God's Story: From Creation to Eternity Watch and Listen to God's Story
Part I: Creation to Joseph

Bekijk deze bladzijde in het: Engels (English)

Serpents eye. Copyrighted.

De zondeval

In de mooie nieuwe tuin die bewoond werd door Adam en Eva verscheen de satan aan Eva in de gedaante van een slang.

Serpent. Copyrighted.

Van alle in het wild levende dieren die God, de HEER, gemaakt had, was de slang het sluwst. Dit dier vroeg aan de vrouw: ‘Is het waar dat God gezegd heeft dat jullie van geen enkele boom in de tuin mogen eten?’

‘We mogen de vruchten van alle bomen eten,’ antwoordde de vrouw, ‘behalve die van de boom in het midden van de tuin. God heeft ons verboden van de vruchten van die boom te eten of ze zelfs maar aan te raken; doen we dat toch, dan zullen we sterven.’

‘Jullie zullen helemaal niet sterven,’ zei de slang. ‘Integendeel, God weet dat jullie de ogen zullen opengaan zodra je daarvan eet, dat jullie dan als goden zullen zijn en kennis zullen hebben van goed en kwaad.’

Disobedience. Copyrighted.
Eva nam van de vrucht en at ervan en gaf hem ook aan haar man Adam, die bij haar was en hij at er ook van.

De bijbel zegt dat satan de vader van de leugen is, dus probeerde hij natuurlijk de vrouw te verleiden en hij loog tegen haar over God.

De vrouw keek naar de boom. Zijn vruchten zagen er heerlijk uit, ze waren een lust voor het oog, en ze vond het aanlokkelijk dat de boom haar wijsheid zou schenken. Ze plukte een paar vruchten en at ervan. Ze gaf ook wat aan haar man, die bij haar was, en ook hij at ervan.

Extra hulpbron: De keuze van de man (kleurplaat van Adam en Eva) (pdf)De volgende ChristianAnswers.Net
CAN Home
Shortcuts
Christian Answers Network

Vertaald door: Josine

Gerelateerde informatie…
  • Is de satan een reële persoonlijkheid die onze huidige wereld beïnvloedt? Beïnvloedt hij jij soms? Antwoord