Archaeology and the Bible. Copyrighted image.
Geloof | Directory | Contact
Uitgaven in andere talen—
Àðõåîëîãèÿòà è Áèáëèÿòà - Archaeology and the Bible (Bulgarian)
Bulgaars

L'archéologie et la Bible
Frans

Bibliai Régészet
Hongaars

Arkeologi Kitab Suci
Indonesisch

Arqueologia e a Bíblia - Índice de perguntas e respostas
Portugees

Arqueología Bíblica - Indice de preguntas en Español
Spaans

Zweedse startpaginaZweeds

Uitspraken die de moeite waard zijn

“Op elk punt waar de ontdekkingen van de archeologie slaan op bijbelse vermeldingen bevestigen de archeologische vondsten, soms op heel nauwkeurige wijze, de historische betrouwbaarheid van de Schriften. In die gevallen waar de archeologische bevindingen in tegenspraak zijn met de bijbel, ligt de discrepantie bij de archeologische vondst, dat wil zeggen: onzuivere interpretatie, gebrek aan bewijs, enz. Het ligt niet aan de bijbel.”
—Dr. Bryant C. Wood, archeoloog, Associates for Biblical Research

Wat is het belangrijkste archeologische onderzoek dat men momenteel onder handen heeft aangaande het aantonen van de waarheid van Gods Woord?

Bij Tell el Dab’a, het oude Ramses, in de oosterse delta van Egypte is een bewijs gevonden dat verband houdt met het verblijf in Egypte en de Uittocht - gebeurtenissen in de geschiedenis van de Israëlieten die door de meeste hedendaagse kritische geleerden worden beschouwd als legenden.
—Dr. Bryant C. Wood, archaeloog, Associates for Biblical ResearchAanbevolen archeologische bronnen

Associates for Biblical Research

De laatste primeur… over recente ontwikkelingen in bijbelse Archeologie.

Bible and Spade tijdschrift

Garry Brantley, Digging for Answers (Apologetics Press).

Ephraim Ster, ed., The New Encyclopedia of Archaeological Excavations in the Holy Land (The Israel Exploration Society & Carta).

Geloofslessen, video's

Hoe Jezus stierf: De laatste 18 uur, video

De wereld die verloren ging – video

Het grote dinosaurusmysterie, video

Het grote dinosaurusmysterie en de bijbel, boek

Schepping en tijd: een verslag… boek

Het geïllustreerde Origins Answer Boek

Christian Answers WebBible
Gebruik onze gemakkelijke online bijbelstudiematerialen en encyclopedie.

Click for our JESUS home page.
Resultaten van historisch en archeologisch onderzoek.

Creation SuperLibrary

Click here for God's Story Online.
God's Story: Van schepping tot eeuwigheid (multimedia samenvatting van de bijbel)

Click here. Is Jesus Christ the answer?
Vind antwoorden op je vragen over God, de betekenis van het leven en je plaats in het universum.

click for Kid Explorers

Click here for free COLORING PAGES
Veel bijbelse kleurplaten

Christian Answers Network

Help provide answers for the 21st century. Please support ChristianAnswers.Net.

HEB JE VRAGEN?
Heb je soms een vraag die hier niet beantwoord wordt? Stel hem dan hier!

Disclaimer: Uiteraard zijn niet alle antwoorden die hier staan compleet en uitputtend. Ofschoon alle met ons verbonden organisaties binnen het Christian Answers Netwerk het in het algemeen gesproken eens zijn wat betreft de interpretatie van de bijbel, is de individuele kijk op de zaken natuurlijk voor rekening van de auteurs en die hoeft niet noodzakelijkerwijs dezelfde te zijn als die van elke organisatie binnen het team.

Bekijk deze bladzijde in het: Engels (English), Indonesisch, Bulgaars, Frans, Hongaars, Portugees, Spanish, Zweeds


Hoe laat de archeologie op overtuigende wijze zien dat de bijbel betrouwbaar en uniek is onder alle heilige boeken van de wereldreligies?


