Heeft Iemand De Ark Van Noach Gevonden?

Bekijk deze bladzijde in het: Engels (English), Bulgaars, Indonesisch, Portugees

Photo copyrighted. Courtesy of John Morris.
De berg Ararat in Turkije, waar veel zogenaamde “ark waarnemingen” gedaan zijn.

Gedurende de laatste twee decennia kreeg het zoeken naar de ark van Noach internationale aandacht. De vele expedities naar het Ararat gebied in oostelijk Turkije, meestal door Amerikaans Christelijke groepen, mondden uit in even zovele claims - maar bewijs werd niet gevonden.

Volgens de bijbel was de ark van Noach een grote boot gebouwd van hout en gedicht met asfalt. Zijn totale afmetingen waren op z’n minst 150 meter lang, 25 meter breed en 15 meter hoog met drie inwendige dekken. Er schijnt een “raam” te zijn gemaakt rond de top (Genesis 6:14-16). Overigens, de buitenmaten van de ark maken het schip het grootste zeewaardige schip dat bekend is voor de 20ste eeuw, en de afmetingen zijn verbazingwekkend gelijk aan die van de grote oceaanschepen van vandaag de dag.

Illustration copyrighted, Films for Christ.
Een kunstenaarsimpressie van de ark van Noach gebaseerd op bijbelse informatie en gerapporteerde waarnemingen op de berg Ararat.

De Bijbel zegt dat Noachs boot vastliep op “het Araratgebergte” (Genesis 8:4). “Ararat” duidt waarschijnlijk op een gebied (het oude koninkrijk van Urartu) en niet op een specifieke bergtop. Nadat Noach en zijn gezin de ark op de berg verlieten, verdween de boot eigenlijk van de bladzijden van de bijbel. Latere bijbelschrijvers geven nooit de indruk dat zij wisten dat hij nog ergens lag.

De berg die vandaag de dag de Ararat wordt genoemd is meer een bergketen met twee toppen. Interessant is dat er door de hele geschiedenis heen talloze meldingen zijn geweest van een grote boot die in deze regio zou liggen. De oudste referenties (daterend uit de 3de eeuw v.C.) suggereren dat het algemeen bekend was dat de ark nog steeds te zien zou zijn op de berg Ararat.

Berichten uit de vorige eeuw variëren van bezoeken aan het schip, tot het opgraven van houten balken en luchtfoto’s. Algemeen wordt aangenomen dat op z’n minst een groot deel van de ark intact is, niet op de hoogste top, maar ergens boven de 10.000 voet grens. Blijkbaar voor het grootste deel van het jaar vastgevroren in sneeuw en ijs, alleen gedurende bepaalde warme zomers kan het gevaarte gezien of benaderd worden. Sommigen zeggen dat ze op het dak zijn geklommen, anderen dat ze binnenin hebben gelopen.

In de jaren ’80 kreeg de “arkeologie” een duw in de goede richting door de actieve deelname van voormalig NASA astronaut James Irwin in expedities naar de top van de berg. Ook kreeg het onderzoek naar de ark een impuls door het uiteenvallen van de Sovjet-Unie, omdat de berg precies op de Turks-Russische grens lag. Expedities op de berg werden door de regering van de Sovjet-Unie gezien als een bedreiging van de veiligheid.

Jammer genoeg hebben de hierop volgende bezoeken naar veronderstelde plaatsen geen verder bewijs boven water gebracht, het waar en hoe van alle foto’s is op dit moment niet bekend, en de diverse waarnemingen wijzen niet naar dezelfde locatie op de berg. Bovendien is astronaut James Irwin overleden. Een belangrijke ooggetuige heeft onlangs openlijk alles herroepen en er zijn een paar nieuwe expedities naar de top van de berg geweest in de jaren ’90. Verdere expedities hebben plaatsgevonden in het nieuwe millennium, maar er is nog geen bewijs van de ark gevonden.

Maar men blijft het proberen. Terwijl de Associates for Biblical Research bij geen enkele poging is betrokken, zijn we op de hoogte van het voortgaande onderzoek in oude verslagen, verdere verklaringen van ooggetuigen en vernieuwde pogingen om de rustplaats van de ark precies te definiëren. Verdere expedities zijn nog hangende. Als het zover is, zullen we er zeker van horen.

