Scheppings SuperBibliotheekBijbelse en Theologische antwoorden

Click here for God's Story Online.
Kijk naar God's Story: From Creation to Eternity

Click here for The Great Dinosaur Mystery
Leer meer over dinosaurussen en de bijbel

Christian Answers WebBible
Lees en doorzoek de bijbel zelf


Bekijk deze bladzijde in het: Engels (English), Russisch (Россия - Русский), Spaans (Español)

Algemene Vragen

Had Adam een navel? Antwoord
Vaak wordt ons de vraag over Adams navel gesteld. Hier is het antwoord.

Bestaat God echt? Hoe kunnen we daar achter komen? Als God alles maakte, wie maakte God dan? Antwoord

Evolutie of Schepping: Wat maakt het nou uit? Antwoord
Wat maakt het nou uit of iemand gelooft dat de wereld ontstond door schepping of evolutie? Kan men het creationisme en de evolutie niet beide aanhangen?

Waar haalde Kaïn zijn vrouw vandaan? Antwoord
Sceptici hebben telkens weer Kaïns vrouw gebruikt om het boek Genesis in discrediet te brengen als waargebeurde historische gebeurtenis.

Waar komen de menselijke rassen vandaan? Antwoord
Volgens de bijbel, zijn alle mensen afstammelingen van Noach en zijn vrouw, hun drie zonen en hun vrouwen, en voordien van Adam en Eva.

Is de tuin van Eden nog wel eens gevonden? Antwoord
Veel christenen nemen erg naïef aan dat de tuin van Eden gesitueerd was bij de huidige rivieren de Tigris en de Eufraat.

Waar komen alle slechte dingen vandaan? Antwoord
Als de wereld voor de zondeval geen dood of strijd kende, hoe kunnen we dan de oorsprong van dieren en insecten verklaren die ontworpen zijn om andere levende organismen pijn te doen en te doden?

Waarom laat God onschuldige mensen lijden? Antwoord

Click to learn about ADAM, the first man
Waar leek Adam op? Dit populaire antwoord staat op onze kindersectie, maar het is geschreven op een manier, dat ook volwassenen het kunnen waarderen.


Engels

En wat als de kosmos het enige is dat bestaat? Antwoord

Kan de archeologie zonder meer als een feit aantonen dat de bijbel betrouwbaar is en uniek onder alle heilige boeken van de wereldreligies? Antwoord

VOLGORDE VAN SCHEPPING - Wat is de volgorde van gebeurtenissen in het bijbelse scheppingsverhaal? Antwoord

Zouden Christenen zich moeten bekommeren over het milieu? Antwoord
God heeft ons mensen de verantwoordelijkheid gegeven om voor de aarde te zorgen… maar hoever moeten we daarin gaan?

Heeft de wetenschap de wonderen van Jezus Christus weerlegd? Antwoord
De schepping van het universum, water in wijn veranderen, de blinde en de lamme genezen, lopen op water… Heeft de wetenschap de schouders opgehaald bij deze bovennatuurlijke gebeurtenissen?


Platte aarde

Waren de bijbelschrijven aanhangers van het idee van een platte aarde? Antwoord
De aantijging van deze zogenaamde fout is ons jaren onder de neus gewreven als zogenaamd bewijs dat de bijbel wel degelijk feilbaar is.
Vertalingen verkrijgbaar: Duits

De bijbel verwijst naar de vier hoeken van de aarde. Hoe kan een bolvormige aarde hoeken hebben? Antwoord
Kijk naar de originele tekst in het Hebreeuws en het Grieks.
Vertalingen verkrijgbaar: Duits

Wie heeft de platte aarde uitgevonden? Antwoord
Je staat versteld van de waarheid.


Verondersteld conflict tussen bijbel en wetenschap

GALILEO - Wat waren zijn werkelijke conflicten op wetenschappelijk en bijbels gebied met de kerk? Antwoord
Velen kennen de waarheid niet over het beruchte conflict tussen de Rooms Katholieke kerk en deze wetenschapper en man van God.

Moeten we Genesis letterlijk nemen? Antwoord
Genesis is het boek van het begin van alles. Het is geen wonder dat er zoveel aanval op is wat betreft de juiste interpretatie van het boek. Hoe moet het in deze tijd verklaard worden?
Vertalingen verkrijgbaar: Duits

Wie schreef het eerste boek van de bijbel - Genesis? Antwoord
Werd het boek Genesis samengesteld uit diverse bronnen, zoals sommige geleerden beweren? Zijn er meerdere schrijvers voor verschillende gedeeltes van Genesis?