Algemene vragen


Egyptian figure

WEET JE?…

Welke bijbelse archeologische ontdekking heeft de grootste impact aller tijden gehad? Antwoord

 • Door mensenhanden gemaakte bouwwerken die in de bijbel worden vermeld – Hebben de archeologen wel eens iets daarover gevonden? Antwoord
  Je zult verbaasd staan over de hoeveelheid zaken die opgegraven zijn in de afgelopen jaren die het bestaan van ontelbaar veel bijbelse bouwwerken schijnen te verifiëren.
 • Betrouwbaarheid van de bijbel – Op welke wijze hebben archeologische ontdekkingen de bijbel gelijk gegeven? Antwoord
 • Bevestiging van bijbelse gebeurtenissen – Zijn er ook bevestigingen voor bijbelse gebeurtenissen uit geschreven bronnen buiten de bijbel? Antwoord
  Een aantal buitenbijbelse bevestigingen tonen aan dat de bijbel wel eens meer accuraat zou kunnen zijn dan velen aannemen.
 • Begraafplaatsen – Zijn er ook graven gevonden van mensen uit de bijbel?Begraafplaatsen – Zijn er ook graven gevonden van mensen uit de bijbel? Antwoord
  Een blik op de archeologische vondsten van de graven van veel bijbelse personen.
 • Zijn er ook enige overeenkomsten gevonden met mensen, die in de bijbel worden vermeld? Antwoord
  De nauwkeurigheid van de bijbel wordt aangetoond door de verbazingwekkende ontdekkingen van afbeeldingen van mensen die in de bijbel worden vermeld.
 • Rope and the high priest. Click to read this article. Had de Hogepriester werkelijk een touw om zijn enkel als hij het Heilige der Heilige binnentrad? Antwoord
  Ontdek het bewijsmateriaal over dit populaire, maar onjuiste verhaal.
 • Hoe word je een bijbelse archeoloog? Antwoord
  We hebben allemaal wel gehoord van bijbelse archeologen, maar wat voor opleiding is daarvoor vereist? Welke scholen geven dit soort opleidingen?
Een verloren dag ? Een lange dag ?
 • Jozua’s ‘lange dag’ – Hebben de NASA computers dit bewezen? Antwoord
  “De zon bleef een volle dag boven aan de hemel staan voordat ze onderging” (Jozua 10:13b)
 • Hoe kunnen de ‘lange dagen’ van Jozua en Hizkia verklaard worden? Antwoord
Voor Israël

Click for GOD'S STORY
Lees over Eden en de wereld voor de zondvloed in ‘God’s Story’

 • Is de tuin van Eden ooit teruggevonden? Antwoord
  Christenen nemen naïef aan, dat de Hof van Eden gesitueerd was bij de huidige rivieren de Tigris en de Eufraat.
  • Bewijzen voor de schepping Ga
  • Oorsprong van de mensen Ga
  • Dinosaurussen en de bijbel Ga
  • Wetenschappelijke vragen over de bijbel Ga
 • De ark van Noach – Heeft iemand hem wel eens echt ontdekt? Antwoord
  Gedurende de laatste twee decaden heeft het zoeken naar de ark van Noach de internationale aandacht. Tientallen expedities naar het gebied rond de Ararat in Oost Turkije hebben er plaatsgevonden, maar heeft er eentje ook fundamenteel bewijs gevonden voor het bestaan van de ark van Noach?
 • Had Noach geen zuurstof nodig zo hoog in de bergen? Antwoord
  Als bergbeklimmers zuurstoftanks moeten meenemen om de Mount Everest te beklimmen, hoe konden dan Noach en zijn gezin en de dieren in staat zijn om te ademen in de ark toen ze boven de bergtoppen waren?
 • Bewijzen voor de wereldwijde zondvloed in de dagen van Noach Ga
 • Wat is “goferhout”? Antwoord
  Goferhout wordt maar een keer vermeld in de bijbel in verband met de te bouwen ark (Genesis 6:14). Wat is goferhout?
 • Toren van Babel – Wordt er ergens in de vroeg-Mesopothamische literatuur gerefereerd aan de spraakverwarring? Antwoord
 • Toren van Babel – Is er archeologisch bewijs voor te vinden? Antwoord
  Bespreekt ook het waarom, de methodes en de cultuur rond de torenbouw van Babel, plus wat er nog meer bekend is over het bouwen van andere ziggurats.