Referenties

 • Crouse, Bill. 1992. “Noah's Ark: Its Final Birth,” Bible and Spade 5:3, pag. 66-77.
 • Livingston, David. 1993. “The Date of Noah's Flood: Literary and Archaeological Evidence,” Bible and Spade 6/1: 13-17.
 • Shea, William. 1988. “Noah's Ark?” Bible and Spade 1/1: 6-14.

Auteur: Gary Byers of Associates for Biblical Research

Associates for Biblical Research

Notitie van de Uitgever
Paul S. Taylor

Vanwege de populaire Hollywoodfilm (In Search of Noah’s Ark”) die voor het eerst in 1976 in de bioscopen te zien was, blijven veel mensen van mening dat de ark van Noach definitief is gevonden. Vooral een vage telefoto van wat sommigen aanzagen voor de ark staat op veler netvlies geprojecteerd. Latere expedities hebben aangetoond dat het object slechts een grote rotsformatie was.

In de jaren ’80 en ’90 werden velen misleid door een netwerk van nieuwsberichten en krantenartikelen die beweerden dat de ark was gevonden op een compleet andere locatie. Er waren berichten van een schipvormige structuur 24 kilometer van de berg Ararat. Jammer genoeg werden er diverse overdreven claims over deze plaats rondgebazuind. Deze locatie wordt vaak de Durupinar-vindplaats genoemd. Die werd international gepromoot door de Amerikaanse anesthesist Ron Wyatt, die bekend staat om zijn onjuiste beweringen. Gegevens uit geologische onderzoeken, ondergrondse radarmetingen en grondboringen stelden later onomstotelijk vast, dat deze vreemde formatie niet de ark is. Het is gewoon een geologisch verschijnsel dat veel voorkomt in het Ararat gebied. [Meer Informatie]

Archaeology and the Bible
Leer meer over de ontdekkingen van de Bijbelse archeologie

Gerelateerde informatie

 • Bedoelt de bijbel werkelijk dat de zondvloed de GEHELE AARDE bedekte? antwoord
 • De zondvloed - waar ging het water naartoe? antwoord
 • Wat valt er te zeggen over de oude verhalen uit het Nabije Oosten over de schepping en de zondvloed? Ga
 • Bekijk ook, de artikel van Dr. Andrew Snelling, “Amazing Ark Expose”. antwoord
 • Hoe kwamen de diverse dieren van de ark naar geïsoleerde plaatsen, zoals Australië? antwoord
 • Dinosaurussen - Nam Noach hen mee in de ark? antwoord
 • Zijn fossielen van dinosaurussen bewijsstukken voor de zondvloed? antwoord
 • Het water—Waar kwam het vandaan? En waar ging het na de zondvloed naartoe? [antwoord]
 • Hoeveel mensen overleefden de grootste ramp aller tijden? antwoord
 • OORSPRONG VAN DE RASSEN—Hoe kunnen alle menselijke rassen van Noach afstammen, van zijn drie zoons en hun vrouwen? antwoord
 • Waar zijn alle fossielen gebleven van mensen die voor de zondvloed leefden? antwoord
 • Meer over de zondvloed en de ark van Noach
 • Woordzoekers voor kinderen —Ga
 • Kleurplaten - Noach op het water —Ga
 • Een uitstekende christelijke video is beschikbaar over dit onderwerp: The World That Perished [Lees erover]
  The World That Perished
  The World That Perished

  De film The World That Perished onthult de waarheid over de zondvloed. Deze en meer vragen worden beantwoord in deze bekroonde video. [video informatie]

Vertaald door: Matthijs Blom

Copyright © 1995, 2002, Films for Christ, alle rechten voorbehouden - behalve als aangegeven op bijgaande “Usage and Copyright” pagina die gebruikers van ChristianAnswers.Net het recht verleent om deze pagina te gebruiken voor thuis, persoonlijke getuigenissen, kerken en scholen.

ChristianAnswers.Net
Christian Answers Network
PO Box 577
Frankfort KY 40602

Archaeology and the Bible

Christian Answers Network HOMEPAGE en DIRECTORY