Wat is nieuw bij ChristianAnswers.Net?

Waar komen de menselijke rassen vandaan?

Bekijk deze bladzijde in het: Engels (English)

Three men of different ethnic groups. Illustration copyrighted. Courtesy of Films for Christ.Volgens de Bijbel, zijn alle mensen afstammelingen van Noach en zijn vrouw, hun drie zonen en hun vrouwen, en voordien van Adam en Eva. (Genesis 1-11). Vandaag zien wij echter een verscheidenheid van verschillende groepen, ook genoemd “rassen”, met ogenschijnlijk grote onderlinge verschillen. Het meest opvallende hiervan is huidskleur.Voor velen is dit een reden om te twijfelen in de geschiedkundige correctheid van de Bijbel. Zij geloven dat de verschillende groepen alleen konden ontstaan door aparte evolutie over tienduizenden of zelfs miljoenen jaren. Wij zullen echter zien dat deze gedachten op wetenschappelijk en vooral op biologische basis totaal ongegrond zijn.

De Bijbel leert ons, dat de populatie, die afstamt van Noach en zijn familie allemaal dezelfde taal spraken en door op één plaats te wonen ongehoorzaam waren aan Gods opdracht om heel de aarde te vullen. (Genesis 9:1, 11:4). God verwarde hun taal, met gevolg dat zij in een veelvoud van kleiner groepen werden opgedeeld die zich over de aarde verspreidden. (Genesis 11:8-9). De hedendaagse genetica-leer toont aan, dat er na een opsplitsing variaries in gelaatskleur, bijvoorbeeld, binnen enkele generaties kunnen ontstaan. Het is aangetoond, dat de verschillende mensengroepen die wij vandaag zien niet voor lange tijdperken van elkaar gescheiden waren.1

Wat is een “ras”?

In realiteit, is er eigenlijk maar één ras - het mensenras. De Bijbel leert ons dat God “uit één enkele het gehele menselijke geslacht gemaakt heeft”. (Hand. 17:26) De Schriften onderscheiden mensengroepen op basis van stam of nationale groeperingen, niet door huidskleur of fysische voorkomst. Het is wel duidelijk dat er groepen zijn die bepaalde karakteristieken gemeen hebben (bv. huidskleur), die hen van ander groepen onderscheiden. Wij verkiezen deze groepen “mensengroepen” te noemen eerder dan “rassengroepen”, om de evolutionistische connotaties gekoppeld aan het woord “ras” te vermijden.

Alle rassen kunnen onderling trouwen en een vruchtbaar nageslacht voortbrengen. Dat toont in de eerste plaats al dat de biologische verschillen tussen de rassen onderling niet zeer groot kunnen zijn. De waarheid is, dat de DNA miniem verschillen. Het DNA van enige twee mensen op aarde verschilt typisch met 0.2%.2 Van deze 0.2%, kan maar 6% gekoppeld worden aan verschillen tussen zogenoemde “rassen”, al de rest zijn “binnenras” verschillen.

Variation in DNA between human individuals
De variatie in DNA tussen menselijke individuen toont dat zogenaamde rasgebaseerde verschillen triviaal zijn. Deze genetische gelijkvormigheid betekent, dat bv. een blanke Amerikaan, hoewel ogenschijnlijk uiterlijk verschillend van een zwarte Amerikaan, in uiterlijke voorkomst, even zo goed een weefseldonor voor een zwart persoon kan zijn, als een andere zwarte Amerikaan.

Antropologen classificeren mensen in een klein aantal “rassengroepen”, zoals Caucasich (Europees of “blank”),3 de Mongoloïden (insluitend de Chinezen, Inuit of Eskimo's, en de Amerikaanse Indianen), de Negroïden (oftewel zwart Afrikanen), en de Australoïden (de Australische Aborigines). Binnen iedere classificatie, kunnen er verschillende subgroepen zijn.

