Faith | Directory | Contact

Животът, смъртта и възкресението на Исус Христос
Явява ли се Исус отговор на твоите въпроси?

Вижте тази страница на: англичаните (English), Холандски, Френски, унгарец, Индонезийски, Португалски, Испански

Ebla tablet.
  • Какво могат 792 зъба да разкажат на археолозите относно древните израилтяни? Отговор

  • Някой открил ли е наистина Ноевия ковчег? Отговор

  • Точно ли обяснява Библията падането на стените на Иерихон? Отговор

  • Има ли постройки, направени от човешка ръка и споменати в Библията, които да са открити от археолози? Отговор

  • Исус наистина ли е седял в тази древна лодка от Галилейското езеро? Отговор

  • Какъв е бил кръстът, на който и бил разпънат Исус? Отговор


Disclaimer: By necessity, not all of the answers provided are complete and exhaustive. Although all Christian Answers Network Team Member organizations are in close general agreement in their interpretation of the Bible, the individual views expressed are, of course, those of the authors, and do not necessarily represent the views of all Team organizations.

Copyright © Films for Christ. All rights reserved.
Logo button that you can use to link to this page.
You can link to this page - instructions
ChristianAnswers.Net
Home
Directory