Wat is nieuw bij ChristianAnswers.Net?

Is de tuin van Eden nog wel eens gevonden?

goldbar

Bekijk deze bladzijde in het: English, Frans, Indonesisch, Portugees, Russisch, Spaans

Adam and Eve in Garden of Eden, from The Genesis Solution. Copyright, Films for Christ.

De Bijbel zegt over de plaats van Eden:

"En er ontsprong in Eden, een rivier om de hof te bevochtigen en daar splitste zij zich in vier stromen."
-Genesis 2:10

Twee van deze rivieren worden genoemd Pison en Gichon. (See: Genesis 2:10-14)

Daarom nemen veel Christenen aan, dat de oorspronkelijke tuin ergens in Mesopotamië moet zijn geweest, (daar waar tegenwoordig Irak ligt) waar de huidige Tigris en de Eufraat stromen.

Map showing Tigris and Euphrates rivers. Copyrighted, Films for Christ.

De Bijbel, echter beschrijft een uitgestrekte wereldwijde vloed, veel eeuwen nadat Adam en Eva uit de hof waren verdreven. Het bezinksel lag soms kilometers dik als stille getuige van dit rampscenario, dat voor altijd de wereld van voor de zondvloed begraven heeft.

Na de vloed verhuisden de overlevenden (Noachs gezin) naar de vlakte van Sinear (Sumeria/Babylonië) dat is de plaats, waar we die rivieren kunnen vinden, die we nu de Tigris en Eufraat noemen. Het is duidelijk, dat dit niet dezelfde rivieren kunnen zijn. Zij lopen boven de door de zondvloed afgezette lagen sediment en ze bevatten miljarden dode dieren. (gedood door de zondvloed). Deze rivieren waren waarschijnlijk genoemd naar de oorspronkelijke rivieren van voor de vloed, net zoals de pioniers vanuit Engeland in Amerika en Australië bekende namen gebruikten voor vestigingen in de nieuwe wereld.

Let wel, de Bijbel spreekt ook over een rivier die zich in vieren splitst. Die kunnen we nu niet meer terugvinden in het Midden-Oosten.

De Tuin werd verwoest door de Vloed. De huidige locatie op de wereldbol kan nooit meer gevonden worden.

Editor's Note: Mocht het idee van een wereldwijde zondvloed nieuw voor u zijn, dan dan raden wij u aan de volgende items te lezen, waarin wat bijbelse en wetenschappelijke bewijzen worden vermeld.

  • Hoe kwamen de diverse dieren vanuit de ark naar geïsoleerde gebieden, zoals Australië? Antwoord
  • Bekijk ons 'Catastrofe programma', een lijst van bijbelse en wetenschappelijke bewijzen voor de wereldwijde Zondvloed, vermeld in Genesis Ga
  • Beweert de Bijbel dat de vloed van Noach de gehele aarde bedekte? Antwoord
  • De zondvloed - waar kwam het water allemaal vandaan? Antwoord
  • Genesis en overleveringen uit het Nabije Oosten over de schepping en de zondvloed, een introductie. Ga
  • Kon de ark van Noach werkelijk alle dieren bevatten tijdens de zondvloed? Antwoord
  • Verslag van de zondvloed (a biblical summary description)
  • De volledige beschrijving van de Zondvloed (lees de Bijbel zelf)

Nog meer interessant nieuws uit Eden

Zie onze grote website over Schepping, Evolutie en de Bijbel…
Creation SuperLibrary.com

[ Indien deze informatie U geholpen heeft, overweeg, in gebed, een gift om te helpen in de onkosten om deze geloofsopbouwende dienst beschikbaar te maken voor U en uw familie! Giften zijn aftrekbaar van de belastingen. ]

Vertaald door: Josine

Auteur: Creation Ministries International.

Text Copyright © 1999, Creation Ministries International, All Rights Reserved - behalve als aangegeven op de bijgaande “Usage and Copyright” bladzijde, die gebruikers van ChristianAnswers.Net het recht toestaat om deze bladzijden te gebruiken voor thuis, persoonlijk getuigenis, kerken en scholen.

Illustrations copyright, Films for Christ.

ChristianAnswers.Net/dutch

Christian Answers Network
PO Box 577
Frankfort KY 40602        

goldbar
Creation SuperLibrary.com ChristianAnswers.Net
CAN Home
Shortcuts
Christian Answers Network NEDERLANDS HOMEPAGE and Domein Gids