Har några mänskliga byggnadsverk som nämns i Bibeln blivit framgrävda av arkeologer?


See this page in: engelska (english)

Ja ganska många av de Bibliska byggnadsverken har blivit framgrävda. Några av de mest intressanta följer nedan:


Basen på Babels torn i Babylon

Basen på Babels torn i Babylon där språken blev förbistrade (1 Moseboken 11:1-9)


Teatern i Efesus, Turkiet
Teatern i Efesus, Turkiet
Gamla Testamentet
Nya Testamentet

 • Palatset i Jeriko där Eglon, Moabs kung blev dödad av Ehud (Domarboken 3:15-30).

 • Den östra porten av Sikem, där Gaal och Sebul såg Abimeleks trupper närma sig staden (Domarboken 9:34-38).

 • Baal/El-Berits tempelbyggnad i Sikem, därifrån pengar togs för att finansiera Abibmeleks kungasträvan och där Sikems invånare sökte skydd när Abimelek attackerade staden (Domarboken 9:4, 46-49).
 • Gibeons damm där Davids och Is-Bosets folk kämpade under striden angående kungaskap i Israel (2 Samuel 2:12-32).

 • Dammarna i Hesbon som användes som en bild för den sulamitiska kvinnans ögon (Höga Visan 7:4).

 • Det kungliga palatset i Samaria där Israels kungar levde (1 Kungaboken 20:43; 21:1, 2; 22:39; 2 Kungaboken 1:2; 15:25).

  Gibeons damm

 • Samarias damm där kung Ahabs vagn tvättades efter hans död  (1 Kungaboken 22:29-38).

 • Vattentunneln under Jerusalem som gävdes av kung Hiskia under den Assyriska belägringen (2 Kungaboken 20:20; 2 Krönikeboken 32:30).

 • Det kungliga palatset i Babylon där kung Belsassar hade fest och David tolkade skriften på väggen (Daniel 5).

 • Det kungliga palatset i Susan där Ester satt som drottning, gift med den persiske kungen Xerxes (Ester 1:2; 2:3, 5, 9, 16).

 • Kungens port i Susan där Mordokai, Esters kusin, satt (Ester 2:19, 21; 3:2, 3; 4:2; 5:9, 13; 6:10, 12).

 • Den öppna platsen framför kungens port där ordokai mötte Hatak, Xerxes eunuck (Ester 4:6).

 • Grundstenarna på synagogan i Kafarnaum där Jesus botade en man som hade en oren ande (Mark 1:21-28) och predikade sin predikan om livets bröd (Johannes 6:25-59).

 • Petrus hus i Kafarnaum där Jesus botade Petes svärmor och andra (Matteus 8:14-16).

 • Jakobs brunn där Jesus talade med den samariska kvinnan (Johannes 4).

 • Betesdas damm där Jesus helade en lam man (Johannes 5:1-14).

 • Siloams damm i Jerusalem där Jesus helade en man som var blind (Johannes 9:1-4).

 • Domstolen i Korinth där Paulus blev förhörd (Apg 18:12-17).

 • Teatern i Efesus där upploppet med silversmederna uppstod (Apg 19:29). - Se bilden överst på sidan

 • Herodes palats i Caesarea där Paulus hölls i förvar (Apg 23:33-35).

Författare: Bryant Wood vid Associates for Biblical Research

Copyright © 1995, Associates for Biblical Research, All Rights Reserved—except as noted on attached “Usage and Copyright” page that grants ChristianAnswers.Net users generous rights for putting this page to work in their homes, personal witnessing, churches and schools.

Associates for Biblical Research

ChristianAnswers.Net/swedish
Christian Answers Network
PO Box 577
Frankfort KY 40602
USA

Go to index page ChristianAnswers.Net
CAN Home
Shortcuts
Christian Answers Network HOMEPAGE and DIRECTORY