Oudtestamentisch Israël

 • Sodom en Gomorra – Zijn er ook zaken gevonden die bewijzen dat de vernietiging door vuur en zwavel (sulfer) echt gebeurd is? Antwoord
 • Is de Kanaänitische stad Ai gevonden (verwoest door Jozua)? Antwoord (in Engels)
 • De Ark van het Verbond, verloren of gevonden? Antwoord
  Hierover is veel gewikt en gewogen door diverse bijbelwetenschappers, maar de publieke belangstelling werd pas gewekt toen de beroemde film: Raider's of the Lost Ark. Waar zou de ark nu kunnen zijn?
 • Wat kunnen 792 tanden archeologen zeggen over de Israëlieten van vroegere tijden? Antwoord
  Lees het verbazingwekkende verhaal van mensen uit vroegere tijden die begraven liggen in een tombe acht mijl ten noorden van Jeruzalem.
 • Simson en de Filistijnen – Is het echt gebeurd? Antwoord
  In het verhaal van Simson staat er dat hij de hele tempel omver trok. Hebben de archeologen wel eens boven water gekregen of dit echt gebeurd is?
 • Heeft men het verhaal over deze bijbelse stad wel eens kunnen verifiëren? Antwoord (in Engels)
  ANTWOORD VOOR KINDEREN: Vielen de muren van Jericho werkelijk? Antwoord
 • Slinger. Click to learn more.Slingers en stenen in de bijbel. De Schrift laat zien dat het belangrijke dodelijke militaire wapens waren. Heeft de huidige archeologie licht kunnen werpen op dit deel van het oude arsenaal? Antwoord (in Engels)
 • HazorWat hebben archeologen ontdekt over de bijbelse stad HAZOR? Antwoord (in Engels)
  plaats van veroveringen, triomfen, zonde, nederlaag en een belangrijke aardbeving
 • Dode Zeerollen – Wat er daar zo belangrijk aan? Antwoord (in Engels)
  Lees wat de aanleiding was tot deze geweldige vondst van de Dode Zeerollen, een verhaal op zich. Lees een beschrijving van de rollen en leer wat meer over de doctrine die eraan ten grondslag ligt.
 • Ark van het Verbond – Waar is hij geweest? Antwoord (in Engels)
  De verloren gegane ark is nog steeds zoek – maar nu weten we waar hij is geweest! Ga na waar sommige geleerden denken dat de ark van het Verbond allemaal is geweest.
 • De zonen van Jakob – Is er archeologisch bewijs voor deze stamleiders? Antwoord (in Engels)
  Diverse archeologische vondsten zouden een bewijs kunnen vormen voor het bestaan van de zonen van Jakob, Dan, Gad, Aser en Juda.
 • De Israëlieten in Egypte – Wat voor bewijs is er? En is Jozefs originele graftombe wel eens gevonden? Antwoord (in Engels)
  Een kijkje in de archeologische vondsten in het land Ramses, inclusief de verblijfplaats van de Israëlieten en waarschijnlijk de vondst van het huis en begraafplaats van Jozef.
 • Jozef – Is er een bewijs dat hij werkelijk heeft bestaan zoals de bijbel beweert? Antwoord (in Engels)
  Interessante nieuwe ontdekkingen geven inzicht in het bijbelse verhaal van Jozef, de Hebreeuwse regeerder van Egypte.
 • De Egyptische koning Sisak – Wat voor bewijs is er ontdekt? Antwoord (in Engels)
  Sisak is de eerste Egyptische koning die bij name genoemd wordt in de bijbel en de eerste vreemde koning in de bijbel van wie we buitenbijbels bewijs hebben. Zie hoe de archeologie ons geloof in de nauwkeurigheid van de Schriften versterkt.
 • Bileam, de profeet – Is er een bewijs om zijn bestaan te bevestigen? Antwoord (in Engels)
  Een ontdekking in 1967 ondersteunt het bestaan van Bileam, de zoon van Beor, de profeet die werd gezonden om de Israëlieten te vervloeken.
 • Moabitische steen – Wat openbaart hij over de opstand van Mesa? Antwoord (in Engels)
  Wat openbaart het verslag van Mesa (dat bekend staat als de Mesa inscriptie of de Moabitische Steen) ons over de gebeurtenissen rond de opstand van Mesa, zoals vermeld staat in 2 Koningen 3?
 • Jericho – Is de bijbel nauwkeurig als het gaat over de vernietiging van de muren? Antwoord (in Engels)
  Er is veel bewijs boven water gekomen over dit feit uit de bijbel
Nieuwtestamentische tijd

