Какво е новото в ChristianAnswers.Net?

Точно ли обяснява Библията падането на стените на Иерихон?

Вижте тази страница на:: англичаните (English)

В Стария завет, в книгата Исус Навиев - 6 глава, виждаме как израилтяните превземат Иерихон, когато отиват в Обетованата земя след 40 години скитане в пустинята. Според Библията, след като израилтяните обикаляли града по един път на ден в продължение на 6 дни, на седмия ден те го обиколили 7 пъти. На седмия път свещениците надули тръбите, хората закрещели и стените на града се сгромолясали.

Първите големи разкопки на мястото на Иерихон, в южната част на долината на река Йордан в Израел, са били направени от германски екип между 1907 и 1909 г. Те открили купчини кирпичени тухли в основите на хълма, върху който е бил изграден града. По-късно, през 50-те години, британската археоложка Катлийн Кениън преразкопала обекта използвайки модерна технология и едва тогава се разбрало какво всъщност представлявали купчините от тухли. Тя определила, че те били от стената на града, която паднала при неговото разрушаване!

Walls of Jericho
Кликнете върху диаграмата, за да я видите в по-голям размер (33к).
Описание: Напречен разрез на падналите тухли от стената на Иерихон.

Историята от Библията продължава, че когато стените били разрушени, израилтяните нахлули в града и го изпепелили до основи. Археолозите открили доказателства за масово унищожаване чрез огън, точно както е описано в Библията. Кениън написала в своя отчет за разкопките: “Унищожението е било пълно. Стени и подове са били почернели или почервенели от огъня. Всяка стая е била пълна с паднали тухлии, дървен материал и домакински принадлежности; в повечето стаи падналите остатъци били силно обгорели.”

Каква била причината за падането на здравите стени на Иерихон? Най-вероятното обяснение е земетресение. Но това точно земетресение трябва да е било твърде необичайно. Трусът трябва да е бил такъв, че да позволи на малка част от северната стена да остане изправена, докато всичко останало е било разрушено. Къщата на Раав със сигурност е била в северната част на града. Раав е ханаанската блудница, която скрила израелските разузнавачи, които дошли да огледат града. Библията споменава, че нейната къща е била построена върху стената на града. Преди да се завърнат в своя лагер, израилевите съгледвачи казали на Раав да доведе роднините си в своята къща и те щели да бъдат спасени. Според Библията къщата на Раав по чудо оцеляла, докато целият град бил разрушен. Точно това открили археолозите. Запазената част от стената на града на северния склон е имала къщи, построени на нея.

Трусът на земетресението и начинът, по който той съвсем избирателно е сгромолясал част от стената, ни дават основания да предположим, че това е било нещо повече от природно бедствие. Божествена сила е действала там. В Новия завет четем: “Чрез вяра иерихонските стени паднаха след седмодневно обикаляне около тях. С вяра блудницата Раав не погина заедно с непокорните, като прие съгледвачите с мир” Евреи 11:30-31.

Препоръчана допълнителна литература:

  1. “The Walls of Jericho,” автор Bryant G. Wood, Bible and Spade, пролет 1999, стр. 35-42 (може да се намери чрез Associates for Biblical Research).

  2. “Did the Israelites Conquer Jericho? A New Look at the Archaeological Evidence,” автор Bryant G. Wood, Biblical Archaeology Review, март/април 1990, стр. 44-58.

Автор: Bryant Wood of Associates for Biblical Research

Авторски права © 1995, Associates for Biblical Research, Всички права запазени - с изключение на споменатите в страницата “Usage and Copyright” позволяващи на потребителите на ChristianAnswers.Net да използват този материал у дома, за лични свидетелства, в църкви и училища.

Go to Associates for Biblical Research

ChristianAnswers.Net/bulgarian
Christian Answers Network
PO Box 577
Frankfort KY 40602

Go to index page ChristianAnswers.Net
CAN Home
Shortcuts
Christian Answers Network ДОМАШНА СТРАНИЦА и ДИРЕКТОРИЯ