Bijna alle evolutionisten beseffen nu dat verschillende “rassengroepen” niet verschillende oorsprongen hebben. Met ander woorden, dat verschillende mensengroepen niet elk uit een andere diergroep is geëvolueerd. Zij stemmen dus in met de opvatting van de Bijbelse Creationisten dat alle mensengroepen uit dezelfde oorspronkelijke populatie zijn ontstaan. Zij geloven natuurlijk dat bepaalde groepen, zoals de Aborigines en de Chinezen voorvele tienduizenden jaren van elkaar gescheiden waren. De meerderheid is van mening, dat er dermate grote verschillen tussen de rassen zijn, dat voor deze ontwikkeling er vele duizenden jaren nodig waren.

Éen reden hiervoor is dat vele mensen geloven dat de opmerkelijke verschillen ontstaan zijn omdat bepaalde groepen zekere unieke kenmerken in hun genetische samenstelling hebben die bij anderen afwezig zijn. Dit is een begrijpelijk, maar verkeerd idee. Laten wij als voorbeeld huidskleur nemen.

Wat valt er te zeggen over huidskleur?

Het is gemakkelijk om te denken dat omdat verschillende groepen van mensen een “gele huid,” “rode huid,” “zwarte huid,” “witte huid” of een “bruine huid” hebben, dat er vele verschillende huidspigmenten of kleuren zouden zijn. En omdat verschillend chemische kleurstoffen zouden duiden op een verschillend genetisch recept of code in het genetisch blauwdruk van iedere mensengroep, lijkt dit op een serieus probleem. Hoe konden al deze verschillen zich in zo'n korte tijd ontwikkelen?

Black woman and man. Photo copyrighted. Courtesy of Eden Comm. Het antwoord is eenvoudig; wij hebben allemaal hetzelfde kleurpgment in onze huid: melanine. Dit is een donkerbruin pigment dat in verschillende hoeveelheden in speciale cellen in ons huid aangemaakt worden. Als wij geen melanine zouden hebben (zoals mensen die albinos worden genoemd, die een mutatie of genetische afwijking overerven waardoor zij geen melanine kunnen aanmaken) dan hebben wij een zeer witte of roze huid. Als wij kleine hoeveelheden melanine kunnen aanmaken, zijn wij Europees “blank”. Als wij heel veel melanine kunnen aanmaken, zijn wij donkerzwart. Tussenin vinden wij alle variaties van bruin. Er zijn geen ander significante huidspigmenten.4

Samengevat, uit huidig beschikbare informatie, is de enige belangrijke factor die bepalend is voor huidskleur, melanine, die aangemaakte hoeveelheid.

Eye differences - Caucasian vs. Asian. Illustration copyrighted. Dit is niet alleen waar voor huidskleur. Welk kenmerk wij ook mogen bekijken, geen mensengroep heeft enig iets dat essentieel verschillend is dan die van een andere groep. Bijvoorbeeld, de Aziatische, of amandelvormige oog, verschilt van de Caucasische oog, alleen in de hoeveelheid vet in het bovenste ooglid. Beide Aziatische en Caucasische ogen hebben vet - laatstgenoemde eenvoudig minder.

Man in bathing suit. Photo copyrighted. Provided by Films for Christ.

Wat doet melanine?

Het beschermt de huid tegen schade door de ultraviolet stralen van de zon. Als je te weinig melanine in een zonnige omgeving zou hebben, krijg je gemakkelijker zonnebrand en huidkanker. Als je heel veel melanine hebt, en je woont in een land waar de zon weinig schijnt, zal het moeilijker zijn om genoeg vitamine D te verkrijgen (die zonneschijn nodig heeft om in het lichaam aangemaakt te worden). Jij zou dan kunnen lijden aan een Vitamine D deficiëntie, die een beenziekte zoals rachitis, kan veroorzaken.

Wij moeten ook beseffen dat wij niet met een genetisch gefixeerde hoeveelheid melanine geboren worden. Wij hebben wel een genetisch vastgestelde potentiaal of maximum hoeveelheid die wij kunnen aanmaken. Deze hoeveelheid neemt toe met toename in blootstelling aan zonlicht. Bijvoorbeeld zal jij merken dat blanke personen (die in de winter meestal binnen blijven) aan het begin van de zomer allemaal een redelijk witte huidskleur hebben. Bij het voortschrijden van de zomer en zij meer tijd op het strand doorbrengen, worden sommige veel donkerder dan anderen.