 • Christus’ boot op de Zee van Galilea – Zat Jezus werkelijk op deze boot die ontdekt is bij de zee van Galilea? Antwoord
  Een verbazingwekkende archeologische vondst laat ons een boot zien, die voldoet aan de beschrijving van boten in Jezus’ tijd.
 • Het kruis – Aan wat voor kruis werd Jezus gehangen? Antwoord
  Er waren drie verschillende soorten Romeinse kruisen die werden gebruikt in Jezus’ dagen. Wat voor soort kruis werd er gebruikt om Jezus te kruisigen?
 • Christus’ geboorte – Werd Jezus in een stal geboren? Antwoord (in Engels)
 • Capernaum ruins. Click to learn more. Kapernaum—Deze vroegere stad speelde een aanzienlijke rol in de bediening van Jezus Christus. Hebben de archeologen het bestaan van deze stad kunnen bevestigen? Wat voor verbazingwekkende dingen deed Jezus daar? Wat kunnen we leren van de grote vergissing die deze stad maakte? Zoek de antwoorden en geniet van de ontdekkingen! (in Engels)
 • Wanneer vond de volkstelling uit Lucas 2 plaats? Antwoord (in Engels)
  Hoe kan de bijbel correct zijn als er in staat dat er een volkstelling uitging van Keizer Augustus van Rome ten tijde van Jezus’ geboorte?
 • Het kruis – Waarom geven alle vier de evangeliën verschillende versies van de inscriptie? Antwoord (in Engels)
  Matteüs, Marcus, Lucas en Johannes: ze beschrijven allemaal het leven en sterven van Jezus Christus. Maar hoe kun je dan de verschillen bij de inscripties boven het hoofd van Jezus tijdens zijn kruisiging verklaren?
 • INRI – Wat betekenen die letters die je wel ziet boven het kruis? Antwoord (in Engels)
 • Click to learn moreHebben de archeologen bewijs gevonden voor Jakobus, de broer van Jezus? (het ossuarium van Jakobus) Antwoord (in Engels)
 • Paulus’ reizen naar Cyprus – Wat heeft de archeologie daarover ontdekt? Antwoord (in Engels)
  Naar welke steden reisden Paulus en Barnabas ondermeer (Hand.13:4-12)? Wat zagen ze onderweg op de routes die ze gingen?
 • De tunnel onder de Westelijke Muur – Wat is er waar van de beweringen over deze controversiële tunnel onder de Moslim Tempelberg in Jeruzalem? Antwoord (in Engels)
  Met argusogen keek men naar Jeruzalem gedurende de gewelddadige rellen in september 1996. Wat kunnen we gevoeglijk aannemen uit het nieuws in de media?

Heb je een website? Overweeg eens om je bezoekers te verrassen met een link naar deze populaire site. [Instructies]

Copyright © Films for Christ.

Vertaald door: Josine