Wat is nieuw bij ChristianAnswers.Net?

Bedoelt de Bijbel werkelijk dat de zondvloed de GEHELE AARDE bedekte?

Bekijk deze bladzijde in het: Engels (English), Frans, Indonesisch, Japans, Portugees, Spaans

Noah's Ark. Copyrighted by Films for Christ.

Negen bijbelse bewijzen, dat de zondvloed de hele aarde bedekte.

Sommige evangelische leraars beweren vandaag de dag, dat de zondvloed niet de hele aarde bedekte en ook niet alle bergen die er nu zijn. Bovendien beweren ze, dat Noach en de dieren dobberden op een ondiepe tijdelijke binnenzee, die door de vloed was ontstaan, en op de een of andere manier alleen het gebied in Mesopotami bedekte. Hier vanuit redenerend moeten ze dus wel ervan uitgaan, dat de gehele mensheid beperkt is gebleven tot dit gebied, of dat niet alle mensen bij de vloed omkwamen. Zijn er aanwijzingen in de bijbel wat dit aangaat?

 1. Alle hoge bergen werden bedekt. vijftien el daarboven stegen de wateren en de bergen werden overdekt (Genesis 7:19-20). Het zou absurd zijn te denken, dat een vloed die de hoogste bergen van het Midden Oosten bedekte, van geen invloed zou zijn op de rest van de wereld. Bovendien bleven de wateren vijf maanden lang op deze angstaanjagende hoogte! (Genesis 7:18-24, 8:1-5)

 2. De ark was enorm groot. De ark was nodig om te voorkomen, dat de hele mensheid en de dierenwereld uitgeroeid zouden worden. Als de vloed slechts lokaal zou zijn geweest had God hen wel naar een veiliger plaats laten vertrekken. God waarschuwde Noach 120 jaar van te voren, dat er een zondvloed zou komen. Dus hadden Noach en zijn gezin best tijd genoeg gehad om een flink eind uit de buurt te gaan wonen. En dan nog, als de vloed plaatselijk was geweest was de ark onnodig groot. Totdat de eerste ijzeren schepen werden gebouwd in de moderne tijd, was de ark het grootste schip, dat ooit gebouwd was. Hij was groot genoeg om een representief stel van elk geschapen ademend landdier op aarde te kunnen bergen.

 3. Mensen hadden zich over de hele wereld gevestigd. Na meer dan 1600 jaar wonen op de aarde, was de bevolking beslist groot (miljoen of miljarden). De bijbel bevestigt dat de mens zich had vermengvuldigd op de aarde (Genesis 6:1), (b) Geweld en corruptie vervulde de aarde (Genesis 6:11-12). De bijbel laat duidelijk zien, dat de mens niet alleen in het gebied van Mesopotami kon hebben geleefd - dat gebied is te klein om zo'n grote populatie te bevatten, vooral in aanmerking genomen, dat een gewelddadige gemeenschap de neiging heeft om zich te verspreiden.

 4. Alle mensen werden gedood. De bijbel stelt duidelijk dat alle vlees stierf… ieder mens (Genesis 7:21). Genesis 9:1 bevestigt dat alleen de familie van Noach gered werd en dat iedereen die vandaag de dag leeft van hen afstamt.

 5. Alle ademende landdieren werden gedood. De hele populatie van ademende landdieren stierf, behalve de dieren die in de ark gingen (Genesis 7:21) - “alles op aarde” (Genesis 6:17) - "alle levende schepselen van elk soort op de aarde" (Genesis 9:16). Als alleen maar die dieren in een specifiek geografisch gebied stierven, had God niet noodzakelijkerwijs paren dieren in de ark hoeven op te nemen met de specifieke bedoeling om hun uitroeiing te voorkomen. Dan zouden er vast wel ergens groepen dieren in andere gebieden hebben gewoond. En als er daarentegen een paar unieke soorten dieren in het lokale gebied van de ark hadden geleefd, dan zou het logischer geweest zijn, dat God wat van die respresentanten naar veilige gebieden had gestuurd. Nee, de bijbel toont duidelijk aan, dat al de lucht ademende landdieren verloren gingen gedurende de zondvloed, behalve die in de ark waren - en van hen stammen alle huidige dieren af.

 6. Een “Cataclysm,” niet zomaar een vloed. Zowel het Hebreeuws (Oude Testament) als het Grieks (Nieuwe Testament) gebruikt woorden om de zondvloed te beschrijven, die afwijken van de gebruikelijke woorden voor een overstroming. Zo wordt de zondvloed voorgesteld als een totaal unieke gebeurtenis. [Hebreeuws: “Mabbool” / Grieks: “Kataklusmos” (cataclysm)].