Hoe is het mogelijk dat zoveel verschillende huidskleuren op zo een korte tijd zijn ontstaan? Vergeet niet dat als wij spreken van verschillende “kleuren” wij verwijzen naar verschillende schaduwen van dezelfde kleur - melanine.

Child. Photo copyrighted. Provided by Eden Comm. Als een persoon van een zeer zwarte mensengroep dus zou trouwen met iemand uit een zeer witte groep, zal hun nageslacht meestal een middelbruine kleur hebben. Het is al lang gekend dat wanneer mensen van middelbruine kleur met elkaar trouwen, hun nageslacht bijna enige kleur kan hebben, van heel donker tot heel licht. Als wij dit begrijpen, krijgen wij ook de leidraden om onze vraag te beantwoorden, maar eerst moeten wij, op een eenvoudige manier gaan kijken naar een aantal basisprincipes van overerving.

Erfelijkheid

DNA drawing. Copyrighted, Films for Christ.

Éénieder Ieder van ons draagt informatie in ons lichaam dat ons beschrijft, bijna zoals een blauwdruk met specificaties een gepland gebouw beschrijft. Het bepaald niet alleen dat wij mensen zullen zijn, eerder dan witlof of krokodillen, maar ook of wij blauwe ogen, een korte neus, lang benen,enz. zouden hebben. Als een zaadcel een eicel bevrucht, is alle informatie dat bepaalt hoedat wij zullen gebouwd worden en hoe wij er gaan uitzien, alreeds aanwezig (hier houden wij natuurlijk geen rekening met factoren zoals dieet en oefening). Bijna al deze informatie is in gecodeerde vorm in onze DNA.5

Om dit te illustreren, kunnen wij denken aan een koord met kralen die een boodschap in Morse code kan dragen. Het stukje koord, met een eenvoudige serie van korte en lange kralen (om de punten en streepjes van Morse code voor te stellen), kan dezelfde informatie dragen als het Nederlandse woord “help” uitgetypt op een stuk papier. Men zou op die manier bvb. geheel de Bijbel kunnen overschrijven in Morse code met een lang genoeg koord.

Op een dergelijke wijze, is de menselijke blauwdruk geschreven in een code, die gedraagt wordt op zeer lange strengen van DNA. Dit is het meest efficiënte informatie opslagsysteem dat bekend is, miljoenen keren beter dan de beste computer technologie.6 Deze informatie wordt gekopieerd (en geschommeld) van generatie tot generatie zoals mensen zich voortplanten.

Het woordje “gen” verwijst naar een klein stukje van de informatie die de instructies heeft voor één type enzyme of pigment bvb.7 Het kan eenvoudigweg begrepen worden als een klein stukje van de “boodschaps koord” die een enkele specificatie zou bevatten.

Zo is er bvb. een gen die de instructies draagt om hemoglobine aan te maken, het eiwit dat zuurstof in je rode bloedcellen draagt. Als deze geen beschadigd is door mutatie (zoals kopieerfouten gedurende reproductie), zullen de instructies foutief zijn, en een gekreupelde vorm van hemoglobine zal worden aangemaakt, indien enige. (Ziekten zoals thalassemie en sekelcelanemie zijn voorbeelden van zulke fouten).

Dus, bij een eicel die juist bevrucht is - waar komt al deze informatie of genen vandaan? De ene helft komt van de vader (gedraagt in de spermacel) en de ander helft van de moeder (gedraagt in de eicel).

Genen komen in paren, dus hebben wij in het geval van hemoglobine bvb. twee stellen informatie (instructie), één komende van de moeder en één van de vader. Dit is zeer handig, want stel dat men één beschadigde gen van één ouder zou krijgen die je cellen zou vertellen een defectieve hemoglobine aan te maken, dan is de kans zeer goed dat jij een normale gen van de andere ouder zou krijgen die wel de correcte instructies kan doorgeven. Op die manier zal alleen de helft van de hemoglobine in je lichaam defectief zijn. (In der waarheid dragen wij allemaal honderden genetische fouten, overgeërfd van of onze vader of onze moeder, die deels of zelfs volledig worden gecorrigeerd door de gen van de andere ouder). (Lees ook “Waar heeft Kaïn zijn vrouw gekregen?”)