Hoe moeten we verklaren Genesis 1-11? Antwoord
De eerste elf hoofdstukken van Genesis hebben de meeste kritiek te verduren gehad van huidige geleerden, wetenschappers en skeptici. Is Genesis poëzie, een gelijkenis, profetie, of echt gebeurd?

Wat te zeggen over de tegenspraak van Genesis 1 met 2 en andere veronderstelde moeilijkheden? Antwoord
Skeptici zowel als zoekers wijzen vaak op veronderstelde inconsequenties en tegenspraak in Genesis. Laten we er eens naar kijken.
Vertalingen verkrijgbaar: Indonesisch

Verwacht God van ons dat we Genesis 1-11 lezen als een verslag van authentieke historische feiten, of is dit simpel een verzameling van gelijkenisachtige vertellingen? Antwoord
Feit of fantasie? Is er een bewijs vanuit Genesis zelf en door de rest van de bijbel heen, dat lijkt te wijzen op het punt dat Genesis 1-11 bedoeld is om te worden opgevat als historisch waargebeurd?

DE PAUS - Wat is de betekenis van het feit dat de paus de evolutieleer aanhangt? Antwoord
Een samenvatting van recente uitspraken van de paus in het perspectief van wat gerespecteerde christelijke leiders zeggen.

CHARLES DARWIN - Was hij een christen? Geloofde hij in God? Herriep hij de evolutieleer toen hij stierf? Antwoord

Waarom zou iemand antieke aannames moeten accepteren als bewijs voor het bestaan van een god? Antwoord


Leeftijd van de aarde en scheppingsdagen

Wat is de “Gap Theory,” de oorsprong ervan en de geschiedenis? (ook genoemd de ruïne en reconstructie theorie over Genesis 1) Antwoord

Problemen met de “Gap Theory” - Is het een acceptabele manier om de bijbel te laten overeenstemmen met de geologische feiten? Antwoord

PROGRESSIEF CREATIONISME - Heeft deze optie levenskansen? Antwoord
Progressief creationisme is erg populair geworden onder evangelische christenen. Wat is eigenlijk progressief creationisme en is het werkelijk de sleutel tot harmonisering van bijbel en wetenschap.

Progressief creationisme - Wie is Hugh Ross en wat leert hij? Antwoord
Veel mensen hebben gehoord van Hugh Ross en zijn bediening en hebben aan ChristianAnswers.Net vragen over hem gesteld. Hier volgt een korte opsomming van zijn belangrijkste leringen.

THEISTISCHE EVOLUTIE - Is dat bijbels? Antwoord
Klopt de theïstische opvatting met de bijbel? Wat voor effect kan deze theorie hebben op hen die er in geloven?

Is de Bijbel duidelijk over de leeftijd van de aarde en het universum? Antwoord
Deed God miljoenen jaren over de schepping of bedoelde God eigenlijk letterlijk een periode van 24-uur wat betreft iedere individuele scheppingsdag?

4E DAG - Duurde de vierde dag van de schepping werkelijk 24 uur? Antwoord
Schepping van de zon, de maan en de sterren.

6E DAG - Kunnen alle gebeurtenissen die vermeld worden op de 6e scheppingsdag werkelijk plaatsvinden gedurende een normale 24 urige dag? Antwoord
Adam en het naamgeven van de dieren.

24-UURS DAGEN - Verwijst de Hebreeuwse tekst werkelijk naar periodes van 24 uur tijdens de scheppingsweek? Antwoord
Wat zijn een paar implicaties van het geloof in de theorie van de eeuwdagen?

DE IMPORTANTIE VAN DE BIJBEL - Is de leeftijd van de aarde eigenlijk maar een triviale doctrine? Antwoord
Veel hedendaagse christenen zien niet de belangrijkheid in van het geloof in een letterlijke interpretatie van het scheppingsverslag uit Genesis. Laten we ons niet voor de gek houden - dit onderwerp is van groot belang voor bijbelgelovigen en dit antwoord maakt duidelijk waarom.

MAARTEN LUTHER - Wat was zijn opvatting over schepping en evolutie? Antwoord
Lees wat Maarten Luther, de bijbelgeleerde en protestantse hervormer geloofde over de schepping.
Vertalingen beschikbaar: Indonesisch


Translated by: Josine

[ Als deze informatie u van dienst is geweest, wilt u dan biddend overwegen om een donatie te geven om de kosten te dekken voor deze geloofsopbouwende dienst, die beschikbaar is voor u en uw gezin! Donaties zijn aftrekbaar van de belasting. ]

Christian Answers Network

To Eden Homepage | To Nederlands Christian Answers Network Homepage