 7. Gods belofte van een regenboog. God beloofde nooit meer een wereldwijde vloed te zenden (Genesis 8:21, 9:8-17). Deze belofte wordt gedemonstreerd door het symbool van de regenboog, teken van Gods belofte voor de hele aarde. De regenboog is een teken aan elk levend schepsel, mens en dier. Als deze belofte niet aan elk schepsel op aarde gegeven was, dan zou God zijn belofte gebroken hebben. Plaatselijke watersnoodrampen hebben herhaaldelijk honderden, zelfs duizenden mensen en dieren gedood sinds de dagen van Noach.

 8. Waarom zou men een jaar in de ark blijven?! Noach was meer dan een jaar in de ark, niet slechts 40 dagen (Genesis 8:14). 53 weken is absurd lang om in de ark te blijven voor een plaatselijke vloed, want het droge land was dan gewoon achter de horizon. Nadat de wateren 4 maanden lang waren gezakt, kon de duif nog steeds geen vaste grond voor zichzelf vinden (Genesis 8:9). Dit past niet in het plaatje van een plaatselijke vloed, waar de duif gewoon naar droog land had kunnen vliegen. Maar deze situatie past precies in het schema van een wereldwijde vloed.

 9. De hele aarde werd er door getroffen. God zei: "Ik ga hen (de mensen) vernietigen en de aarde erbij" (Genesis 6:13b). Meer dan dertig keer wordt er in Genesis aan het wereldwijde karakter van de vloed gerefereerd. Genesis 6-9 alleen al! In Jesaja 54:9, stelt God: "zoals ik heb gezworen, dat het water van Noach nooit meer de aarde zou overspoelen." Petrus geeft een duidelijke wereldwijde waarschuwing, waaruit op te maken is, dat God de aarde heeft gemaakt, hem verwoestte tijdens de zondvloed, en op een zekere dag hem vernietigen zal door vuur (2 Petrus 3:5-7). Petrus bedoelde zeker niet dat slechts een plaatselijk gebied op aarde verbrand zou worden. Net zoals de zondvloed wereldwijd was, zo ook het uiteindelijke oordeel.

De bijbel leert specifiek dat de zondvloed in Noach's tijd wereldwijd was en dat alle lucht ademende landdieren en alle mensen werden gedood, behalve degenen die in de ark waren. Hoe zou de bijbel nog duidelijker kunnen zijn over het wereldwijde karakter van de vloed?! Of, als het werkelijk een plaatselijke overstroming was geweest, hoe kon de bijbel dan zo misleidend zijn geweest over de omvang?!

Gerelateerde informatie

 • Hoeveel mensen overleefden de ramp van de zondvloed? Antwoord
 • De oorsprong van de rassen—Hoe kunnen alle menselijke rassen afstammen van Noach, zijn drie zonen en hun vrouwen? Antwoord
 • Hoe hebben de vissen het overleefd? Antwoord
 • Kleurplatenbladzijde voor kinderen - De ark van Noach op het water - Ga
 • Heeft iemand wel eens echt de ark van Noach gevonden? Antwoord
 • Is de overstroming van de Zwarte Zee de zondvloed uit Genesis? Antwoord
 • Hoe konden alle dieren van de wereld in de ark passen? Antwoord
 • Waar kwam al het water vandaan? Was er een gewelf van waterdamp?? (updated & uitgebreid) Antwoord
 • Waar bleef al het water na de zondvloed? Hoe kon de Mount Everest bedekt worden door de vloed? Antwoord
 • Hoe overleefden de landplanten het? Antwoord
 • Waar zijn dan alle fossielen van de mensen gebleven die voor de zondvloed leefden? Antwoord
 • Dinosaurussen - Nam Noach die ook mee in de ark? Antwoord
 • Zijn fossielen van dinosaurussen het bewijs voor de zondvloed? Antwoord
 • Woordzoekerpuzzel voor kinderen - Ga
 • Geweldig goede Christelijke video over dit onderwerp: De wereld die verloren ging - Lees er over

Vertaler: Josine

Auteurs: Mark Van Bebber and Paul S. Taylor of Films for Christ

Copyright © 1995, 1999, 2005, Films for Christ, Alle rechten voorbehouden - behalve als aangegeven op bijgaande “Usage and Copyright” bladzijde die gebruikers van ChristianAnswers.Net het recht verleent om deze bladzijde te gebruiken thuis, voor persoonlijk getuigenis, kerk en school.

Go to Films for Christ

Is Jezus Christus het antwoord op uw vraag?

ChristianAnswers.Net
Christian Answers Network
PO Box 577
Frankfort KY 40602         Stel hier uw vragen

Creation SuperLibrary.comChristianAnswers.Net
CAN Home
Shortcuts
Nederlands Christian Answers Network HOMEPAGE and Domein Gids