Further information about racial issues

 • Racisme, Rassenonderwerpen en Christendom Antwoorden op vaakgestelde vragen
 • How did different skin colors come about? Answer
 • What are the consequences of false beliefs about the origin of ethnicities? Answer
 • Are black people the result of a curse on Ham? Answer
 • What about the “Stone Age” people? Answer
 • Is inter-ethnic marriage biblical? Answer
 • Science, and the Origin of Humans GO
 • The Origin of Species GO

Footnotes

 1. Worldwide variations in mitochondrial DNA (the “Mitochondrial Eve” story) were claimed to show that all people today trace back to a single mother (living in a small population) 70,000 to 800,000 years ago. Recent findings on the rate of mitochondrial DNA mutations shorten this period drastically to put it within the biblical time-frame. See L. Lowe and S. Scherer, “Mitochondrial Eve: The Plot Thickens,” Trends in Ecology and Evolution, 1997, 12(11):422-423; C. Wieland, “A Shrinking Date for Eve,” CEN Technical Journal, 1998, 12(1):1-3.

 2. J.C. Gutin, “End of the Rainbow,” Discover, November 1994, pp. 71-75.

 3. However, people inhabiting the Indian subcontinent are mainly Caucasian and their skin color ranges from light brown to quite dark. Even within Europe, skin color ranges from very pale to brown.

 4. Other substances can in minor ways affect skin shading, such as the colored fibers of the protein elastin and the pigment carotene. However, once again we all share these same compounds, and the principles governing their inheritance are similar to those outlined here. Factors other than pigment in the skin may influence the shade perceived by the observer in subtle ways, such as the thickness of the overlying (clear) skin layers, the density and positioning of the blood capillary networks, etc. In fact, “melanin,” which is produced by cells in the body called melanocytes, consists of two pigments, which also account for hair color. Eumelanin is very dark brown, phaeomelanin is more reddish. People tan when sunlight stimulates eumelanin production. Redheads, who are often unable to develop a protective tan, have a high proportion of phaeomelanin. They have probably inherited a defective gene which makes their pigment cells “unable to respond to normal signals that stimulate eumelanin production.” See P. Cohen, “Redheads Come Out of the Shade,” New Scientist, 1995, 147(1997):18.

 5. Most of this DNA is in the nucleus of each cell, but some is contained in mitochondria, which are outside the nucleus in the cytoplasm. Sperm contribute only nuclear DNA when the egg is fertilized. Mitochondrial DNA is inherited only from the mother, via the egg.

 6. W. Gitt, “Dazzling Design in Miniature,” Creation, 1997, 20(1):6.

 7. Incredibly, sometimes the same stretch of DNA can be “read” differently, to have more than one function, by starting the reading process from different points. The creative intelligence behind such a thing is mind-boggling.

[ Indien deze informatie U geholpen heeft, overweeg, in gebed, een gift om te helpen in de onkosten om deze geloofsopbouwende dienst beschikbaar te maken voor U en uw familie! Giften zijn aftrekbaar van de belastingen. ]

Translation by Vernon Louw and Josine

Edited by Don Batten, Ph.D. / Authors: Ken Ham, Jonathan Sarfati, and Carl Wieland, adapted from The Revised & Expanded Answers Book (Master Books, 2000).

Text supplied by Creation Ministries International

Text Copyright © 1996, 1999, 2000, Creation Ministries International, All Rights Reserved - behalve zoals genoteerd in de aangehechte “Usage and Copyright” pagina dat ChristianAnswers.Net groothartig toelaat om hiervan gebruik te maken opdat deze pagina mag werken in uw huizen, persoonlijke getuigenis, kerken en scholen. Illustrations and layout copyright, 1999, 2002, Films for Christ

ChristianAnswers.Net/dutch
Christian Answers Network
PO Box 577
Frankfort KY 40602 USA        

Go to index page ChristianAnswers.Net
CAN Home
Shortcuts
Christian Answers Network HOMEPAGE and Domein Gids