Is er enig bewijs voor het bijbelse verhaal over de verwoesting van Sodom en Gomorra door vuur en zwavel (sulfaat)?

Bekijk deze bladzijde in het: Engels (English), Frans, Indonesisch

Een kijkje langs de zuidelijke muur van de vernietigde stad Sodom (Bab edh-Dhra) zuidoostelijk van de Dode Zee in het moderne Jordanië. Copyright. Alle rechten voorbehouden.

De ruïnes van Sodom en Gomorra zijn ten zuidoosten van de Dode Zee ontdekt. Beide plaatsen zijn gelijkertijd door een vuurzee verwoest. Het puin van de verwoesting was bijna een meter dik. Wat was de aanleiding tot deze catastrofe?

Verbijsterende ontdekkingen op de begraafplaats in Bab edh-Dhra onthullen de oorzaak. De archeologen hebben ontdekt dat de gebouwen die werden gebruikt om de doden in te begraven, waren verbrand door een vuur dat begon op het dak.

Wat zou de oorzaak kunnen zijn dat elk bouwwerk op de begraafplaats op deze manier werd verwoest? Het antwoord van dit mysterie is in de bijbel te vinden. “Toen liet de HEER uit de hemel zwavel en vuur neerkomen op Sodom en Gomorra” (Genesis 19:24). De enig sluitende verklaring voor deze unieke ontdekking in de annalen van de archeologie is dat brandende brokstukken vanuit de lucht op de gebouwen vielen. Maar hoe kan zoiets gebeuren?

Er is ruim voldoende bewijs voor ondergrondse afzettingen met een petroleumachtige substantie die bitumen wordt genoemd, zoiets als asfalt, in het gebied ten zuiden van deDode Zee. Zulk materiaal bevat normaal gesproken een hoog percentage sulfaat. De geoloog Frederick Clapp opperde de mogelijkheid, dat de druk van een aardbeving er de oorzaak van kon zijn dat de bitumenlagen omhoog gedrukt werden via een breuk in de aardkorst. Toen het uit de aarde spoot kon het ontbrand zijn door een vonkje of een bovengronds vuur. Het kon dan brandend op de aarde gevallen zijn als een vuurmassa.

Nadat Clapp deze theorie had geformuleerd vond men Sodom en Gomorra. Het blijkt dat de plaatsen zich bevonden op een breuklijn langs de oostelijke zijde van een vlakte ten zuiden van de Dode Zee, daardoor is Clapp’s theorie erg aannemelijk. Er is enig bewijs voor dit scenario vanuit de bijbel zelf. Abraham bekeek de verwoesting vanaf een veilige positie westelijk van de Dode Zee. De bijbel vertelt wat Abraham zag: “Toen hij uitkeek over Sodom en Gomorra en over de hele vallei, zag hij dikke rookwolken van het land opstijgen als uit een smeltoven.” (Genesis 19:28). Dikke rookwolken zouden kunnen duiden op een vuur met petroleum als grondstof. Rook die opstijgt als uit een smeltoven toont aan dat het gaat om een geforceerde uitstoot, zoals men kan verwachten van afzettingen die onder druk naar buiten worden gestuwd.

De verwoesting van Sodom en Gomorra wordt in de bijbel als voorbeeld gesteld voor Gods oordeel over de zonde. “… je zuster Sodom en haar dochters hebben zich niet zo slecht gedragen als jij en je dochters. Terwijl zij zich toch, omdat ze genoeg te eten hadden en onbezorgd van hun rust konden genieten, hoogmoedig gedroegen en niets deden voor de armen en de machtelozen. Ze verhieven zich boven de anderen, wat ze deden vond ik gruwelijk. Ik zag het en heb hen weggevaagd.” (Ezechiël 16:49-50).

VOOR VERDERE LEZING (verkrijgbaar bij Associates for Biblical Research):

“The Discovery of the Sin Cities of Sodom and Gomorrah,” by Bryant G. Wood, Bible and Spade, Summer 1999, pag. 67-80.

ZIE OOK: Sodom (in de ChristianAnswers WebBijbel Encyclopedie)

[ Als deze informatie u van dienst is geweest, wilt u dan biddend overwegen om ons een donatie te geven om deze geloofsopbouwende dienst beschikbaar te houden voor u en uw gezin. Donaties zijn aftrekbaar van de belasting. ]

Vertaald door: Matthijs Blom / Edited by: Josine

Auteur: Bryant Wood van Associates for Biblical Research

Copyright © 1995, 2001, Associates for Biblical Research, alle rechten voorbehouden - behalve als vermeld op bijgaande “Usage and Copyright” bladzijde die gebruikers van ChristianAnswers.Net het recht verleent om deze pagina te gebruiken voor thuis, persoonlijk getuigenis, kerken en scholen.

Associates for Biblical Research

ChristianAnswers.Net
Christian Answers Network
PO Box 577
Frankfort KY 40602
USA

Archaeology and the Bible

Christian Answers Network HOMEPAGE en DIRECTORY