Years later, mankind again proved disobedient to God. A great flood was sent in judgment that covered the whole world. Because Noah was obedient, God spared him and his family and the animals which God brought to the ark.Jaren later waren de mensen alweer ongehoorzaam aan God. Voor straf kwam er een grote vloed, die de hele aarde bedekte. Omdat Noach gehoorzaam was spaarde God hem en zijn gezin en de dieren die God naar de ark stuurde.

Deze kleurplaat is gemaakt door KidExplorers.com, een bediening van Films for Christ. Copyright. Alle rechten voorbehouden.