Heeft Jezus werkelijk op deze oude boot uit het Meer van Galilea gezeten?

Bekijk deze bladzijde in het: Engels (English)

copyrighted illustration

In de winter van 1986 bereikte het waterniveau van het Meer van Galilea het laagste peil, dat ooit werd gemeten. Ondanks dat deze natuurramp de bewoners van de regio met grote zorg vervulde, kregen archeologen hierdoor een buitenkansje. Er werden veel oude plaatsen en voorwerpen ontdekt, die daarvoor nog onbekend waren gebleven.

Eind januari 1986 kregen de lokale inwoners uit de buurt van de oude havens van Genesaret en Magdala, de kans om erbij te zijn toen de ovale omtrek van een boot werd ontdekt in de modderige bedding van het meer. Het nieuws verspreidde zich als een razend vuur. In minder dan twee weken maakten lokale kranten het nieuws bekend van de vondst van de “Jezus boot.” Heeft Jezus werkelijk wonderen verricht vanaf deze boot (Marcus 4:39)?

copyrighted illustration Archeologen, die werden opgeroepen om het nog niet opgegraven schip te onderzoeken, maakten bekend dat dit het eerste oude schip was dat ooit in het Meer van Galilea was gevonden. Ze veronderstelden dat het was gebouwd en gebruikt tussen 100 v.C. en 100 n.C. - the tijd van Jezus. Maar heeft Jezus echt hierin geslapen (Marcus 4:37)?

Marathon opgravingen, die dag en nacht doorgingen volgden. Het werd een gevecht niet alleen tegen de klok, maar tegen het weer stijgende water van het Meer van Galilea en tegen… schatzoekers. De archeologen ontwierpen zelfs gaandeweg nieuwe afgravingstechnieken en nieuwe preservatiemethoden. Net voordat de plaats weer volstroomde, werd de romp opgegraven, bijna volledig intact. Hij werd in een kist van polyurethaan gelegd en drijvend naar de kust gesleept voor verder onderzoek en conservatie. Maar heeft Jezus daadwerkelijk op het water gelopen langs deze boot (Matteüs 14:25)?

De boot is 8 meter lang, 2.3 meter breed en 1.4 meter hoog. Hij was waarschijnlijk een van de grootste klasse schepen die op het Meer van Galilea voeren. Gedeeltes van het voor- en achterschip waren waarschijnlijk van een dek voorzien geweest en het schip had mogelijk een mast gehad, wat betekent, dat het zowel voor zeilen als voor roeien geschikt was. Hebben Petrus, Jakobus en Johannes werkelijk deze boot geroeid (Johannes 6:19)?

Bewijzen van herhaaldelijke reparaties maken het aannemelijk, dat de boot lang is meegegaan. Maar blijkbaar werden op het eind alle bruikbare houten delen verwijderd en de overblijvende kale romp heeft men tot zinken gebracht in het meer. Dit is wat de archeologen hebben gevonden. Kan dit de boot zijn die werd achtergelaten door de discipelen toen ze Jezus volgden (Lucas 5:11)? Onderzoeken van oude schepen wijzen er mogelijk op dat dit vaartuig een bemanning had van vijf (vier roeiers en een roerganger). De oude Joodse historicus Flavius Josephus refereerde aan zulke schepen en vertelde dat ze 15 mensen konden bergen. Overblijfselen van skeletten van Galilea tijdens deze periode tonen aan dat mannen gemiddeld 1.651 meter lang waren en ongeveer 63.503 kilo wogen. Vijftien van zulke mannen pasten er in dit schip. Hebben Jezus en de twaalven samen in deze boot gezeild?

De Galileïsche boot wordt gedateerd in de algemene periode van Jezus’ bediening. Het was het type dat werd gebruikt door Jezus en de twaalven, en hij was groot genoeg om 13 mannen te bergen. Hij kan in gebruik zijn geweest in de tijd dat Hij op het meer zeilde. Hij kan hem zelfs gezien hebben. MAAR, er is geen bewijs dat deze boot ooit werkelijk is gebruikt door Jezus of een van de discipelen.

Archeologen en/of wetenschappers behoren geen spectaculaire claims neer te leggen over wat ze vinden. Zodoende kan Jezus niet met zekerheid in verband worden gebracht met deze specifieke boot. Toch helpt het om ons het dagelijks leven in Galilea voor te stellen, zoals Jezus het kende. Zo draagt de archeologie ertoe bij om de Schrift te verduidelijken.

Lees ook

  • Is het LOGISCH om te geloven dat de bijbelse wonderen echt zijn gebeurd? Antwoord
  • WONDEREN, meer informatie, een lijst van bijbelse wonderen en ons andere artikel over wonderen - Lees

REFERENTIES

  • Franz, Gordon. 1991. “Ancient Harbors of the Sea of Galilee,” Bible and Spade 4/4, pag. 111-121.
  • Wachsmann, Shelley. 1988. “The Galilee Boat: 2,000 Year-Old Hull Recovered Intact,” Biblical Archaeology Review 14/5, pag. 18-33.

[ Als deze informatie u van dienst is geweest wilt u dan biddend overwegen om ons een donatie te geven om de kosten te helpen dragen voor deze geloofsopbouwende dienst, die beschikbaar is voor u en uw gezin! Donaties zijn aftrekbaar van de belasting. ]

Vertaald door: Matthijs Blom / Edited by: Josine

Auteur: Gary Byers van Associates for Biblical Research

Copyright © 1995, Associates for Biblical Research, alle rechten voorbehouden - behalve zoals aangegeven staat op bijgaande “Usage and Copyright” bladzijde die gebruikers van ChristianAnswers.Net het recht verleent om deze pagina te gebruiken voor thuis, persoonlijk getuigenissen, kerken en scholen.

Associates for Biblical Research

ChristianAnswers.Net
Christian Answers Network
PO Box 577
Frankfort KY 40602
USA

Archaeology and the Bible

Christian Answers Network HOMEPAGE en DIRECTORY