Zijn er wel eens door mensen gemaakte bouwwerken die in de bijbel worden vermeld, opgegraven door archeologen?

Bekijk deze bladzijde in het: Engels (English), Bulgaars, Frans, Portugees, Spaans, Zweeds

Ja, vrij veel bijbelse bouwwerken zijn blootgelegd. Enkele van de interessantste zijn de volgende:

Het fundament van de Toren van Babel in Babylon waar de spraakverwarring plaatsvond (Genesis 11:1-9).
De arena in Efeze, Turkije.

Oude Testament
Nieuwe Testament

 • Het paleis in Jericho waar Eglon, koning van Moab, werd vermoord door Ehud (Richteren 3:15-30).

 • De oostelijke poort van Sichem waar Gaäl en Zebul keken naar de legers van Abimelech die de stad naderden (Richteren 9:34-38).

 • De tempel van Baäl-Berit in Sichem, waar fondsen werden ingezameld om het koningsschap van Abimelech te financieren en waarin de inwoners van Sichem hun toevlucht zochten toen Abimelech de stad aanviel (Richteren 9:4, 46-49).

 • Het waterbekken van Gibeon waar de strijdkrachten van David en Isboset vochten in de strijd om het koningsschap van Israël (2 Samuël 2:12-32).

 • De Vijvers van Chesbon, vergeleken met de ogen van het meisje uit Sulem (Hooglied 7:4).

 • Het koninklijk paleis in Samaria waar de koningen van Israël woonden (1 Kon. 20:43; 21:1, 2; 22:39; 2 Kon. 1:2; 15:25).

 • Het waterbekken van Samaria waar koning Achabs strijdwagen werd schoongespoeld na zijn dood (1 Koningen 22:29-38).

 • De watertunnel onder Jeruzalem gegraven door koning Hizkia om te zorgen voor water tijdens de Assyrische belegering (2 Koningen 20:20; 2 Kronieken 32:30).

 • Het koninklijk paleis in Babylon waar koning Belsassar een feest hield en Daniël het handschrift op de muur verklaarde (Daniël 5).

 • Het koninklijk paleis in Susa waar Ester koningin was van de Perzische koning Ahasveros (Ester 1:2; 2:3, 5, 9, 16).

 • De koninklijke poort van Susa waar Mordechai, Esters neef, zat 2:19, 21; 3:2, 3; 4:2; 5:9, 13; 6:10, 12).

 • Het plein voor de koninklijke poort in Susa waar Mordechai Hatach ontmoette, de eunuch van Ahasveros (Ester 4:6).

 • Het fundament van de synagoge in Kafarnaüm waar Jezus een man met een onreine geest genas (Marcus 1:21-28) en preekte over het brood des levens (Johannes 6:25-59).

 • Het huis van Petrus in Kafarnaüm waar Jezus Petrus’ schoonmoeder en anderen genas (Matteüs 8:14-16).

 • Jakobsbron waar Jezus sprak met de Samaritaanse vrouw (Johannes 4).

 • Het bad van Bethesda in Jeruzalem, waar Jezus een kreupele man genas (Johannes 5:1-14).

 • Het badhuis van Siloam in Jeruzalem, waar Jezus een blinde man genas (Johannes 9:1-4).

 • Het gerechtsgebouw in Korinthe waar Paulus werd berecht (Handelingen 18:12-17).

 • De arena in Efeze waar de rel van zilversmeden plaatsvond (Handelingen 19:29). - See picture at top

 • Herodes’ paleis in Caesarea waar Paulus bewaakt werd (Handelingen 23:33-35).

[ Als deze informatie u van dienst geweest is, wilt u dan biddend overwegen om ons een donatie te geven om de kosten te helpen dragen voor deze geloofsopbouwende dienst, die beschikbaar is voor u en uw gezin! Donaties zijn aftrekbaar van de belasting. ]

Vertaald door: Matthijs Blom / Edited by: Josine

Auteur: Bryant Wood van Associates for Biblical Research

Copyright © 1995, Associates for Biblical Research, alle rechten voorbehouden - behalve als aangegeven op bijgaande “Usage and Copyright” bladzijde die gebruikers van ChristianAnswers.Net het recht geeft om deze pagina te gebruiken voor thuis, persoonlijk getuigenis, kerken en scholen.

Associates for Biblical Research

ChristianAnswers.Net
Christian Answers Network
PO Box 577
Frankfort KY 40602
USA

Archaeology and the Bible

Christian Answers Network HOMEPAGE en DIRECTORY