home
Shortcuts
Christian Answers Network

Vertaald door: Josine